Opis poslova i radnih zadataka: vodi  personalne dosje uposlenih...  ...po nalogu pomoćnika za pravne, kadrovske i opće poslove izrađuje sve ugovore o...  ...radnicima,        obavlja stručne poslove  koji  proizilaze...  ...MJESTO: S TRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova i radnih zadataka:  Vodi manje složene upravne...  ..., obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca...  ...Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) - završen pravni fakultet najmanje 1 godina...  ...službenik - stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...regione: Sarajevo, Zenica, Mostar, Bihać i Banja Luka Opis poslova: Obilazak lekara, apoteka i ostalih prodajnih objekata (...  ...klijentima; Organizacija i pomoć u sprovođenju stručnih sastanaka i seminara koji bi promovisali distributivni program... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
Večernji list, 01.02.2024. Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
opis poslova: organizuje i koordinira poslove iz domena zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, učestvuje i izradi akta o procjeni rizika na radnim mjestima...  ...na radu kada je izvođač radova Podružnica, vrši stručni nadzor nad provođenjem mjera sigurnosti i zaštite zdravlja... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
prije 12 sata
Opis poslova: prati i istražuje, prikuplja i sistematizira...  ...postojećih unutrašnjih pravnih akata; sudjeluje u...  ...informisanja; obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla...  ...najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko...  ...sistema studiranja pravne struke, studij žurnalistike... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari...  ...upita građana, pravnih osoba i drugih...  ...; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog...  ...VII stepena stručne spreme, odnosno visoko...  ...sistema studiranja, pravni fakultet, fakultet...  ...mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 ...Radno mjesto: - Stručni saradnik za informisanje/informiranje...  ...) izvršilac Opis poslova: prati i istražuje, prikuplja...  ...unutrašnjih pravnih akata; sudjeluje u izradi...  ...informisanja; obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla...  ...sistema studiranja pravne struke, studij... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 dana
 ..., genetika i sl.). Ukoliko želite biti dio kreativnog i dinamičnog tima, pošaljite nam prijavu za sljedeću poziciju: ~ Stručni saradnik za farmaceutsku prodaju (m/ž) Mjesto rada: regija Tuzla, regija Sarajevo, regija Mostar, regija Banjaluka. Glavna područja... 

ALM GRUPA

Mostar
pre 2 meseci
opis poslova: prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga svog radnog mjesta,...  ...ugovora o volonterskom radu, obavlja poslove vezano za evidencijum poreza na dohodak svih...  ...obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Kneza Višeslava bb – SPC „ORCA“ Mostar, raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Pravnik - 1 izvršitelj Opis posla: Obavljanje pravnih poslova Kreiranje dopisa, zahtjeva, tužbi, opomena Pribavljanje raznih vrsta dozvola, uvjerenja... 

ANETIKA“ d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci
 ...povećanja obima poslovanja, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Voditelj odjela nabave i komercijalnih poslova - 1 izvršitelj Potrebni uvjeti: Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu SSS/VSS ekonomskog smjera Dobre... 

„TEKSTILNA INDUSTRIJA“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 6 dana
 ...KORPORATIVNA JEDINICA ZA FINANCIJE # Viši stručni suradnik , Sektor za računovodstvo i...  ...radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada Mostar...  ...kontrolinga Organizira i koordinira poslove direktora Sektora  za računovodstvo i... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis radnog mjesta:  Stručno savjetovanje kupaca o dodacima prehrani, zdravom načinu života te načinu korištenja dodataka prehrani; Praćenje stanja zaliha te naručivanje istih za potrebe maloprodaje; Održavanje promocije u fitnes centrima i sportskim manifestacijama... 

„Proteini.si Shop“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: Obavlja poslove prijevoza osoba, robe i pošiljaka. Vodi potrebnu evidenciju vozila i održava urednost vozila. Vodi potrebne evidencije...  ...Kandidati koji apliciraju za radna mjesta za koja se traži stručna sprema KV/SSS obvezni su dostaviti dokaz o završenoj... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...ljudi i imovine „TOP GUARD SECURITY“ Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos ~ Djelatnik za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite - više izvršitelja Mjesto rada: Mostar Prijave možete slati putem e-mail adrese:... 

„TOP GUARD SECURITY“

Mostar
pre 2 meseci
 ...iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca,...  ...svih zadanih poslova ~ Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja...  ...rukovoditelja  3. Stručni suradnik za procesnu podršku...  ...Pružanje tehničke podrške Odjelu za pravne poslove u akviziciji,... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
 ...Mostar, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos i to za poziciju ~ Radnik na pripremi vozila za limarsko-lakirerske poslove - 1 izvršilac Potrebne vještine i znanja: SSS Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim/sličnim poslovima... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...radnog mjesta" mijenja se naziv Pozicije 2 te glasi: "Viši stručni suradnik na poslovima radiokemije i nuklearnih analitičkih tehnika, na određeno...  ...edukaciju iz područja radijacijske zaštite; obavlja poslove detekcije i karakterizacije izvora jonizirajućeg zračenja... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
pre mesec dana
 ...izvršitelj (puno radno vrijeme) 2. djelatnik na poslovima čišćenja...  ...Rodni list Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi Životopis Uvjerenje o državljanstvu...  ...posao poslije završene natječajem potrebne stručne spreme na koju se kandidat prijavio Uvjerenje... 

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca

Mostar
pre mesec dana
 ...mjesta: SEKTOR  OPERATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA R.B. SLUŽBA RADNO...  ...Voditelj sektora za operativno tehničke poslove ~ VSS – Tehnički fakultet, 5 (pet) godina radnog staža u struci i položen stručni ispit. Organizira i rukovodi radom... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...energije, rudarstva i indust rije Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad...  ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni ili drugi fakultet društvenoga smjera –jedan...  ...iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
pre mesec dana
 ...predstavlja Centar, - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, - zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i...  ...određenih zadaća, - vodi stručni rad Centra i odgovoran je za...  ..., - obavlja i druge poslove u sukladno Zakonu i Statutu Centra... 

„Centar za socijalni rad Grada Mostara“

Mostar
prije 18 dana
 ...POSEBNI USLOVI RADA OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA BROJ...  ...Služba za komercijalne poslove Rukovodilac službe za komercijalne...  ...za javne nabavke VSS – Pravni ili ekonomski fakultet, 1 (jedna...  ...poslove, u okviru svoje stručne spreme, a po nalogu neposrednog... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...radnika, kao i o raspoređivanju zaposlenika na poslove i radne zadatke; # Odlučuje o pravima i...  ...# Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u skladu sa zakonom; # Izradu i...  ...: ima najmanje VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...Doktolog stomatologije, magistar farmacije ili doktor opšte medicine za poslove stručnog saradnika na terenu MIKODENTAL Dental Depot je generalni zastupnik i distributer svjetskih poznatih brendova u oblasti stomatologije i zubne tehnike. U ponudi imamo najsavremeniji... 

Mikodental BH d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 4 dana
 ...abdominalnu i neurohirurgiju Opis poslova ~ obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na...  ...medicinska škola općeg smjera ,položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad...  ...kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
Opis poslova: poslovi i zadaci s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje...  ...i posebne uvjete i to: ~ Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik VII stupnja ili prvog ciklusa (...  ...ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke. Izbor i prijem... 

Kantonalni/Županijski sud u Mostaru

Mostar
prije 12 dana
 ...hitan prijem pacijenata Opis poslova Sudjeluje u provođenju...  ...administrativne i organizacijske poslove neophodne za normalno...  ...medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan...  ...kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova: •          Sortiranje, izlaganje i direktna prodaja robe Uvjeti: KV/VKV/SSS Jedna godina radnog iskustva...  ...rada: Mostar Prijave slati na e-mail adresu:            pravni@interkomerc.com Natječaj je otvoren do 01.03.2024. godine... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana