105 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje...  ...postizanju rezultata. Status:  državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata:  1380,00 KM... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 18 dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: priprema materijale koji su od značaja...  ...državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar...  ...radu Vlade; vrši i druge poslove koje odredi neposredno...  ...kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko...  ...visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 2 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan)...  ...fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima Poznavanje rada na...  ...komisije za nabavke, obavlja druge poslove po nalogu Voditelja odjela i... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se...  ...radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog zaposlenog u...  ...za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...: Vogošća Opis posla: Strateško i operativno vođenje poslova s ciljem razvoja odnosa sa klijentima i dobavljačima; Održavanje...  ...****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 4 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u aktivnostima vezanim za...  ...izvora energije; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje...  ...uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko...  ...državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte zakona, drugih...  ...tih propisa; priprema stručna mišljenja o...  ...drugo), priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja...  ...djece; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka...  ...visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ~3... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 25 dana

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora...  ...Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje...  ...radnog iskustva; Opis poslova i mjesto rada: Surađuje...  ...i administrativno pravne poslove u Institutu po nalogu direktora... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje...  ...iz te oblasti; obavlja poslove organiziranja i vršenja...  ...diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet...  ...Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan)...  ...na istim ili sličnim poslovima Položen stručni ispit...  ...potrebi preduzima mjere, obavlja poslove iz nadležnosti javnih ovlaštenja...  ...saradnikom za upravno pravne poslove, prati i primjenjuje... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi...  ...uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika...  ...Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/...  ...poslova:  VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

Opis poslova: Koristi informatičku bazu podataka – softwer za CMS za otpremanje pismena ,...  ...troškovima otpreme pošte, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja. Uslovi...  ...srednja škola IV stepena, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

Opis poslova: Vrši poslove prijema i otpreme pošte, te evidentiranja iste u posebne knjige za prijem i otpremu elektroničnim putem, sukladno...  ...- najmanje 1godina radnog iskustva u struci - položen stručni upravni ispit - znanje rada na računaru Uvjeti: Pored... 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

Opis poslova: Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka...  ..., kao i rukovodioca odjeljenja; Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priručnu i trajnu...  .... Posebni uslovi: ~ srednja stručna sprema upravnog smjera ili gimnazija, ~... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme...  ...projektnih aktivnosti; pruža stručnu i administrativnu podršku radnim tijelima...  ...na sudsku nagodbu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. Pored... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana