Stručni saradnik za promociju posao

138 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik

 ...Dnevni avaz, 19.10.2021. Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-920/21 od 5. oktobra 2021. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje JAVNI... 

Ustavni suda FBiH

Sarajevo
prije 3 dana

Stručni saradnik za katastar nekretnina

 ...objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije -Stručni suradnik za izradu i implementaciju razvojnih projekata, - 1 (jedan) izvršitelj - na određeno vrijeme, do povratka odsutnog... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 11 dan

Stručni saradnik za informacijski sistem ....

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za kulturu, izrađuje  stručne analitičke, informativne i druge materijale...  ...Federacije BiH .). # Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe... 

Grad Mostar

Mostar
prije 9 dana

Komercijalno stručni saradnik (m/ž)

 ...Odgovornosti: Stručno predstavljanje i prodaja proizvoda u zdravstvenim ustanovama i apotekama Organizacija i održavanje promocija i prezentacija asortimana Prati rad konkurencije na terenu Inicira originalne akcije Ugovara i prati sprovođenje marketinških... 

R&B MEDICAL CO PLUS Bijeljina

Sarajevo
prije 24 dana

Stručni saradnik za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni saradnik za javne nabavke vodi evidenciju o izdatim narudžbenicama, organizaciju i evidenciju robe i usluga po vrsti, cijeni i količini, unošenje robe u zgradu i njihovu distribuciju shodno internim narudžbenicama, učestvuje u sačinjavanju... 

Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Stručni saradnik- informatičar Ugljevik

 ...O G L A Sza popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ UgljevikI UPRAŽNjENO RADNO MJESTO:1. Stručni saradnik- informatičar.............1 izvršilac sa punim radnim vremenom.Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.OPŠTI I POSEBNI... 

JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

Ugljevik
prije 2 dana

Stručni saradnik na poslovima prodaje osiguranja

„Brčko-gas osiguranje“ d.d. Brčko dana 30.09.2021. godine objavljuje K O N K U R S za prijem u radni odnos ~ Stručni saradnik na poslovima prodaje osiguranja – 1 izvršilac (Mostar) Uslovi za prijem radnika na radno mjesto: da su državljani BiH,... 

„Brčko-gas osiguranje“ d.d.

Mostar
prije 21 dan

Samostalni stručni saradnik za sekretarske i opšte poslove Banja Luka

 ...zaštite i preventivne zdravstvene zaštite, obavlja i druge pravne i opšte poslove. Uz prijavu na konkurs za posao Samostalni stručni saradnik za sekretarske i opšte poslove Banja Luka , kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa... 

Triglav osiguranje

Banja Luka
prije 8 dana

Stručni saradnik za obračun plata i HR administraciju (m/ž)

 ...inkluzivan pristup zaposlenima, te svoj pristup zasniva na njegovanju bliskih odnosa sa svojim klijentima, oglašavamo poziciju: Stručni saradnik za obračun plata i HR administraciju (m/ž) Sarajevo, BiH Stručni saradnik za obračun plata i HR administraciju će biti... 

DEKRA Bosnia and Herzegovina

Sarajevski kanton
pre mesec dana

Saradnik za razvoj tržišta (m/ž)

Посао обухвата: Rad na teritoriji BiH Komunikacija sa kupcima Praćenje planova i izveštaja Realizacija dogovorenog prometa и obavještenje kupca o istom Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: SSS ili VSS farmaceutske, medicinske ili ekonomske...

Blagoleks-farm Bijeljina

Bijeljina
prije 16 dana

Potparol, Stručni saradnik, Kurir, Sudijski asistent, Referent izvršenja Banja Luka

 ...vrijeme,2.KURIR ……………………………1 izvršilac na neodređeno vrijeme,3.REFERENT IZVRŠENjA ……. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,4.STRUČNI SARADNIK ……….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,5.SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU - PORTPAROL SUDA ..... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme... 

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

Banja Luka
prije 2 dana

Projektni asistent, Koordinator za edukaciju i promociju

 ...Organizacija događaja (edukacija, konferencija, promocija, okruglih stolova, radionica…)...  ...promotivne materijale Kreiranje sadržaja za promociju MSP Press clipping ~ Pokretanje...  ...uvjeta natječaja: Dokaz o završenoj stručnoj spremi; Dokaz o radnom iskustvu; Uvjerenje... 

Agencija za lokalni razvoj d.o.o.

Prozor-Rama
prije 1 dan

Viši stručni saradnici

 ...p i s u j e J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta   I - 1 Ministarstvo prosvjete i kulture 1.1. Viši stručni saradnik za materijalno kulturno nasljeđe, Odjeljenje za zaštitu kulturnog nasljeđa, Resor kulture 1 izvršilac 1.2. Viši stručni saradnik... 

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Banja Luka
prije 3 dana

Magistar farmacije, saradnik za rad na terenu Banja Luka

 ...održavanje volumena naplate. Potrebni uslovi: ~ Visoka stručna sprema farmaceutskog smjera, ~ vozačka dozvola B kategorije,...  ...edukaciju. Prijave sa biografijom za posao Magistar farmacije, saradnik za rad na terenu Banja Luka možete dostaviti putem opcije "Prijavite... 

BANJALUKAFARM-PLUS d.o.o.

Banja Luka
prije 4 dana

Stručni suradnik za bazični nogomet/fudbal, Ekonom/vozač

 ...pozicijom na koju se kandidat prijavljuje biografiju dokaz o stručnoj spremi(za diplome izdate i inostranstvu prevod diplome ovjerene...  ..., a koje su povezane sa ovim Konkursom, kontakt osoba  je Viši stručni suradnik za pravne poslove Lejla Hamza. Dostupna na telefon... 

NS/FS BiH

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni savjetnik za cijene u Sektoru za cijene i analizu tržišta

 ...da je stariji od 18 godina; # da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 20 sata

Stručni savjetnik-interni revizor u Jedinici za internu reviziju

 ...da je stariji od 18 godina; # da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se... 

Federalna uprava civilne zaštite

Sarajevo
prije 9 dana

Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

 ...Ministarstvukomunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKantona SarajevoRadno mjesto:- Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima - 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: Prati i izvršava zakone, druge propise i opće akte... 

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog ...

Sarajevo
prije 4 dana