275 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...i prodaju; Sudjelovanje u definiranju strategije i plana prodaje i nabave s ciljem povećanja profitabilnosti; Pružanje prijedloga...  ...****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 7 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 21 dan

Stručni saradnik ,,,

 ...Agencije u Banjoj Luci; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka. Posebni uslovi : Srednja stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 23 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...pravni fakultet – diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru. Status: Državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 1.230,50 KM Broj izvršilaca:  jedan (1)... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za vanredno održavanje objekata

 ...vanredno održavanje – Odjeljenje za vanredno održavanje ~ Stručni saradnik za vanredno održavanje objekata - 1 (jedan) izvršilac...  ...vođenju baze podataka prati tehničko-tehnološko i organizaciono unapređenje radova na cesta i objekata na cestama u drugim državama i predlaže... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose na kadrovske pitanja, daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...mjeseca 1. Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...poslove po nalogu šefa pisarne. Posebni uslovi: ~ srednja stručna sprema upravnog smjera ili gimnazija, ~2 (dvije) godine...  ...Sva oglašena radna mjesta popunjavaju se u okviru Projekta „Unapređenje rada na predmeta ratnih zločina u BiH“ – IPA. Ugovori o radu... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 

Grad Mostar

Mostar
prije 12 dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...stanjima (redovni i izvanredni popis), sastavlja izvještaje iz svog djelokruga rada, obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu šefa Odjela, šefa Službe. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje školovanja, polaznika Akademije; priprema i izrađuje...  ...stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne službe i... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

 ...vlastite porodice; priprema korisnika za smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu; sudjeluje u obradi i pružanju stručne pomoći hraniteljskim porodicama; provodi nadzor nad hraniteljskim porodicama na području svoje nadležnosti; sarađuje sa Centrima za... 

Općina Ravno

Ravno
prije 4 sataNovi

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...troškovima otpreme pošte, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završena srednja škola IV stepena, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 ( jedna godina ) radnog iskustva. Broj izvršilaca: 1 (jedan), na određeno vrijeme... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...odgovara šefu Odsjeka.  Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg...  ...poznavanje rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana