322 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog...  ...Status:  državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata...  ...Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 21 dan

Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove, Stručni saradnik-administrator ....

Opis poslova i radnih zadataka: vodi upravne postupke iz nadležnosti Agencije, pravi planove...  ...Agencije i vrši druge poslove po potrebi. Posebni uslovi...  ...na računaru; položen stručni upravni ispit. Status:...  ...službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Banja Luka
pre mesec dana

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

Opis poslova: inicira i sudjeluje u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite,...  ...porodicu; sudjeluje u obradi i pružanju stručne pomoći hraniteljskim porodicama; provodi...  ...opisu i popisu imovine; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, kao... 

Općina Ravno

Ravno
prije 17 sata

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: priprema materijale koji su od značaja za redovnu administraciju...  ...o radu Vlade; vrši i druge poslove koje odredi neposredno...  ...kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko...  ...visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši složenije ekonomske i finansijske poslove; vodi i ažurira bazu podataka vezanu za finansijski aspekt...  ...rada. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen...  ...računovođe; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 7 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

Opis poslova: Vrši izradu normativnih akata, izvješća, programa i slično; vrši poslove vezane za radne odnose u pravobraniteljstvu; prati sudsku tužiteljsku praksu; koordinira...  ...kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 21 dan

Stručni saradnik ,,,

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje...  .... Posebni uslovi : Srednja stručna sprema – IV stepen, završena škola...  ...obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine radnog... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 23 dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...: Vogošća Opis posla: Strateško i operativno vođenje poslova s ciljem razvoja odnosa sa klijentima i dobavljačima; Održavanje...  ...****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 7 dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim...  ...iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru. Pri... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

Opis poslova: obavlja poslove vezane za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica u naseljima...  ...kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje...  ...diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke najmanje 2 (dvije) godine radnog... 

Grad Mostar

Mostar
prije 12 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi...  ...) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima Poznavanje rada na računaru...  ...radu komisije za nabavke, obavlja druge poslove po nalogu Voditelja odjela i Uprave.... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose na kadrovske pitanja, daje...  ...na istim ili sličnim poslovima;  položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru. Status:  državni... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje...  ...iz te oblasti; obavlja poslove organiziranja i vršenja...  ...visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih...  ...za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan)...  ...na istim ili sličnim poslovima Položen stručni ispit...  ...potrebi preduzima mjere, obavlja poslove iz nadležnosti javnih ovlaštenja...  ...stručnim saradnikom za upravno pravne poslove, prati i primjenjuje... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...definiranih pravnim propisima, za obavljanje poslova i radnih zadataka ovog radnog mjesta...  ...Fleksibilnost u radu, Spremnost za daljnje stručno usavršavanje, Vozačka dozvola B...  ...akcija“, Komuniciranje s dobavljačima, te poslovi vezano za nabavu roba iz asortimana... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 22 dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

opis poslova: prati i primjenjuje propise iz djelokruga svog posla, učestvuje u izradi plana nabavki stalnih sredstava...  ...izvještaje iz svog djelokruga rada, obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu šefa Odjela, šefa Službe. KANDIDAT... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; učestvuje...  ...druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i direktno... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u aktivnostima...  ...energije; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje...  ...– Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko...  ...; položen stručni upravni ispit; poznavanje...  ...službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

Opis poslova: Koristi informatičku bazu podataka – softwer za CMS za otpremanje pismena...  ...otpreme pošte, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja. Uslovi...  ...završena srednja škola IV stepena, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 (... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci