Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni saradnik za upravne poslove posao

1-20 od 740 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Goražde

 ...Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. 1. Stručni saradnik za normativne i upravno - pravne poslove – 1(jedan) izvršilac Opis poslova: -kordiniranje...  ...vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova pravne ili upravne struke - 1(jedna) godina radnog iskustva u struci... 
prije 5 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...službenika u Federalnom zavodu za statistiku 6 / 1109 05.Stručni saradnik za kadrovske i opće poslove -1 (jedan) izvršilac 05. Opis poslova: obavlja...  ...studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci... 
prije 11 dan

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...statistiku – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za statistički poslovni registar – 1 (jedan...  ....Stručni saradnik za kadrovske i opće poslove -1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova... 
prije 8 dana

Franck d.d.  -  Grude

 ...Franck d.d. Sarajevo, oglašava poziciju za:       STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE       Uslovi: - Minimalno VŠS, višu stručnu spremu ekonomskog smjera - Minimalno jednu godinu radnog iskustva na ovim iii sličnim poslovima... 
prije 18 dana

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove Opis poslova i radnih zadataka:  Viši stručni saradnik za kadrovske poslove radi plan godišnjih odmora, sačinjava rješenja... 
prije 18 sata

Vlada Federacije BiH  -  Sarajevo

Opis poslova: Stručna obrada podataka od značaja za pripremu finasijskog plana Vlade i...  ...potrebni za izradu budžeta; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac,... 
prije 6 dana

Visoko sudsko i tužilačko vijeće B i H  -  Sarajevo

Opis poslova: Obavlja najsloženije financijsko-računovodstvene poslove za koje se traži visok stupanj stručnosti i samostalnosti;...  ...javnim nabavkama; Priprema analitičke, informativne i druge stručne financijsko-računovodstvene materijale; Priprema izvješća, informacije... 
prije 6 dana

Agencija Spektar  -  Banja Luka

 ...zaposlene, u skladu sa politikama i procedurama preduzeća, ostali poslovi po nalogu Direktora društva. Potrebni uslovi: VSS,...  ...napredovanja. Prijave sa biografijom za posao Viši stručni saradnik za compliance poslove Banja Luka slati putem opcije "Prijavite... 
prije 1 dan

Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo

 ...popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 1/01 Stručni saradnik za poslove prihvata, zbrinjavanja i operativno-sigurnosne poslove i logistiku u centru SEKTOR ZA IZBJEGLICE, RASELJENE OSOBE, READMISIJU... 
prije 7 dana

Brčko

 ...natječaja za 2018. godinu, broj predmeta: 33-001934/18, broj akta: 01.1-1141SM-055/18 od 20. 8. 2018. godine, Odjel za stručne i administrativne poslove – Pododjel za ljudske resurse r a s p i s u j e JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos NA NEODREĐENO VRIJEME U... 
prije 1 dan

Brčko

 ...natječaja za 2018. godinu, broj predmeta: 33-001934/18, broj akta: 01.1-1141SM-055/18 od 20. 8. 2018. godine, Odjel za stručne i administrativne poslove – Pododjel za ljudske resurse r a s p i s u j e JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos NA NEODREĐENO VRIJEME U... 
prije 1 dan

Javni oglasi  -  Bihać

 ...u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona 3/705 01. Stručni savjetnik za promet i komunikacije u Odsjeku za promet i komunikacije...  ...– 1 (jedan) izvršilac 02. Stručni savjetnik za ekonomske poslove u Odsjeku za poduzetništvo i obrt – 1 (jedan) izvršilac 01.Opis... 
prije 6 dana

Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo

 ...učestvuje u izradi analiza u kojim je oblastima potrebno osigurati dodatno usavršavanje državnih službenika. Posebni uslovi : Visoka stručna sprema - VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 180 ostvarenih ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja;... 
prije 6 dana

Dealer Company d.o.o.  -  Tuzla

 ...knjigovodstva KUF, KIF, PDV blagajničko poslovanje, osnovna sredstva, drugi poslovi iz oblasti računovodstva Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima srednja stručna sprema poznavanje rada na računaru Prijavu možete izvršiti putem... 
prije 15 dana

JP Elektroprivreda BiH d.d.  -  Mostar

 ...neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad, na radnom mjestu: ~ Stručni saradnik za obračun i realizaciju rang 2, Centralna služba obračuna i...  ...) odnosno podatak koliko je vremenski dugo obavljao navedene poslove (godina, mjeseci, dana). Dokumenti koji se neće... 
prije 7 dana

Vlasenica

 ...O poslu Opis radnog mjesta: JU SŠC “MILORAD VLAČIĆ” VLASENICA raspisuje: KONKURS za radno mjesto 1. Stručni saradnik pedagog, puna norma, lice bez iskustva (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja) I Opšti uslovi 1. da je državljanin Republike... 
prije 2 dana

Pale (opština)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Pedagog-stručni saradnik - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE OPIS RADNOG MJESTA Pedagog-stručni saradnik, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 06 / 1114 - Viši stručni saradnik za energetiku – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: državni...  ...za obavljanje poslova u Službi; obavlja odgovorne poslove iz  djelokruga svog rada, prati i proučava stanje u oblasti energetike... 
prije 6 dana

Sarajevo

 ...određeno vrijeme zapopunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta i to: ¾ Stručnisaradnik za pravne poslove – 1 izvršilac, VSS - VIIstepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusaBolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet,... 
prije 15 dana

X-Express d.o.o.  -  Banja Luka

 ...poštanskih i kurirskih usluga, raspisuje konkurs za radno mjesto: Stručni saradnik za marketing i odnose s javnošću Opis radnog mjesta:...  ...i realizacijom svih promotivnih sredstava  Ostali poslovi  po nalogu rukovodioca Opšti uslovi: ~ VSS -  ekonomskog... 
prije 1 dan