231 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

 ...obavljanje poslova iz svog djelokruga rada. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen ekonomski fakultet; najmanje 3...  ...rada na računaru. Status:  državni službenik – stručni savjetnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1758,00 KM Broj izvršilaca... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 9 dana

Interni revizor/stručni savjetnik

 ...verifikovan od strane Centralne harmonizacijske jedinice; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru; ovjerena izjava da...  ...Bosne i Hercegovine. Status:  Državni službenik – stručni savjetnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.551,50 KM. Broj izvršilaca... 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 17 dana

Stručni savjetnik - pravnik

 ...općih akata; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; obavlja...  ...u radu; postupa u ime i na osnovu zahtjeva tužitelja; pruža stručnu pomoć i savjetuje tužitelje u svakoj fazi krivičnog postupka gdje... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

Opis poslova: izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u određenoj oblasti kao i projektne zadatke za odgovarajuću oblast; neposredno... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 2 dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...u sukobu interesa u smislu odredbi člana 13. Zakona o internoj reviziji institucija BiH; Položen stručni upravni ispit. Status:  državni službenik – stručni savjetnik  Pripadajuća osnovna neto plata: 1.758,00 KM Broj izvršilaca:  jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...se pribavljaju sredstva za realizaciju projekata od donatora; mijenja sekretara Vrhovnog suda u njegovom odsustvu; izvršava i druge stručne poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda. Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.194,50 KM 03.Opis poslova : učestvuje u izradi... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Pravni savjetnik

 ...čija implementacija može doprinijeti unapređenju efikasnosti pravosuđa i smanjenju broja neriješenih predmeta u sudovima; priprema stručne materijale za sastanke radnih grupa, stalnih komisija stručnih i drugih specijaliziranih timova koji se bave problematikom u vezi... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za poslove zaštite na radu u Odsjeku za rad i zaštitu na radu, Sektor za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje

 ...propisa i općih akata iz oblasti zaštite na radu; priprema nacrte stručnih objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata...  ...periodičnih pregleda; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; vrši... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
pre mesec dana

Prodajni savjetnik (m/ž)

 ...ovlašteni prodavač i serviser Hyundai i Fiat Group vozila objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos na poziciju ~ Prodajni savjetnik (m/ž) - 1 izvršilac Glavne odgovornosti i zadaci: Vođenje prodajnog procesa kroz komunikaciju sa klijentom;... 

“Auto Start” d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Direktor, Zamjenik direktora, Savjetnik direktora

 ...izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17), obavlja stručne, savjetodavne i druge poslove poslove po nalogu direktora. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (najmanje VII stepen stručne... 

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Sarajevo
pre mesec dana

POLJOPRIVREDNI SAVJETNIK (Ž)

~ Prodaja sjemena i savjeti Obavezni uslovi: Poljoprivredni inženjer/poljoprivredni tehničar Poznavanje rada na računaru Poznavanje engleskog jezika  Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno Kontakt telefon: 061 749 255

BAŠTOVAN DOO

Sarajevo
prije 13 dana

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

 ...akata, praksi i procedura; učestvuje u stručnoj podršci radu panela za ujednačavanje...  ...sudske prakse; koordinira rad pravnih savjetnika za sudsku praksu i saradnika za anonimizaciju...  ...56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit) ,  kandidati trebaju ispunjavati... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 9 dana

Trgovac/savjetnik u prodaji

 ...Mostar, 31.03.2023. „Mimaco keramika“ d.o.o., raspisuje NATJEČAJ za slijedeće radno mjesto ~ Trgovac/savjetnik u prodaji – 2 izvršitelj (Mjesto rada: Čapljina)  Opis posla: prezentacija i prodaja asortimana kojim se tvrtka bavi izlaganje i prezentacija... 

„Mimaco keramika“ d.o.o.

Čapljina
pre 2 meseci

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 23 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Stručni saradnik ,,,

 ...Agencije u Banjoj Luci; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka. Posebni uslovi : Srednja stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 25 dana