Stručni savjetnik za ekonomske poslove posao

196 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni savjetnik za javne nabavke i ekonomsko-pravne poslove ...

Opis poslova: Obavlja poslove organizovanja i realizacije komunikacija Službe sa komitentima, međunarodnim...  ...i analize od značaja za lokalni ekonomski razvoj; odgovara za zakonito, ažurno...  ...kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog... 

Općina Jablanica

Jablanica
prije 1 dan

Stručni savjetnik za javne nabavke i ekonomsko-pravne poslove

 ...Hercegbosanske županije -Stručni suradnik za izradu i implementaciju...  ...najduže dvije godine Opis poslova: Prati i registrira sve...  ...Hercegbosanske županije; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu...  ...sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 2 dana

Direktora za ekonomsko - finansijske poslove

 .../16) a u vezi sa Odlukom o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa/natječaja za izbor i imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske poslove JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, broj NO 1.01-308-4/22 od 17.01.2022. godine, Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
prije 2 dana

Stručni savjetnik za upravno-pravno rješavanje

Opis poslova: rješavanje predmeta u drugostupanjskom postupku na rješenja kantonalnih ministarstava...  ...propisa i drugih akata; obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog...  ...ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog,... 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Sarajevo
prije 1 dan

Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za pravne i kadrovske poslove ....

Opis poslova: vrši izradu DOB-a (Dokumenata okvirnog budžeta) u skladu...  ...PDV-a; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora...  ...najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje...  ...Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet - najmanje 4 (... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
prije 19 sata

Viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove ...

Opis poslova: rješava jednostavnije upravne stvari u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu...  ...i članova njihovih obitelji; vrši stručnu obradu sustavnih rješenja od značaja za odgovarajuću...  ...sukladno zakonu; obavlja i druge poslove koje mu odredi nadređeni; za svoj rad odgovara... 

Ministarstvo za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanskog...

Mostar
prije 9 dana

Prodajni savjetnik u osiguranju Banja Luka

 ...poslovnih aktivnosti sa klijentima, stručno savjetovanje klijenata o proizvodima i uslovima...  ...sektoru, komercijali ili na poslovima osiguranja u trajanju od minimalno 1 godine...  ...Prijave sa biografijom za posao Prodajni savjetnik u osiguranju Banja Luka  slati putem opcije... 

Spektar-x

Banja Luka
prije 11 dan

Viši stručni saradnik, saradnik

 ...mjesta I - 1 Poreska uprava 1.1. Viši stručni saradnik za naplatu i usluge,...  ...djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i  5. da nije...  ...mjesto označena pod brijem: 1.1. Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera... 

Agencija za državnu upravu

Banja Luka
prije 3 dana

Pomoćni radnik u lučkim poslovima

 ...skladištenju tereta vezanje kontejnera umetanje podmetača pod kontejnere rad na brodu Vaš profil: minimalno srednja stručna sprema radno iskustvo nije potrebno želja za radom, motiviranost u poslu prethodna nekažnjavanost (potrebno je dostaviti... 

Betalgis servis d.o.o.

Bosna i Hercegovina
prije 1 dan

STRUČNI SARADNIK

Korespodencija sa klijentima Korespodencija sa dobavljačima i kupcima u zemlji i inostranstvu Kreiranje novih kupaca. Dodatni uslovi: Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje i komunikacija), Poznavanje rada na računaru (MS Office, Word Excel) . Da...

EURO ENTERPRISES

Sarajevo
prije 1 dan

Načelnik Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova ...

Opis poslova: izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka...  ...potrebe Inspektorata; obavlja poslove unosa i obrade podataka u Registar...  ...inspektoru za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercego...

Mostar
prije 9 dana

Rukovodilac ekonomsko-finansijskih poslova (m/ž)

 ...1 izvršilac USLOVI: VSS ekonomski fakultet minimalno 3 godine rada u struci kao računovođa posjedovanje licence za certificiranog računovođu starost do 40 godina poznavanje programa OFFICE paket (Word, Excel....) poznavanje stranog jezika... 

Vodo-ins d.o.o.

Tuzla
pre mesec dana

Samostalni specijalist za poslove revizije (m/ž)

 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Odjelu Interne revizije: Samostalni specijalist za poslove revizije (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 22 dana

Domar, Djelatnik na poslovima čišćenja, Pedagog, Nastavnik predmeta Etika ....

 ...do 30.6. 2022. godine # Djelatnik na poslovima čišćenja, 1 izvršitelj ( puno radno...  ...list, Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, Životopis, Uvjerenje o državljanstvu...  ...poslije završene natječajem potrebne stručne spreme na koju se kandidat prijavio,... 

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca

Mostar
prije 3 dana

Stručni saradnik za nabavku Banja Luka

 ...jezika (govor i pisanje), upotreba njemačkog i drugih evropskih jezika u govornoj i pisanoj formi je prednost. Prijave za  posao Stručni saradnik za nabavku Banja Luka  možete slati putem opcije "Prijavite se". Napomena: Samo kandidati koji prođu finalnu selekciju će... 

Elnos

Banja Luka
prije 21 dan