114 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Interni revizor/stručni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlјa aktivnosti interne revizije...  ...harmonizacijska jedinica i poslove interne revizije iz djelokruga...  ...jedinice; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada...  ...Državni službenik – stručni savjetnik. Pripadajuća osnovna neto... 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 21 dan

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...centar Sarajevo Odsjek za administrativne poslove i saradnju sa nadležnim organima 1/01 Referent za administrativno ekonomske poslove Opis radnih zadataka: Vrši...  ...jednostavniji. Posebni uslovi: srednja stručna sprema (IV stepen) – završena srednja ekonomska... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik - pravnik

Opis poslova: provođenje politike i izvršavanja zakona, drugih propisa...  ..., informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu...  ...podataka; obavlja poslove i zadatke iz nadležnosti Tužiteljstva...  ...zahtjeva tužitelja; pruža stručnu pomoć i savjetuje tužitelje u... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike...  ...rezultata. Status:  državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata:  1380,... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja aktivnosti...  ...Obavlja najsloženije poslove interne revizije u djelokrugu...  ...Posebni uslovi: VSS – ekonomski ili pravni fakultet,...  ...BiH; Položen stručni upravni ispit. Status...  ...državni službenik – stručni savjetnik  Pripadajuća osnovna... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

Opis poslova: Rukovodi Sektorom i organizuje vršenje svih poslova...  ...nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i namještenike...  ...odsustvu; izvršava i druge stručne poslove po nalogu...  ...Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet - 1 (jedna) godina... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjetnik

Opis poslova: izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih...  ...neriješenih predmeta u sudovima; priprema stručne materijale za sastanke radnih grupa,...  ...skraćivanje trajanja postupaka. obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac projekta.... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove vrši administrativne i druge poslove za potrebe generalnog tajnika; vrši prijem, kompletiranje...  ...tajnika; vodi evidenciju propisa i stručne literature;  vrši najavu stranaka, prima... 

Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – S...

Sarajevo
prije 1 dan

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

Opis poslova: Provodi pravna istraživanja i analize...  ...; učestvuje u stručnoj podršci radu panela za...  ...koordinira rad pravnih savjetnika za sudsku praksu i saradnika...  ...; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu...  ...u institucijama BiH (stručni ispit) ,  kandidati trebaju... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

SLUŽBENIK ZA KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

 ...Bosne i Hercegovine ~ SLUŽBENIK ZA KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Broj oglašene pozicije: 019/23 Broj izvršilaca: 1...  ...pravosuđa u BiH. Poslovi radnog mjesta Obavlja poslove stručne i administrativne podrške kancelarijskog i arhivskog poslovanja... 

VSTV BiH

Sarajevo
prije 6 dana

POLJOPRIVREDNI SAVJETNIK (Ž)

~ Prodaja sjemena i savjeti Obavezni uslovi: Poljoprivredni inženjer/poljoprivredni tehničar Poznavanje rada na računaru Poznavanje engleskog jezika  Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno Kontakt telefon: 061 749 255

BAŠTOVAN DOO

Sarajevo
prije 18 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose na kadrovske pitanja, daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

Opis poslova: Za svoj rad odgovara neposrednom pretpostavljenom zaposleniku; preuzima na...  ...i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposredno pretpostavljenog...  ...uslovi:, SSS – IV stepen ( srednja ekonomska škola ili druga srednja škola ekonomskog... 

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

Opis poslova: provodi postupak oduzimanja i ulaska...  ...potrebne radnje vezano za poslove koji se odnose na...  ...društava; o izvršenoj stručnoj procjeni oduzete imovine...  ...kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko...  ...visokog obrazovanja- ekonomski fakultet, najmanje... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci