Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove

 ...JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu  trgovine Radno mjesto: - Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova : izrađuje prednacrt i nacrt zakona i... 

Federalno ministarstvo trgovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Pravni savjetnik

Opis poslova: izrađuje analize, izvještaje, mišljenja...  ...nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu...  ...sudovima; priprema stručne materijale za sastanke...  ...postupaka. obavlja i druge poslove koje mu dodijeli...  ...posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i...  ...Čapljina; rješava imovinsko-pravne odnose; izrađuje normativno-pravne akte Službe, kao i druge akte Gradskog... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za  prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta - Odsjek za  imovinsko-... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za radne odnose

 ...prometa i komunikacija Radno mjesto: - Stručni savjetnik za radne odnose – Odsjek za radne odnose i opće poslove  -  Sektor pravnih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : obalja sve pravne poslove u vezi sa provedbom zakona i drugih propisa... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik; Šef pisarnice

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira radom  odsjeka pisarnice...  ...odsjeka, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike...  ...obrazovanje VSS, ekonomski ili pravni fakultet ili ekvivalent...  ...radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit;  poznavanje engleskog... 

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni suradnik za opće i pravne poslove, Turistički vodič

 ...# Predmet oglasa Raspisuje se Oglas za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće pozicije: # POZICIJA 1 – Stručni suradnik za opće i pravne poslove – 1 izvršilac (M/Ž) # POZICIJA 2 – Turistički vodič – 2 izvršioca (M/Ž) 2.1. Kratak opis posla za radno mjesto... 

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic

Konjic
pre 2 meseci

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

 ...Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (broj...  ...odsustva 1/01 Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE...  ..., informacija i drugih stručnih materijala kojima se...  ...poslovima; Položen stručni ispit; Aktivno znanje... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
prije 13 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...povijesne baštine/istorijskog nasljeđa Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Radno mjesto: - Stručni suradnik za financijske poslove – Sektor za pravne, opće i financijske  poslove – 1 (jedan) izvršitelj Opis poslova : izrađuje analize, izvješća,... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Saradnik za pravne poslove Laktaši

Potrebne kvalifikacije i edukacija: VSS- Pravni fakultet, napredno poznavanje rada na računaru...  ...i sistematičnost u radu. Opis poslova: Izrada prijedloga opštih i pojedinačnih...  ...međusobne odnose članova Društva i drugi poslovi od značaja za statusni položaj Društva, priprema... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

Opis poslova: prate se propisi iz djelokruga rada; vrši se kontrola...  ...se u izradi budžeta Grada; stručno se obrađuju podaci za pripremu...  ...; obavljaju se i drugi poslovi koje odredi šef Stručne službe...  ...Bolonjskog sistema obrazovanja – pravne ili geodetske struke - najmanje... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Stručni saradnik za protokolarne poslove, Stručni savjetnik za saradnju s glasnogovornicima ministarstava i drugih institucija BiH

Opis poslova i radnih zadataka: stručni savjetnik za saradnju s glasnogovornicima ministarstava i drugih institucija BiH sarađuje s glasnogovornicima u ministarstvima...  ...s pripadajućim akcionim planovima, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka, stručni savjetnik za svoj rad... 

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za sport

 ...Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni savjetnik za sport – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : prati primjenu zakona i drugih propisa iz...  ...za proglašenje najboljeg sportaša; obavlja poslove dodjele nagrada po ovlaštenju, prati i nadzire realiziranje... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...službenika u Općini Prozor-Rama Radna mjesta: 01.Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (jedan) izvršilac 03.Stručni saradnik za... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Stručni saradnik za finansije

 ...saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Opis radnih zadataka: vodi...  ...analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere...  ...sličnim poslovima i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

Opis poslova i radnih zadataka: osmišljava, analizira vodi i nadzire aktivnosti koordinacije...  ...i Hercegovine u programima EU i pruža stručnu savjetodavnu pomoć nadležnim institucijama...  ...EU Bosni i Hercegovini; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. Posebni uslovi... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za upis birača u Centralni birački spisak

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za upis birača u Centralni birački spisak izrađuje nacrte i prijedloge...  ...BiH i koji prethodi rješavanju pravne stvari; vrši provjeru i kontrolu...  ...evidencije o istim; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i za svoj... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši savjetnik/Projektant softvera

Opis poslova: učestvuje u procesima analize, planiranja, funkcionalnog dizajna, razvoja...  ...dokumentaciju sistema; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. Pored opštih...  ...56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

Opis poslova i radnih zadataka:  Prati i proučava pitanja...  ..., usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima;...  ..., obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka...  ...ili sigurnost ili Pravni fakultet ili Fakultet...  ...državni službenik – stručni savjetnik  Pripadajuća osnovna... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

DIPLOMIRANI PRAVNIK (M/Ž)

 ...Radni odnosi, javne nabavke,zastupanje kod nadležnih organa, ostali poslovi po nalogu uprave Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Položen vozački ispit "B" kategorije  Potrebno radno iskustvo: 12 mjeseci Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan... 

KRISTAL DOO Sarajevo

Sarajevo
prije 6 dana

Viši stručni suradnik

 ...radnika u radni odnos na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za operacije i podršku,...  ...u trajanju od 6 mjeseci. I OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza i odgovornosti...  ...mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije,... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

DIPLOMIRANI EKONOMISTA/DIPLOMIRANI PRAVNIK

~ Ekonomsko-finansijski i administrativni dr. poslovi Obavezni uslovi: VSS, diplomirani ekonomista ii diplomirani pravnik pripravnik, bez radnog iskustva Poznavanje engleskog jezika Položen vozački ispit "B" kategorije  Zapošljavanje putem Programa sufinansiranja... 

BES COMPANY d.o.o.

Sarajevo
prije 17 dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u...  ...banke Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: VSS – pravnog smjera ili ekonomskog smjera; 1 godina radnog... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Prodajni savjetnik

 ...objavljuje natječaj za poziciju Prodajni savjetnik – Mostar – 1 izvršitelj Vaše...  ...financijskim institucijama Minimalno srednja stručna sprema Izražene komunikacijske i...  ...: Prodaja proizvoda osiguranja pravnim i fizičkim licima Brigo i unapređenje... 

Uniqa d.d.

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti...  ...i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom...  ...sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane...  ...sa invaliditetom, radno-pravni položaj kao i drugu neophodnu... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana