Stručni su pedagog m/ž posao

146 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pedagog

 ...objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije -Stručni suradnik za izradu i implementaciju razvojnih projekata, - 1 (jedan) izvršitelj - na određeno vrijeme, do povratka odsutnog... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Bosanska Gradiška
prije 20 sata

Diplomirani pedagog Kozarska Dubica

Novi
 ...za popunu upražnjenog radnog mjesta1. Diplomirani pedagog, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma...  ...: 77/09, 86/10 , 25/14 i 76/15) propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedena... 

JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica

Kozarska Dubica (opština)
prije 7 sata

Stručni saradnik

 ...Dnevni avaz, 19.10.2021. Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-920/21 od 5. oktobra 2021. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje JAVNI... 

Ustavni suda FBiH

Sarajevo
prije 2 dana

Defektolog-stručni saradnik

 ...Defektolog-stručni saradnik, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs... 

JU Centar "Zaštiti me" JU Centar "Zaštiti me"

Banja Luka
prije 8 dana

Stručni saradnik za informacijski sistem ....

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za kulturu, izrađuje  stručne analitičke, informativne i druge materijale o radu institucija kulture (tipska izvješća, redovne ili periodične informacije i sl.), pruža pomoć i podršku i pomaže u usavršavanju... 

Grad Mostar

Mostar
prije 8 dana

Stručni saradnik- informatičar Ugljevik

 ...j e:O G L A Sza popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ UgljevikI UPRAŽNjENO RADNO MJESTO:1. Stručni saradnik- informatičar.............1 izvršilac sa punim radnim vremenom.Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.OPŠTI I POSEBNI... 

JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

Ugljevik
prije 1 dan

Komercijalno stručni saradnik (m/ž)

 ...Odgovornosti: Stručno predstavljanje i prodaja proizvoda u zdravstvenim ustanovama i apotekama Organizacija i održavanje promocija i prezentacija asortimana Prati rad konkurencije na terenu Inicira originalne akcije Ugovara i prati sprovođenje marketinških... 

R&B MEDICAL CO PLUS Bijeljina

Sarajevo
prije 23 dana

Stručni saradnik za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni saradnik za javne nabavke vodi evidenciju o izdatim narudžbenicama, organizaciju i evidenciju robe i usluga po vrsti, cijeni i količini, unošenje robe u zgradu i njihovu distribuciju shodno internim narudžbenicama, učestvuje u sačinjavanju... 

Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 13 dana

Stručni saradnik na poslovima prodaje osiguranja

„Brčko-gas osiguranje“ d.d. Brčko dana 30.09.2021. godine objavljuje K O N K U R S za prijem u radni odnos ~ Stručni saradnik na poslovima prodaje osiguranja – 1 izvršilac (Mostar) Uslovi za prijem radnika na radno mjesto: da su državljani BiH, da... 

„Brčko-gas osiguranje“ d.d.

Mostar
prije 20 dana

Viši stručni saradnici

 ...r a s p i s u j e J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta   I - 1 Ministarstvo prosvjete i kulture 1.1. Viši stručni saradnik za materijalno kulturno nasljeđe, Odjeljenje za zaštitu kulturnog nasljeđa, Resor kulture 1 izvršilac 1.2. Viši stručni... 

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Banja Luka
prije 1 dan

Stručni suradnik za bazični nogomet/fudbal, Ekonom/vozač

 ...pozicijom na koju se kandidat prijavljuje biografiju dokaz o stručnoj spremi(za diplome izdate i inostranstvu prevod diplome ovjerene...  ..., a koje su povezane sa ovim Konkursom, kontakt osoba  je Viši stručni suradnik za pravne poslove Lejla Hamza. Dostupna na telefon... 

NS/FS BiH

Sarajevo
prije 3 dana

Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

 ...Ministarstvukomunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKantona SarajevoRadno mjesto:- Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima - 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: Prati i izvršava zakone, druge propise i opće akte... 

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog ...

Sarajevo
prije 3 dana

Stručni savjetnik-interni revizor u Jedinici za internu reviziju

 ...da je stariji od 18 godina; # da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se... 

Federalna uprava civilne zaštite

Sarajevo
prije 8 dana

Samostalni stručni saradnik za sekretarske i opšte poslove Banja Luka

 ...zaštite i preventivne zdravstvene zaštite, obavlja i druge pravne i opšte poslove. Uz prijavu na konkurs za posao Samostalni stručni saradnik za sekretarske i opšte poslove Banja Luka , kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa... 

Triglav osiguranje

Banja Luka
prije 6 dana

Stručni saradnik za obračun plata i HR administraciju (m/ž)

 ...inkluzivan pristup zaposlenima, te svoj pristup zasniva na njegovanju bliskih odnosa sa svojim klijentima, oglašavamo poziciju: Stručni saradnik za obračun plata i HR administraciju (m/ž) Sarajevo, BiH Stručni saradnik za obračun plata i HR administraciju će... 

DEKRA Bosnia and Herzegovina

Sarajevski kanton
pre mesec dana

Potparol, Stručni saradnik, Kurir, Sudijski asistent, Referent izvršenja Banja Luka

 ...neodređeno vrijeme,2.KURIR ……………………………1 izvršilac na neodređeno vrijeme,3.REFERENT IZVRŠENjA ……. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,4.STRUČNI SARADNIK ……….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,5.SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU - PORTPAROL SUDA ..... 1 izvršilac na... 

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

Banja Luka
prije 1 dan