Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni su u marketingu m/ž posao

1-20 od 236 rezultati

Milići
Potrebna 3 online saradnika (od 25. do 50.g.) za rad u marketingu na poslovima kreiranja oglasa i reklamiranja kompanije i njenih proizvoda.Potrebno osnovno znanje rada na racunaru i engleskog jezika,iskustvo u marketingu nije uslov. tanjamalikanovic@gmail.com
prije 15 dana
Hotel STELLA  -  Neum
"HOTEL STELLA d.o.o. Neum", oglašava poziciju za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos: MENADŽER MARKETINGA I PRODAJE Na navedenom radnom mjestu mogu uspjeti osobe spremne za nadprosječne rezultate, uporne, istrajne, sa samoincijativom, radom pod pritiskom... 
prije 10 dana
Grad Mostar (opština)
Reunion marketing agencija je izdavač istoimenog magazina i web portala, Reunion. Potrebni su nam radnici na poziciji marketing menadžera, ali sa prethodnim iskustvom na sličnim poslovima. Svi zainteresirani se mogu javiti na naš mail: info@reunion.ba ili na broj telefona... 
prije 10 dana
Izbor trgovine d.o.o.  -  Bihać
"IZBOR d.o.o. Bihać ", oglašava poziciju za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos: RADNIK U SLUŽBI MARKETINGA Uslovi: VSS/VŠS Mjesto stanovanja u Bihaću, Poželjno poznavanje rada na računaru, Radno iskustvo nije neophodno.... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Zenica
 ...kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to: VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova), visoko obrazovanje – prirodno... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
1 izvršilac na određeno vrijeme Opšti uslovi: ~ da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci...
prije 4 dana
Adecco Employment Agency d.o.o.  -  Inostranstvo
 ...Obilazak farmaceuta i apoteka, prezentacija i promocija proizvoda kompanije Učešće na treninzima i kontinuirano usavršavanje stručnog znanja i prodajnih veština Kontinuirano praćenje kretanja i trendova na tržištu, analiza aktivnosti konkurencije Obezbeđivanje... 
prije 6 dana
Addiko Bank d.d.  -  Sarajevo
"ADDIKO BANK d.d. Sarajevo ", oglašava poziciju za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos: STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU KOLATERALA Uslovi: VSS ekonomskog smjera, 2 godine neprekidnog obavljanja poslova u Banci, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...potrošnje lijekova, učestvuje u postupku nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra... 
prije 12 dana
Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka
 ...uprave 1 izvršilac 1.2. Sekretar Ministarstva 1 izvršilac 2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2.1. Viši stručni saradnik za praćenje i analizu spoljnotrgovinskih poslova, tržište i cijene 1 izvršilac 2.2. Viši stručni saradnik za... 
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...institucije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je šefu Odjeljenja. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (najmanje VII stepen stručne spreme odnosno Bolonjski sistem studiranja najmanje 240 ECTS bodova) završen pravni fakultet;... 
prije 4 dana
Breza
Šta nudimo? 1. Finansijsku slobodu 2.Fleksibilno rado vrijeme 3.Mogučnost brzog napredovanja 4.Mogucnost ukljucivanja porodice,prijatelja i poznanika 5.Kvalitetnu obuku i podrsku nasih menadzera 6.Visoke zarade bez ogranicene gornje granice Šta biste radili...
prije 25 dana
City deal d.o.o.  -  Sarajevo
 ...prema hijerarhiji Priprema i kordinacija aktivnosti za brigu o kupcima Praćenje marketing kampanja na svim nivoima Idealni kandidat ispunjava sljedeće uvjete: Stručna sprema/smjer: VSS / ekonomsko, PR, poslovno komuniciranje, marketing Prethodno radno... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Goražde
 ...kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: VSS – VII stepen stručne spreme – diplomirani ekonomista, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 180 ECTS bodova) ili drugog ili... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Vareš
 ...sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, vrši predstavljanje materijala iz djelokruga radnog mjesta, te daje potrebna stručna objašnjenja; od predsjedavajućeg Općinskog vijeća dužan je zatražiti sudjelovanje u diskusiji kad god ocijeni da je potrebno... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Vareš
 ...Opis poslova: vrši kontrolu i kontiranje općinskih prihoda i rashoda; daje uputstva za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; stručno obrađuje podatke iz djelokruga svoga rada; priprema podatke i unosi ih u periodične obrasce; radi evidenciju stalnih sredstava,... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Zenica
 ...Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to: ~ VII/VSS stručne spreme - fakultet tehničkih ili prirodnih nauka, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) Bolonjskog... 
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalne agencije za oduzetu imovinu, i to: VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Živinice
 ...za provođenje procedura javnih nabavki; prati propise i ukazuje općinskom načelniku na uočene pojave i probleme; proučava propise, stručno obrađuje određenu problematiku i o svemu redovno izvještava općinskog načelnika; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje... 
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...kliping i dnevno prati vijesti iz djelokruga rada Agencije; uređuje biltene, publikacije, brošure i druge informativne materijale i stručnu literaturu i obavlja poslove u vezi sa njihovim izdavanjem; priprema i vodi ažurnu fotodokumentaciju oduzete imovine; priprema... 
prije 3 dana