Suradnik u marketing odjelu

 ...Novotel d.o.o. objavljuje natječaj za radno mjesto Suradnik u marketing odjelu (m/ž) Mostar - 1 izvršitelj Posao marketing...  ...kontinuirano razvija i napreduje; Odlične uvjete rada;  Mogućnost stručnog usavršavanja; Priliku da u potpunosti iskažete i dalje... 

Novotel d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni suradnik - kontrolor, Odjel za nadzor zaštite korisnika financijskih usluga, Podružnica Mostar u Agenciji za bankarstvo Federacije... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 9 dana

Stručni saradnik - referent

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi građe, izrađuje... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Referent u marketingu/Marketing asistent

 ...Mostar, 10.07.2023. Elite media group d.o.o, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Referent u marketingu/Marketing asistent - 1 izvršitelj Opis posla: Komunikacija s klijentima, poslovnim partnerima iz BiH i regije Prodaja... 

Elite media group d.o.o

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje, sređivanje,... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 24 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 26 dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...OGLAS za prijem na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2. MJESTO RADA: Mostar 3. OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATTREBA DA... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 3 dana

Stručni savjetnik za sport

 ...državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni savjetnik za sport – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : prati primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti sporta; kreira i... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog nasljeđa Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Radno mjesto: - Stručni suradnik za financijske poslove – Sektor za pravne, opće i financijske  poslove – 1 (jedan) izvršitelj Opis poslova :... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...ispravnost svih izvještaja iz djelokruga svog rada, - arhivira proknjiženu dokumentaciju, - obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz kraću... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Menadžer prodaje

 ...Ugovor o radu na određeno vrijeme Plata po dogovoru CV s fotografijom i pismo namjene možete poslati na e-mail adresu: marketing@sfera.ba Oglas ostaje otvoren najkasnije do 15.07.2023. godine.... 

„SFERA“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Direktor

 ...privatni finansijski interes u Fondu (dokaz. Potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa). B. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema, VII stepen društvenog, biotehničkog, tehničkog ili prirodoslovnog smjera, odnosno visoko obrazovanje, najmanje I obrazovnog... 

Fond za zaštitu okoliša HNK

Mostar
prije 13 dana

Laboratorijski tehničar

 ...propisani Zakonom o radu FBIH     Posebni uvjeti:  Za radna mjesta pod točkom 1. SSS, laboratorijski tehničar Položen stručni ispit Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama Kratak opis poslova radnog mjesta: obavlja kompletne pretrage... 

SKB Mostar

Mostar
prije 6 dana

Pomoćni radnik u kuhinji (m/ž)

 ...Pomoćni radnik u kuhinji (m/ž) - više izvršitelja Opis posla: ~ Priprema i posluživanje proizvoda Uvjeti: PKV/KV/SSS stručna sprema Profesionalan odnos prema poslu i odgovornost Nudimo: Rad u aktivnom i dinamičnom kolektivu Mogućnost... 

Hotel „Mostar“ d.o.o.

Mostar
prije 20 dana

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...Zakonom o radu FBIH        Posebni uvjeti:  Za radna mjesta pod točkom 1. - VSS, završen Medicinski fakultet  - Položen stručni ispit  - Licenca za samostalan rad  - Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama  Kratak opis poslova radnog mjesta... 

SKB Mostar

Mostar
prije 10 dana

Voditelj ekspoziture

 ...tržište i konkurenciju, te izvještavao kretanjima i trendovima, Ostali poslovi po nalogu nadležnih osoba, POSEBNI USLOVI: Stručna sprema : VSS Usmjerenje : ekonomsko Radno Iskustvo : Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, od toga 2 godine na istim... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Vozač-dostavljač Tobacco (m/ž)

 ...organizacijskom sistemu koji se kontinuirano razvija i napreduje; Odlične uslove rada i redovna primanja; Mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja; Priliku da u potpunosti iskažete i dalje unapredite svoja profesionalna znanja i kompetencije. Ukoliko... 

Boreas d.o.o. Kreševo

Mostar
prije 5 dana

Direktor

 ...poslove koji su Zakonom, podzakonskim aktima, Statuom i drugim općim aktima ustanove stavljeni u njegovu nadležnost, uz dužnu pažnju, stručno i savjesno. 3.MANDAT Mandat direktora traje 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može na osnovu javnog konkursa ponovo... 

Javne ustanove Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
prije 3 dana

Trgovac

 ...raspisuje K O N K U R S za prijem radnika na slijedeće radno mjesto ~ Trgovac - 1 izvršitelj Uvjeti: SSS - srednja stručna sprema Radno iskustvo od minimalno  dvije godine na poslovima prodaje Spremnost na timski rad Usvajanje novih znanja iz... 

„AD Logistic“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 24 dana

Sekretar

 ...Pored općih uslova predviđenih ZOR („Sl. novine FBIH „ broj: 26/16. i 89/18.) kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje HNK, i... 

JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“

Mostar
pre mesec dana

Blagajnik

 ...poslove po nalogu rukovodioca, kao i druge administrativne poslove po nalogu nadređenih. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: stručna sprema (SSS) – tehnički/ekonomski smjer, najmanje 1 godine radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, položen... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci

Upravitelj Šumarije Mostar ...

 ...radna mjesta: 1. Upravitelj Šumarije: a) Upravitelj Šumarije Mostar – broj izvršitelja: 1 Uvjeti za zasivanje radnog odnosa. Stručna sprema (VSS), šumarski fakultet, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci b) Upravitelj Šumarije Prozor-Rama – broj... 

„Šume Hercegovačko-neretvanske

Mostar
prije 11 dan

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

 ...BiH, i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: # Srednja stručna sprema - IV stepen; # Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; # Položen stručni upravni ispit; #... 

Grad Mostar

Mostar
prije 18 dana

Učitelj povijesti ....

 ...i 1.c. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu FBiH, trebaju ispunjavati i posebne uvjete, tj. imati najmanje višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera odnosno ekvivalent istoj u skladu sa EKO (EQF). Kandidati koji imaju zvanje prvostupnika (bachelor ili... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćni radnik u kuhinji

 ...matične knjige (sa naznakom da nema ograničen rok važenja) • Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom2 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, ukoliko ih... 

Crveni križ Grada Mostara

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćnik ravnatelja

 ...ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja osim općih zakonskih uvjeta ispunjava i sljedeće posebne uvjete: # ima visoku stručnu spremu # ispunjava uvjete za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju # ima najmanje 5 (pet)... 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Mostar
pre mesec dana

Turistički agent

 ...hotelsko – turistički tehničar SSS Osnovno poznavanje engleskog jezika Radno iskustvo nije potrebno Nudimo: Ugovor o stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa, po čl. 34. (1) ZOR) Topli obrok Prijevoz Prijaviti se možete putem... 

EuroConnecta DMC Mostar

Mostar
pre 2 meseci