...KORPORATIVNA JEDINICA ZA FINANCIJE # Viši stručni suradnik , Sektor za računovodstvo i kontroling...  ...radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada...  ...kontrolinga Organizira i koordinira poslove direktora Sektora  za računovodstvo i kontroling... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...radnog mjesta" mijenja se naziv Pozicije 2 te glasi: "Viši stručni suradnik na poslovima radiokemije i nuklearnih analitičkih tehnika, na određeno...  ...edukaciju iz područja radijacijske zaštite; obavlja poslove detekcije i karakterizacije izvora jonizirajućeg zračenja... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova i radnih zadataka: vodi  personalne dosje uposlenih radnika, vodi kompjutersku...  ...pomoćnika za pravne, kadrovske i opće poslove izrađuje sve ugovore o radu i rješenja...  ...pravnu pomoć radnicima,        obavlja stručne poslove  koji  proizilaze  iz  statusnih... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni...  ...i drugih subjekata; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadajuća...  ...kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 .../K", broj: 4/12) i članka 122. Statuta Visoke škole „Logos centar“ Mostar, Senat raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika za slijedeće znanstvene oblasti Znanstveno-nastavna oblast: 1. ekonomije i poslovanja, 2. računalske i informacijske znanosti... 

Visoka škola „Logos centar“ Mostar

Mostar
prije 13 dana
 ...JEDINICA „PRODUKCIJA I TEHNIKA“ 1.         Suradnik za ton, 1 (jedan) izvršitelj na...  ...mjeseca probnog rada I.         OPIS POSLOVA 1. Opis poslova suradnik za ton: •...  ...obvezan je obavljati sve prateće poslove vezane za postavku tona (kablaže, ozvučenja... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca,...  ...dobavljačima opreme, vanjskim suradnicima i partnerima u cilju bržeg...  ...zadanih poslova ~ Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja...  ...rukovoditelja  3. Stručni suradnik za procesnu podršku u... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
Opis poslova i radnih zadataka:  Vodi manje složene upravne postupke, vrši izradu pojedinačnih...  ...jedinicama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi...  ...izvještaj o svom radu. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) - završen pravni... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...regione: Sarajevo, Zenica, Mostar, Bihać i Banja Luka Opis poslova: Obilazak lekara, apoteka i ostalih prodajnih objekata (...  ...klijentima; Organizacija i pomoć u sprovođenju stručnih sastanaka i seminara koji bi promovisali distributivni program... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
Opis radnog mjesta:  Stručno savjetovanje kupaca o dodacima prehrani, zdravom načinu života te načinu korištenja dodataka prehrani; Praćenje stanja zaliha te naručivanje istih za potrebe maloprodaje; Održavanje promocije u fitnes centrima i sportskim manifestacijama... 

„Proteini.si Shop“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
opis poslova: organizuje i koordinira poslove iz domena zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, učestvuje i izradi akta o procjeni rizika na radnim mjestima...  ...na radu kada je izvođač radova Podružnica, vrši stručni nadzor nad provođenjem mjera sigurnosti i zaštite zdravlja... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
prije 13 sata
Opis poslova: Obavlja poslove prijevoza osoba, robe i pošiljaka. Vodi potrebnu evidenciju vozila i održava urednost vozila. Vodi potrebne evidencije...  ...Kandidati koji apliciraju za radna mjesta za koja se traži stručna sprema KV/SSS obvezni su dostaviti dokaz o završenoj... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...ljudi i imovine „TOP GUARD SECURITY“ Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos ~ Djelatnik za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite - više izvršitelja Mjesto rada: Mostar Prijave možete slati putem e-mail adrese:... 

„TOP GUARD SECURITY“

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova: prati i istražuje, prikuplja i sistematizira sve vijesti i komentare, koji...  ...sredstvima informisanja; obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla spadaju u djelokrug...  ...akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
 ...povećanja obima poslovanja, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Voditelj odjela nabave i komercijalnih poslova - 1 izvršitelj Potrebni uvjeti: Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu SSS/VSS ekonomskog smjera Dobre... 

„TEKSTILNA INDUSTRIJA“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 6 dana
 ...ukazane potrebe firma „HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos i to za poziciju ~ Suradnik u odjelu rezervnih dijelova/Servisni savjetnik (m/ž) - 1 izvršilac Potrebne vještine i znanja: SSS; poznavanje rada... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...dinamičnog tima, pošaljite nam prijavu za sljedeću poziciju: ~ Stručni saradnik za farmaceutsku prodaju (m/ž) Mjesto rada:...  ...projekata istovremeno. A mi Vam nudimo: Kompetitivan financijski paket, Izazovno, dinamično i inspirativno radno okruženje,... 

ALM GRUPA

Mostar
pre 2 meseci
opis poslova: prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga svog radnog mjesta,...  ...ugovora o volonterskom radu, obavlja poslove vezano za evidencijum poreza na dohodak svih...  ...obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Mostar, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos i to za poziciju ~ Radnik na pripremi vozila za limarsko-lakirerske poslove - 1 izvršilac Potrebne vještine i znanja: SSS Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim/sličnim poslovima... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...izvršitelj (puno radno vrijeme) 2. djelatnik na poslovima čišćenja...  ...Rodni list Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi Životopis Uvjerenje o državljanstvu...  ...posao poslije završene natječajem potrebne stručne spreme na koju se kandidat prijavio Uvjerenje... 

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca

Mostar
pre mesec dana
Večernji list, 01.02.2024. Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
 ...mjesta: SEKTOR  OPERATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA R.B. SLUŽBA RADNO...  ...Voditelj sektora za operativno tehničke poslove ~ VSS – Tehnički fakultet, 5 (pet) godina radnog staža u struci i položen stručni ispit. Organizira i rukovodi radom... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Kantonalnom sudu u Mostaru Radno mjesto: - Stručni saradnik za informisanje/informiranje i...  ...– 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: prati i istražuje, prikuplja i sistematizira...  ...sredstvima informisanja; obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla spadaju u djelokrug... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 dana
 ...za plan i analizu Službe za ekonomsko financijske poslove – 1 izvršitelj # Skladištar u Bolničkoj...  ...osoblja i educira odgovarajuće suradnike, Za radno mjesto pod točkom 2....  ...radiologije/ radiološke tehnologije položen stručni ispit radno iskustvo u zdravstvenim... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...Potrebna znanja, vještine i iskustvo: SSS, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, sposobnost lakog komuniciranja sa gostima i suradnicima, komunikativnost, uslužnost,, timski rad i kooperativnost,  odgovornost, točnost i pouzdanost... 

Hotel „Buna“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...kategorije Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine...  ...natječaj potrebno je dostaviti sljedeće: Životopis Dokaz o stručnoj spremi Eventualnu preporuku prethodnog poslodavca... 

„Lukas TP Nakić“ d.o.o.

Mostar
prije 5 dana
Opis poslova: vrši kontrolu i nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo...  ...signalizacije na parkiralištu, a vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje...  ...Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: stručna sprema (SSS) – tehnički/društveni smjer,... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...MJESTO POSEBNI USLOVI RADA OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠI-LACA 1. Služba za komercijalne poslove Rukovodilac službe za komercijalne poslove...  ...- Obavlja i druge poslove, u okviru svoje stručne spreme, a po nalogu neposrednog rukovodioca... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...prestanku radnog odnosa radnika, kao i o raspoređivanju zaposlenika na poslove i radne zadatke; # Odlučuje o pravima i odgovornostima...  ...za izbor i imenovanje: ima najmanje VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrjednuje... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
Opis poslova: Vrši jednostavnije poslove osiguranja u skladu sa Uputstvom o radu za svako stražarsko mjesto, utvrđene člankom 134. Zakona o izvršenju...  ...i psihofizičke sposobnosti, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita pripadnika službe osiguranja i stručnog... 

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

Mostar
prije 4 dana