Su u agenciji m/ž posao

11 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Skladištar (m/ž)

 ...Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev...  ...prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 13 dana

Vozač teretnjaka

 ...Na osnovu Sporazuma o zapošljavanju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje BiH raspisuje u ime poslodavca iz Slovenije „AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC GOLIČNIK“  s.p., 3314 Braslovče, Slovenija, raspisuje N A T J E Č A J za... 

„AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC GOLIČNIK“ s.p. Braslovče, Slovenija

Inostranstvo
prije 10 dana

Referent za administrativno-tehničke poslove ....

 ...svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Finansijsko-informatičke agencije, a koji se može preuzeti  ovdje . Pored prijave na javni...  ...popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Finansijsko-informatičkoj agenciji za radno/a mjesto/a ___________________ / navesti radno/a... 

Finansijsko-informatička agencija

Sarajevo
prije 11 dan

Pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje

 ...Oslobođenje, 20.11.2021. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje J A V N I   O G L A S za prijem...  ...nadzor poslovanja banaka i ostalim organizacionim dijelovima u Agenciji; d) stalni je član Odbora za superviziju; e) zajedno sa direktorima... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju ....

 ...na računaru; II Svojeručno potpisan: ~ popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije...  ...ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog... 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Sarajevo
prije 19 dana

Veterinarski inspektor, načelnici odjeljenja, viši stručni saradnici...

 ..."Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e J A V N I K O N K U R S...  ...internet stranici Agencije za državnu upravu, a može se dobiti i u Agenciji. Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su... 

Agencija za državnu upravu

Banja Luka
prije 3 dana

Radnik za jednostavne poslove u izradi metala i metalnih proizvoda

 ...Na osnovu Sporazuma o zapošljavanju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje BiH raspisuje u ime poslodavca iz Slovenije „LIVAR“  d.d., 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto... 

„LIVAR“ d.d., Ivančna Gorica, Slovenija

Inostranstvo
prije 10 dana