19 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj u Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,

 ...Večernji list, 03.04.2023. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje J A V N I   O G L A S za prijem...  ...i razvoj u Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršilac... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

KNJIGOVOĐA

 ...naknada i taksi, Knjiženje KUF i KIF, obračun i knjiženje PDV-a, Redovni kontakti sa klijentima agencije, poreznim i drugim institucijama, Ostali poslovi u agenciji za pruženje računovodstvenih usluga. Obavezni uslovi: VSS, SSS, ekonomsko-računovodstvenog... 

KONTESA

Sarajevo
prije 8 dana

Zaštitar

 ...Mostar, 11.05.2023. Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „MIDDLE POINT“ d.o.o. Sarajevo, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Zaštitar – 3 (tri) izvršitelja Opis posla: ~ Vršenje poslova zaštitara – čuvara u skladu sa Zakonom... 

Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „MIDDLE POINT“ d.o.o....

Konjic
prije 26 dana

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Agencijom, predstavlja Agenciju u zemlji i inostranstvu, uključujući zastupanje pred sudovima...  ...akte za koje je ovlašten, preduzima druge mjere iz nadležnosti Agencije; odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

 ...zadataka:  Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili drugim relevantnim propisima. Provodi politike usvojene od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Zamjenik direktora

 ...kandidate koji se prijavljuju putem pošte, svojeručno potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije... 

Služa za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Interni revizor/stručni savjetnik

 ...kandidate koji se prijavljuju putem pošte, svojeručno potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije... 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 21 dan

Sekretar Ustavnopravne komisije Doma naroda

 ...kandidate koji se prijavljuju putem pošte, svojeručno potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Sarajevo
prije 26 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

 ...entiteta, učestvuje i usklađuje potrebne aktivnosti i saradnju s Agencijom za državnu službu, Odborom državne službe za žalbe i Žalbenim...  ...1/03). II Svojeručno potpisan: ~ popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...prijavljuju putem pošte, svojeručno popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...se odnose na upravljanje dionicama, vrijednosnim papirima, udjelima u fondovima, udjelima ili poslovnim udjelima koji su povjereni Agenciji na upravljanje; učestvuje u postupku imenovanja/razrješenja lica ovlaštenog za zastupanje u privrednim društvima kojima upravlja... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...prijavljuju putem pošte, svojeručno popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni suradnik

 ...prijavljuju putem pošte, svojeručno popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale skenirane dokumentacije nakon intervjua, a prije... 

Institut za akreditiranje BiH

Sarajevo
pre 2 meseci