106 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za informisanje

 ...diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1 (jedna) godina radnog staža u struci...  ...): a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik ,,,

 ...stranici Regulatorne agencije za komunikacije: ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (nostrifikovanu/priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine). Kandidati su obvezni dostaviti diplomu... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 22 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), b... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 20 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje jedna godina...  ...rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj izvršilaca... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

 ...uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 15 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...Komisije, po nalogu sekretara. Posebni uslovi:  završen pravni fakultet – diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci;...  ...poznavanje rada na računaru. Status: Državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 1.230,50 KM Broj izvršilaca... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...staža u struci), 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru - kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili certifikat o završenom kursu informatike, 4. Dokaz o... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen...  ...Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka, filozofski...  ...stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne službe... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 6 dana

Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju EC ...

 ...druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za aerodrome. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za aerodrome. Posebni uslovi: Prometni fakultet – odsjek za zračni promet i transport ili tehnički fakultet – zrakoplovnog smjera VII stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u... 

Direkcija za zrakoplovstvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove, Stručni saradnik-administrator ....

 ...Agencije i vrši druge poslove po potrebi. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; poznavanje...  ...upravni ispit. Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM Broj izvršilaca... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Banja Luka
pre mesec dana

Strucni saradnika za obradu plata sa poznavanjem njemackog jezika

 ...bavi pružanjem računovodstvenih i administrativnih usluga i usluga obrade podataka za klijente iz Republike Austrije, zapošljava saradnika za radno mjesto: Strucni saradnika za obradu plata sa poznavanjem njemackog jezika Pored opštih uslova propisanih zakonom,... 

SD Office d.o.o. SD Office d.o.o.

Banja Luka
prije 15 dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja...  ...traženih oglasom, a posebno: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...svojeručno potpisan  CV  i ovjerene kopije sljedećih dokumenata: Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

Opis poslova: obavlja poslove vezane za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica u naseljima, uključujući i pločnike, pješačke i biciklističke staze, trgove i javna parkirališta; utvrđuje dinamiku održavanja; priprema specifikaciju potrebnih radova i usluga...

Grad Mostar

Mostar
prije 11 dan

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:  - Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za obje pozicije;... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...mjeseca 1. Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana