Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Terenski stručni sa posao

213 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte

Stručni saradnik za ljudske resurse

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE 01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1(jedan)izvršilac...  ...za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo. Obavlja terenske uviđaje, vodi usmene rasprave, saslušava stranke i svjedoke,... 
Sarajevo
prije 13 dana
Novi

Stručni saradnik

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Stručni saradnik – kontrolor u Sektoru za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija, Odjel za nadzor poslovanja nedepozitnih... 
Sarajevo
prije 4 dana

Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE 01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1(jedan)izvršilac...  ...za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo. Obavlja terenske uviđaje, vodi usmene rasprave, saslušava stranke i svjedoke,... 
Sarajevo
prije 13 dana
Novi

Stručni saradnik za prodaju (m/ž)

„Ekopak“ d.o.o.

 ...odgovornost, učinkovitost, etičnost, transparentnost, lojalnost, timski rad, međusobno poštovanje i povjerenje.  Želimo zaposliti stručne i motivisane kadrove, spremne na učenje i sposobne da prihvate promjene i izazove uspostave sistema upravljanja ambalažnim otpadom... 
Mostar
prije 1 dan
Novi

Stručni saradnik za evidenciju nekretnina

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

 ...studiranja – pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru. Status: državni službenik- stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata :... 
Sarajevo
prije 2 dana
Novi

Stručni saradnik za uzgoj i selekciju Goražde

Ministarstvo za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Gora...

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde - Stručni saradnik za uzgoj i selekciju – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: planira aktivnosti iz djelokruga Ministarstva u skladu sa Zakonima... 
Goražde
prije 1 dan
Novi

Stručni saradnik za statistiku transporta

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku 01. Stručni saradnik za statistiku transporta – 1(jedan) izvršilac 02. Stručni saradnik za statistike socijalne zaštite i nacionalnih... 
Sarajevo
prije 5 dana
Novi

Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

Agencija za državnu službu BiH

 ...raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine 1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma 1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma SEKTOR ZA BORBU PROTIV... 
Sarajevo
prije 5 dana
Novi

Stručni saradnik za evidenciju nekretnina

Agencija za državnu službu BiH

 ...zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE Odsjek za pravne i opće poslove 1/01 Stručni saradnik za evidenciju nekretnina Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja složene poslove prikupljanja podataka i evidentiranja... 
Sarajevo
prije 4 dana
Novi

Viši stručni saradnik za razvoj udruživanja poduzetnika u Sektoru za razvoj

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 
Mostar
prije 1 dan
Novi

Stručni savjetnik za kulturno - umjetničke aktivnosti i edukaciju

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...oblasti evropskih integracija 01.Šef Odsjeka – 1(jedan) izvršilac SEKTOR ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE Odsjek za opće poslove 02.Stručni savjetnik za kulturno – umjetničke aktivnosti i edukaciju – 1(jedan) izvršilac 01.Opis poslova: rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima... 
Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik za prodaju osiguranja Banja Luka

Triglav osiguranje

 ...zdravstvenu sposobnost, da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi za kandidate: Srednja stručna sprema – bez obzira na smjer, poznavanje adekvatnih programskih alata. Uz prijavu na konkurs za posao Stručni saradnik za... 
Banja Luka
prije 8 dana
Novi

Viši stručni saradnik za administraciju baza podataka Sarajevo

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

 ...ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Odsjek za komunikacije i upravljanje informacionim strukturama Radno mjesto: 1/01 Viši stručni saradnik za administraciju baza podataka Opis poslova i zadataka: Razvija i implementira modele podataka za pojedina statistička istraživanja... 
Sarajevo
prije 4 dana

Potreban terenski komercijalista iz BRČKOG ili okoline za prodaju bebi opreme.

Mladen Cvijetinović

 ...O. BRCKO Uvoznik i distributer bebi opreme Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos jednog izvršioca na poziciji "Terenski Komercijalista" Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos: -SSS -Pozeljno radno iskustvo na poslovima komercijaliste -Poznavanje... 
Brčko
pre 2 meseci
Novi

Viši stručni saradnik - viši kontrolor u Sektoru za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Viši stručni saradnik – viši kontrolor u Sektoru za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija, Odjel za nadzor poslovanja nedepozitnih finansijskih... 
Sarajevo
prije 4 dana

Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za građevinsko-zanatske radove

Javni oglasi

 ...I - 1 Ministarstvo energetike i rudarstva 1.1. Viši stručni saradnik za održivi razvoj, projekte, međunarodne ugovore i tehničku regulativu, 1 izvršilac 2 Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica 2.1. Viši stručni saradnik... 
Banja Luka
prije 9 dana
Novi

Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u Službi za opću upravu

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Živinice Radna mjesta: 01. Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek... 
Živinice
prije 3 dana
Novi

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZAINTERESOVANIH NEZAPOSLENIH OSOBA VSS SA PODRUČJA GRADA GRAČANICA ZA OBAVLJANJE...

Selma Delić

 ...Na osnovu Odluke Gradskog vijeća o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora („Službeni glasnik Grada Gračanica“ broj : 6/20) i člana 10.... 
Gračanica
prije 1 dan

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju i protokol, Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - portparol...

Federalna uprava policije

 ...zrakoplovstvu i drugim zrakoplovnim propisima, a u skladu sa svojom stručnom osposobljenošću te upisanim ovlaštenjima koje posjeduje prema...  ...ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg... 
Sarajevo
prije 12 dana

Stručni saradnik za popunu i mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme, za obuku struktura civilne zaštite...

Općina Jajce

 ...Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Jajce Radno mjesto: - Stručni saradnik za popunu i mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme, za obuku struktura civilne zaštite i građana u Službi civilne zaštite -... 
Jajce
prije 9 dana