Terenski stručni sa posao Unsko-sanski kanton

1-14 od 14 rezultati

Općina Bosanska Krupa  -  Bosanska Krupa
 ...Općine Bosanska Krupa, objavljuje JAVNI KONKURSza popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa 3/653-Viši stručni saradnik za poslove općinskog vijeća -1 (jedan) izvršilacOpis poslova: stručno obrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Cazin
 ...godine informacije, projekte, elaborate, relevantne za pripremanje nacrta budžeta; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka i propisane metodologije; prati izvršenje budžeta tokom cijele godine i... 
prije 9 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Cazin
 ...na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin 3/651 05. Stručni saradnik za katastar komunalnih uređaja i adresni registar pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove - 1 (... 
prije 14 dana
Javni oglasi  -  Cazin
 ...učestvuje u izradi nacrta i prijedloga gradskih propisa iz nadležnosti Službe; prati zakone i druge propise iz nadležnosti Službe i daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i propisa viših nivoa vlasti, te prati provođenje istih u okviru nadležnosti Službe;... 
prije 9 dana
Motorex d.o.o.  -  Sanski Most
 ...Sarajevo, Tuzla, Jelah, Novi Grad/Bosanski Novi, Brčko, Lukavac, Konjic, Gradačac, Zenica Radno vrijeme Puno radno vrijeme  Stručna sprema Srednja stručna sprema (SSS) Radno iskustvo Nije potrebno radno iskustvo Dodatne kvalifikacije Afinitet za... 
prije 29 dana
Berlina d.o.o.  -  Bihać
 ...Opće vještine i znanja: vozačka dozvola „B“kategorije sklonost timskom radu želja i spremnost na kontinuirano učenje i stručno usavršavanje Odgovornost: praćenje tržišta servisa savjetovanje kupaca učešće u organizaciji poslova u servisnoj radionici... 
prije 2 dana
DM drogerie markt d.o.o.  -  Sanski Most
 ...Realizacija zadatih zadataka od strane nadređenog - Prenošenje pozitivne dm filozofije na kupce i okolinu Uslovi: - SSS, srednja stručna sprema - Uslužnost u radu s krajnjim potrošačima - Samoinicijativnost i samostalnost u radu - Sklonost timskom radu - Fleksibilnost... 
prije 3 dana
Bihać
 ...obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci) B) Posebni uvjeti a) da kandidat u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika/cu ili pedagoga/icu škole u koju konkurira i ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga... 
prije 14 dana
B Pharm Bihać  -  Unsko-sanski kanton
 ...kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: Obavezni uslovi: ~VSS - diplomirani farmaceut, magistar farmacije ~Položen stručni ispit i licenca izdata od nadležne komore ~Dobre komunikacijske i organizacijske vještine Ukoliko smatrate da ispunjavate... 
Brza prijava prije 7 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Cazin
 ...pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz djelokruga njegovog rada; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; obavlja... 
prije 14 dana
Velika Kladuša
 ...8.2018.g. II Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to: Odgovarajuća stručna sprema: VI/VII stepen-predškolski odgoj i obrazovanje -prema programu odgojno obrazovnog rada, odnosno završen I ciklus bolonjskog... 
prije 2 dana
B Pharm d.o.o.  -  Bihać
 ...oglašava poziciju za: MAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE Uslovi: - VSS - diplomirani farmaceut - magistar farmacije - Položen stručni ispit i licenca izdata od nadležne komore - Poželjno radno iskustvo - Dobre komunikacijske i organizacijske vještine Prijaviti... 
prije 8 dana
Berlina d.o.o.  -  Bihać
 ...planiranja, organizacije i analize - Vozačka dozvola „B“kategorije - Sklonost timskom radu - Želja i spremnost na kontinuirano učenje i stručno usavršavanje Sve prijave možete slati putem opcije "PRIJAVI SE". Lokacija: Bihać Broj izvršilaca: 1 Datum objave... 
prije 2 dana
Bihać
 ...Korespodent za Njemački jezik Ukoliko vladate pomenutim područjem, te ste zainteresovani da postanete dio našeg mladog, kreativnog i stručnog tima, kontaktirajte nas.  TVOJI ZADACI Istraživanje  Pisanje tekstova i članaka  Upravljanje i praćenje aktivnosti... 
prije 21 dan