U turističkoj agenciji posao Unsko-sanski kanton

1-6 od 6 rezultati

Javni oglasi  -  Bihać
 ...uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu FBiH  -  Unsko-sanski kanton
 ...), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 01-705/17 01. Pomoćnik direktora u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i... 
prije 7 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanski Petrovac
 ...Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana... 
prije 2 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Unsko-sanski kanton
 ...Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana... 
prije 2 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanska Krupa
 ...Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Unsko-sanski kanton
 ...Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana... 
prije 2 dana