U turističkoj agenciji posao Unsko-sanski kanton

1-1 od 1 rezultati

Javni oglasi  -  Bihać

 ...Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana... 
prije 9 dana