115 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši referent za pripremu podataka/tabela za različite oblasti statistike

 ...poslove prijepisa svih vrsta materijala, tekstova, publikacionih tabela i upisa na svim vrstama medija Priprema tabele za objavu podataka iz različitih oblasti statističkih istraživanja Vrši korekciju kolacioniranje tekstova Ažurira bazu korisnika, vrši... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

Tehničar

 ...Direktna telefonska komunikacija i odgovaranje na upite korisnika; ~Obrada i proslijeđivanje informacija o primljenim pozivima (primanje...  ...stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom. Prijave na konkurs... 

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA“ d.o.o. „ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJ...

Banja Luka
prije 15 dana

Sjekač, Kačilac ...

 ...mase, kompletira i tehnički uređuje izvedbene projekte, projekte šumskih komunikacija, kao i druge projekte koje radi služba.Vrši unos podataka u računar dostavljenih od strane rukovodioca Službe i projektanata, te iste tehnički uređuje, štampa i arhivira, vodi sve vrste... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
pre mesec dana

Radnik za preradu mesa (m/ž)

 ...Slovenija Opis radnih zadataka: Linijska proizvodnja i obrada, Praćenje linije rada, Kontrola kvaliteta, Tehnička...  ...selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka. Oglas je aktuelan 30 dana. Usluge agencije su besplatne... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 7 dana

Stručni suradnik za poslove riznice ....

 ...poslove – 1 (jedan) izvršitelj 01.Opis poslova : postavlja i unosi podatke u proračunske aplikacije, povezuje aplikacije s...  ...druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka za Gradsko vijeće i Gradonačelnika; prati i analizira ostvarivanje... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...izradi plana nabavki stalnih sredstava, HTZ opreme, sitnog inventara i auto-guma, priprema dokumentaciju za knjiženje i unosi u bazu podataka stalna sredstava, sitni inventar, auto-gume, zaštitnu odjeću i obuću, vrši prijem i izdavanje sitnog inventara, uredskog... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Knjigovođa

 ...računovodstvenim servisom, ~Usklađivanje faktura i utvrđivanje neslaganja, ~Kreiranje i ažuriranje izvještaja o troškovima, ~Obrada obrazaca za nadoknadu, ~Rad sa podacima vezanim za banku (primaoci banke itd.), ~Evidencija finansijskih transakcija u interne... 

Posao.Banjaluka.com Posao.Banjaluka.com

Banja Luka
prije 8 dana

Stručni savjetnik za pripremu, praćenje projekata i izvještavanje

 ...financija, u cilju pripreme PJI Federacije; vrši kandidiranje projekata i ažuriranje podataka o projektima u implementiranju putem informacijskog sustava PIMIS, koordinator ovlašten za unos podataka o projektima, poslove praćenja i izvješćivanja o implementiranju tekućih... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
pre mesec dana

Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni suradnik

 ...području akreditiranja tijela za ocjenjivanje usklađenosti; stručna obrada sistematskih rješenja u području akreditiranja tijela za...  ...prijave kandidati se upoznaju o namjeri korištenja njegovih ličnih podataka u svrhu evidentiranja i obrade njegovih prijava u bazu podataka... 

Institut za akreditiranje BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent nabave

 ...Opis posla izrada narudžbe dobavljačima sudjelovanje u organizaciji transporta i ulazu robe u logistički kanal priprema i unos podataka za proces logistike i prodaje izrada analiza izvještaja nabave i prodaje upravljanje zalihama shodno planiranoj prodaji... 

„MALIŠIĆ“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk,

Čitluk
prije 19 dana

Stručni saradnik ,,,

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive; prikuplja podatke za izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja i planova za potrebe Odsjeka; vodi evidencije... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 23 dana

Kreditni službenik (m/ž)

 ...razvijanje i unapređenje prodaje svih vrsta kredita kroz kontaktiranje, zakazivanje i obavljanje poslovnih razgovora sa klijentima, obrada kreditnih zahtjeva, kreditna analiza i procjena kreditnog rizika, monitoring i naplata kredita. Uslovi: Pored opštih... 

Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

Sarajevo
prije 13 dana

Operater Završne Dorade Proizvoda

 ...Čišćenje linije sortiranja nakon promjene radnih naloga od zaostalih kapsula te dezinfekcija cjelokupne opreme koja se koristi; Unos podataka u SAP operativni sustav; Ispunjavanje obrazaca te popratne dokumentacije prema propisanim radnim uputama; Vođenje... 

ManpowerGroup BiH

Bosna i Hercegovina
prije 16 dana

Univerzalni bankar

 ...prodaje svih proizvoda Banke  Obavlja storniranje naloga blagajne, uz obrazloženje razloga storniranja na internom nalogu storna; Unos i verifikacija trajnog naloga FL i PL; Otvaranje, vođenje i zatvaranje transakcijskog i drugih računa za obavljanje platnog... 

Raiffeisen Bank BiH

Sarajevski kanton
pre 2 meseci

Sobar (m/ž)

 ...elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanja kadrova u smislu Zakona o zaštiti podataka ličnosti i saglasni su da podaci koji se elektronski prosleđuju mogu biti dalje obrađivani, posleđivani u svrhu posredovanja pri... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 16 sata

Računovođa, Project Manager

 ...računovodstvenih stavki s kupcima, dobavljačima i Poreznom upravom kontrola glavne knjige, te usklade sa pomoćnim knjigama Priprema i unos raznih obrazaca na portal Porezne uprave priprema završnih obračuna i svih zakonski propisanih izvješća priprema informacija... 

iFORM d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
pre mesec dana

Sobarica (m/ž)

 ...našem sajtu, na sledećem linku: kako bi bili prosleđeni poslodavcu. Kandidati koji prijave dostavljaju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 5 dana

Sobarica (m/ž)

 ...putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka. Oglas aktuelan 30 dana od dana objave. Usluge agencije su besplatne za kandidate koji potražuju posao.... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 5 dana

Medicinska sestra/tehničar ...

 ...biološki materijali radi analize niže i srednje složenosti, -fiksiranje i odgovarajuće bojadisanje preparata, -diferencijalna obrada preparata, -brine o ispravnosti uputnica i formira nalaz, -vodi evidenciju o izvršenim analizama unutar tima, -radi na prijemu... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci