66 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

PRAVNIK

 ...posla tražimo odgovornu i proaktivnu osobu za radno mjesto:   PRAVNIK -  jedan izvršitelj sa iskustvom PRAVNIK -  jedan izvršitelj...  ...i praćenje zakonske regulative Priprema i izrada svih vrsta pravnih podnesaka Provjera i izrada ugovora Društva sa strankama... 

Violeta d.o.o.

Zapadno-Hercegovački kanton
prije 23 dana

PRAVNIK

Izrada ugovora, dopisa Analiza dokumentacije Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Poznavanje engleskog jezika Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika Kontakt telefon: 061 468 232 Kontakt email: ****@*****.***

Mentor d.o.o.

Sarajevo
prije 5 dana

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

 ...intervjua, a prije postavljenja, odnosno, dostavljanja mišljenja nadležnoj instituciji. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 21 dan

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za...  ...organizaciji Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje rada na računaru...  ...opslužuje organe upravljanja Instituta (Upravni odbor i Nadzorni odbor); pravni je... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Pravnik/advokat

 ...Advokatura „Ćupina & Co“ Mostar, objavljuje O G L A S za slijedeće na radno mjesto ~ Pravnik/advokat - 1 (jedan) izvršilac Opis posla: ~ daje pravne savjete; sastavlja različite podneske (zahtjeve, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr.); zastupa stranke... 

Advokatura „Ćupina & Co“ Mostar

Mostar
pre mesec dana

Dipl. pravnik (m/ž)

 ...raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ~ Dipl. pravnik (m/ž) - 1 izvršitelj Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i ove uvjete: Završen pravni fakultet, Minimalno pet godina radnog iskustva... 

„Prisika“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme pravne prirode u implementaciji projektnih aktivnosti; pruža stručnu i administrativnu podršku radnim tijelima VSTV-a i angažovanim ekspertima; inicira i predlaže... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjetnik

 ...izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu Projekta;...  ...trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Diplomirani pravnik/magistar prava

 ...Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Davanje pravnih mišljenja i savjeta Praćenje zakonskih propisa i sudske prakse...  ...za izvršavanje odluka i dr. Uvjeti: VSS - diplomirani pravnik Poznavanje rada na računalu Poželjno znanje engleskog... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 13 dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

 ...uvjeti: - SSS/IV, srednja škola društvenog ili tehničkog smjera - najmanje 1godina radnog iskustva u struci - položen stručni upravni ispit - znanje rada na računaru Uvjeti: Pored posebnih uvjeta navedenih u  javnom oglasu kandidati moraju ispunjavti i... 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Diplomirani pravnik (m/ž)

 ...Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: stručna sprema VSS, završen Pravni fakultet bez radnog iskustva poznavanje rada na računaru vozačka dozvola B kategorije motiviranost za rad Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije na... 

Braća Mujić export import d.o.o.

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za drugostepeni upravni postupak po osnovu inspekcijskog nadzora

 ...izrađuje nacrte rješenja i zaključaka po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima iz nadležnosti Odsjeka; obavlja nadzor nad zakonitošću...  ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci... 

Federalno ministarstvo finansija

Sarajevo
pre mesec dana

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

Opis poslova: Provodi pravna istraživanja i analize, savjetuje i daje mišljenja o relevantnim zakonima, podzakonskim aktima, praksama...  ...i osigurava da se pravosnažne sudske odluke i relevantne pravne informacije u vezi sa ovim predmetima unesu u bazu sudskih odluka... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima...  ...godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru. Pri izboru kandidata, u... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski volonter, Sudski pripravnik ...

 ...poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus...  ...2; (mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, uz obavezu polaganja ispita nakon zasnivanja radnog odnosa... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Direktor

 ...Odluke Upravnog odbora broj: 37-UO-12/2023 od  28.04. 2023. godine, Upravni odbor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica o b j a v l...  ...sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske ili druge društvene struke najmanje tri (3) godine... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 16 dana

Direktor

 ...odbora, te obezbjeđuje nesmetan rad Upravnog odbora. Izvještava Upravni odbor Agencije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o svim...  ...podzakonskim aktima i drugim propisima. Posebni uslovi:  ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

 ...iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog zaposlenog u Direkciji,...  ...kome odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog...  ...ili sličnim poslovima;  položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru. Status... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...podnosi izvještaj o radu. Posebni uslovi: VSS – ekonomski ili pravni fakultet, VII. stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih...  .... Zakona o internoj reviziji institucija BiH; Položen stručni upravni ispit. Status:  državni službenik – stručni savjetnik... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana