~ obavljanje svih pravnih poslova u cilju osposobljavanja sa samostalni rad u okviru struke Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet-diplomirani pravnik Engleski jezik, aktivno Poznavanje rada na računaru Bez radnog iskustva Dodatni uslovi: ~ Komunikativnost... 

Zajednička advokatska kancelarija Nenad Baroš i Feđa Bičakči...

Sarajevo
prije 28 dana
 ...mjesta: ~ Viši referent za uredsko poslovanje u Odjeljenju za pravne i opće poslove - jedan (1) izvršilac 2. Opis poslova...  ...gimnazija, birotehnička ili ekonomska škola, Položen stručni upravni ispit, Najmanje deset mjeseci radnog staža i Poznavanje... 

Federalna direkcija robnih rezervi

Sarajevo
prije 5 dana
 ...pretpostavljenog. Posebni uslovi: IV stepen, SSS; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; položen arhivistički ispit; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); poželjno poznavanje engleskog jezika.... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
prije 22 sata
 ...Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 1/01 volonter- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa završenim pravnim fakultetom Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - prijem na stručno osposoblјavanje za samostalan rad... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana
 ...dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je... 

Agencija za statistiku BiH

Sarajevo
prije 9 dana
 ...odredi šef odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka za izbore. Posebni uvjeti: IV. stepen stručne spreme, položen stručni upravni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, obavezan probni rad u trajanju od dva mjeseca Opći... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana
 ...složene poslove koje mu odredi šef odsjeka za operativne i zajedničke poslove. Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 12 dana
 ...o radu u institucijama Bosne i Hercegovine zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je da taj ispit položi najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u suprotnom mu prestaje radni... 

Agencija za državnu službu BiH

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...obveznicima i zaposlenim u kantonalnom poreznom uredu o određenim pitanjima iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda; obavlja složenije pravne poslove iz djelokruga kantonalnog ureda; zastupa kantonalni porezni ured odnosno Poreznu upravu u prekršajnim predmetima, a po... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 22 sata
 ...distribuciju, # Izvršni direktor za snabdjevenije i trgovinu, # Izvršni direktor za ekonomske poslove, # Izvršni direktor za pravne poslove i ljudsk e resurse i # Izvršni direktor za kapitalne investicije. II. Imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora... 

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.

Sarajevo
prije 15 dana
 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, - najmanje pet 5 (pet) godina... 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Sarajevo
prije 8 dana
JO pravnik

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-...

Sarajevo
prije 12 dana
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 1 dan
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 18 sata
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 18 sata