Upravni pravnik posao Tuzlanski kanton

1-12 od 12 rezultati

Tuzla
 ...DD Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju – Sekretar društva – 1 izvršilac Uslovi: VSS-Pravni fakultet 3 godine iskustva na pravnim poslovima Rad na računaru, komunikativnost Vozačka dozvola Mjesto zaposlenja: Tuzla... 
prije 22 dana
Gračanica
“Širbegović inženjering” d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: Rukovodilac Pravne službe – 1 izvršilac Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: VSS-pravni... 
prije 25 dana
Tuzla
 ...nastavnika i saradnika I Raspisuje se konkurs za izbor akademskog osoblja – nastavnika i saradnika u sva zvanja,kako slijedi: Pravni fakultet Nastavnik, u sva naučno-nastavna zvanja za: - Naučno polje Pravne nauke, uža naučna Građanskopravna oblast.... 
prije 26 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla
 ...državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 4 / 471 01. Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove iz oblasti Odsjeka za saobraćajnu edukaciju - 1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova: obavlja složenije pravne i... 
pre mesec dana
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke; stručni upravni ispit, najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS poznavanje rada na računaru... 
prije 7 dana
Tuzla
 ...uslove u pogledu stručne spreme - Fakultet kriminalističkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakultet...  ...kantona),  organizaciju organa državne uprave,  upravni postupak i upravni spor,  osnove radnih odnosa,  kancelarijsko... 
prije 21 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Doboj-Istok (opština)
 ...prostornog uređenja - 1 (jedan) izvršilac, 03. Opis poslova: vodi upravni postupak za eksproprijaciju zemljišta, uzurpaciju, komasaciju i...  ...organizaciji: Za poziciju 03: - VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog... 
prije 11 sat
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzlanski kanton
 ...vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke; - stručni upravni ispit, - najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru... 
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to: VSS - ekonomski ili pravni fakultet, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne... 
prije 1 dan
Srebrenik
 ...ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj... 
prije 4 dana
Tuzla
 ...potrebnu evidenciju o ulazu i izlazu robe, radi na svom stručnom usavršavanju, vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za pravne i opće poslove, sekretara i ministra, za svoj rad je neposredno odgovoran pomoćniku ministra za pravne i opće poslove. Regija:... 
prije 27 dana
Agencija za državnu službu FBiH  -  Banovići
 ...ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: -VSS - Diploma visokog obrazovanja - pravne struke - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa ostvarenih najmanje 180 ECTS... 
prije 15 dana