...javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i to; - završen pravni fakultet, drugi fakultet društvenih znanosti VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja s najmanje 180 ECTS bodova... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Livno (Livno)
prije 8 sata
 ...Posebni uvjeti Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete: - završen medicinski fakultet VSS, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s 360 ECTS bodova, ili integrirani studij prvog i drugog ciklusa u... 
Livno (Livno)
pre mesec dana
 ...da nije obuhvaćeno odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.: VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa... 

Javni oglasi

Bugojno
prije 1 dan