opis poslova: ~ Raditi na tehničkoj pripremi dokumenta za tisak; unosu i prijelomu teksta skeniranju i obradi slika, montaži fotografija...  ...natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Referent za tehničku pripremu – NE OTVARATI/“ Natječaj je preuzet iz drugih... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci
 ...Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo 1.Viši referent operativnog centra civilne zaštite 2...  ...izvršitelj/ica 2.Referent za materijalno – tehnička sredstva (magacioner) 1 izvršitelji/ica...  ...stalnih sredstava; usuglašava stanje sa višim referentom za financijsko i blagajničko... 

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...nadređenog. 1 2. Služba za komercijalne poslove Referent za javne nabavke VSS – Pravni ili ekonomski fakultet, 1 (...  ...za javne nabavke, - Pruža neophodnu administrativno – tehničku podršku Komisiji za javne nabavke, - Izrađuje ugovore i ostalu... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...Mostar, 08.01.2024. Dnevni avaz, 10.01.2024. Zbog uočene tehničke greške u tekstu Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos...  ...za podnošenje prljava, te nakon izmjene isti glasi: 5. "Viši referent upravljanja i nadzora saobraćaja", u Službi za upravljanje... 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: Savjetuje o metodama i načinu obrade statističkih podataka za potrebe izrade detaljnih i pouzdanih analiza potrebnih za implementaciju projekta i provođenje nadležnosti VSTV-a; učestvuje u izradi mjera i utvrđivanju elemenata potrebnih za definisanje...

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 izvršilac (6 časova sedmično) # Nastavnik praktične nastave-keramičar                       1 izvršilac (6 časova sedmično) # Sekretar škole                                                               1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Račuvodstveno-administrativni... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova i radnih zadataka:  Vodi manje složene upravne postupke, vrši izradu pojedinačnih i općih upravnih akata, predlaže nadzor i kontrolu i određene provjere na terenu u vezi sa postupkom koji vodi; preduzima zakonske mjere kod odobrenja stalnog i privremenog boravaka...

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...raspisuje N A T J E Č A J  za popunu upražnjenih radnih mjesta A) Na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine # Učitelj tehničke kulture                                                1 izvršitelj (14 sati tjedno) # Učitelj informatike... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ....12.2023. „ANETIKA“ d.o.o., Kneza Višeslava bb – SPC „ORCA“ Mostar, raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Referent marketinga i oglašavanja - 2 izvršitelja Opis posla: Rad i svakodnevna komunikacija s klijentima Pronalazak novih potencijalnih... 

ANETIKA“ d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci
 ...GUARD SECURITY“ Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos ~ Djelatnik za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite - više izvršitelja Mjesto rada: Mostar Prijave možete slati putem e-mail adrese: ****@*****.***.... 

„TOP GUARD SECURITY“

Mostar
pre 2 meseci
 ...javnog natječaja; Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: # SAMOSTALNI REFERENT ZA SVEUČILIŠNE STUDIJE - 1 izvršitelj II.  Mjesto rada; Mjesto rada je u Mostaru - Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
Večernji list, 01.02.2024. Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
 ...O G L A S za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za opću upravu i gradska područja Grada Mostara # Viši referent – upisničar, 2 izvršitelj/ica # Referent recepcije i telefonske centrale, 2 izvršitelj/ica # Viši referent za ovjeru potpisa... 

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...prijem djelatnika na radno mjesto ~ Zamjenik rukovoditelja kalibracionog laboratorija/inspekcijskog tijela kao i vođe područja (tehnički rukovoditelj) – 1 izvršitelj Opis posla: Osigurava provođenje svih planiranih aktivnosti laboratorija Osiguravanje... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar,

Mostar
prije 25 dana
 ...I. Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: SEKTOR  OPERATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA R.B. SLUŽBA RADNO  MJESTO POSEBNI UVJETI RADA OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA BROJ IZVRŠITELJA... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...institucionalnih okvira javnih nabava u BiH i Europskoj uniji, suradnja i tehnička pomoć voditelju računovodstveno-financijskih poslova i...  ...-icu/Javni natječaj za kućnog majstora/Javni natječaj za referenta za administrativno-financijske poslove Javni natječaj je objavljen... 

„Dječji vrtići“ Mostar,

Mostar
pre 2 meseci
 ...ovog radnog mjesta, kao i poslove koje odredi predsjednik ili sekretar Suda. Za svoj rad odgovara predsjedniku Suda. Kandidati moraju...  ...propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
 ..., broj: M-10-01-02-9.2-487-1 /23 od 28. 12. 2023., nakon uočene tehničke greške, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH objavljuje...  ...„Naziv radnog mjesta" mijenja se naziv Pozicije 2 te glasi: "Viši stručni suradnik na poslovima radiokemije i nuklearnih... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
pre mesec dana
 ...triipo). Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu (Kao dokaz o poznavanju stranog jezika priznaje se uvjerenje Centra za jezike... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
 ...Informatičar (SSS) u Službi za informatiku – 1 izvršitelj # Referent za unos i obradu podataka u Odjelu za plan i analizu Službe za...  ...izvršitelj # Peračica rublja u RJ Centralna praonica Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj # Spremačica u Odsjeku za higijensko... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad KORPORATIVNA JEDINICA ZA FINANCIJE # Viši stručni suradnik , Sektor za računovodstvo i kontroling, KJF - 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...časova  sedmično ) # Pedagog                                                                     1 izvršilac ( puno radno vrijeme) # Sekretar                                                                     1 izvršilac ( puno radno vrijeme) # Radnik na održavanju... 

JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...zalihama i potrošnji, te obavlja i ostale poslove po nalogu nadređenih. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: stručna sprema (SSS) – tehnički/društveni smjer, najmanje 1 godine radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, položen vozački ispit (B... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...brine da audio komponenta projekta bude na najvišem umjetničkom i tehničkom nivou, slijedeći ubilježene zahtjeve redatelja i prateći upute...  ...•          održava tonsko postrojenje u stanju pune tehničke i reproduktivne sposobnosti •          obvezan je sudjelovati... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...Boreas d.o.o. Kreševo  je članica Stanić Grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji pića, duhanskih proizvoda i tehničke robe. Boreas je distributer i zastupnik svjetski poznatih brandova iz asortimana pića, Heineken, Karlovačko, Zaječarsko, Krušovice... 

Boreas d.o.o. Kreševo

Mostar
prije 12 sata
 ...i elektronike Primjena uspješnih dijagnostičkih metoda Dijagnoza grešaka u električnim sustavima Radno iskustvo u istoj tehničkoj oblasti najmanje 3 godine 3. POMOĆNI RADNIK U SERVISU – 1 izvršitelj 4. POMOĆNI RADNIK U AUTOLAKIRNICI (POSLOVI PRIPREME ZA... 

“APOLO” d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...proizvod prema specifikacijama Napišite dokumentaciju o fazama testiranja i nedostacima Pisanje ili ažuriranje proizvodne i tehničke dokumentacije Prijavljivanje grešaka i pogrešaka raznim razvojnim timovima Pomoć pri otklanjanju poteškoća Provesti predprodukcijsko... 

More Screens

Mostar
pre mesec dana
 ...Mostar, 27.02.2024. Boreas d.o.o. je članica Stanić Grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji tehničke robe, pića i duhanskih proizvoda kompanije Philip Morris. Naš uspješni tim čine djelatnici koji imaju znanje, vještine, teže timskom radu te... 

Boreas d.o.o.

Mostar
prije 12 sata
 ...POSEBNI USLOVI:  # Prednost imaju kandidati sa iskustvom u upravljanju firmama iz oblasti prevoza putnika # Visoka stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje... 

Sejari d.o.o.

Mostar
prije 14 sata
 ...funkcionisanja i konfigurisanja terminalne opreme, NT,modem, set box-a, Voip adaptera, gateway, wireless.... 12)    Obavlja ispitivanje tehničke mogućnosti za aktivaciju usluga, 13)    Izrada manjih tehničkih rješenja za jednog do nekoliko korisnika, 14)    Izrada... 

BH Telecom Sarajevo

Mostar
pre mesec dana