opis poslova: ~ Raditi na tehničkoj pripremi dokumenta za tisak; unosu i prijelomu teksta skeniranju i obradi slika, montaži fotografija, a...  ...natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Referent za tehničku pripremu – NE OTVARATI/“ Natječaj je preuzet iz... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci
 ...vatrogastvo 1.Viši referent operativnog centra...  ...za materijalno – tehnička sredstva (magacioner...  ...općih i pomoćnih poslova 1 izvršitelj/ica...  ...za komunalne poslove i okoliš 9. Viši...  ...samostalni referent – administrativni tajnik 1...  ...usuglašava stanje sa višim referentom za financijsko... 

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...POSEBNI USLOVI RADA OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA BROJ...  ...Služba za komercijalne poslove Rukovodilac službe za...  ...komercijalne poslove Referent za javne nabavke VSS –...  ...nabavke, - Pruža neophodnu administrativno – tehničku podršku Komisiji za javne nabavke... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...imovine „TOP GUARD SECURITY“ Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos ~ Djelatnik za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite - više izvršitelja Mjesto rada: Mostar Prijave možete slati putem e-mail adrese: security.top.... 

„TOP GUARD SECURITY“

Mostar
pre 2 meseci
 ...vođenje zadanih evidencijskih izvještaja, Samoinicijativa i predlaganje novih ideja u svrhu napretka poslovanja. Detaljniji opis poslova pobliže se utvrđuje na dogovorenom razgovoru za posao u sjedištu tvrtke. Minimalni uvjeti: SSS/VSS Radno iskustvo od... 

„TOY“ d.o.o. MOSTAR

Mostar
prije 13 sata
Večernji list, 01.02.2024. Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
opis poslova: - učestvuje u provedbi planova rada odjela i grupe...  ...vođu smjene, obavlja sve druge poslove za uspješnu i efikasnu...  ...10.01.2024. Zbog uočene tehničke greške u tekstu Javnog oglasa...  ...izmjene isti glasi: 5. "Viši referent upravljanja i nadzora saobraćaja... 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: Savjetuje o metodama i načinu obrade statističkih podataka za potrebe izrade detaljnih i pouzdanih analiza potrebnih...  ...rukovodioca o provedbi projektnih aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. Pored opštih uslova propisanih... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova i radnih zadataka:  Vodi manje složene upravne postupke, vrši izradu pojedinačnih i općih upravnih akata, predlaže nadzor...  ...sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: SEKTOR  OPERATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA R.B. SLUŽBA RADNO  MJESTO...  ...IZVRŠITELJA 1. Voditelj sektora za operativno tehničke poslove ~ VSS – Tehnički fakultet, 5 (pet) godina radnog staža... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ..., raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Referent marketinga i oglašavanja - 2 izvršitelja Opis posla:...  ...SSS/VŠS/VSS Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Poznavanje engleskog jezika Poznavanje MS Office paketa... 

ANETIKA“ d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 izvršilac (puna norma) 11. Računovodstveno -administrativni radnik                1 izvršilac ( pola radnog vremena)...  ...fakultet), dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, Sva dokumentacija koju kandidati prilažu  uz prijavu mora... 

Javna ustanova “VI OSNOVNA ŠKOLA“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...neodređeno vrijeme na radno mjesto: # SAMOSTALNI REFERENT ZA SVEUČILIŠNE STUDIJE - 1 izvršitelj...  ...Trg hrvatskih velikana 1. Mostar III. Opis poslova; Samostalni referent za sveučilišne studije ~ obavlja poslove oko pripreme i promocije upisa, provedbi razredbenih... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: Obavlja poslove prijevoza osoba, robe i pošiljaka. Vodi potrebnu evidenciju vozila i...  ...dostavljanje pošiljaka. Vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila iz svog djelokruga...  ...poslove odvoženja i dovoženja vozila na tehnički pregled, servis, pranje i čišćenje... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...raspisuje N A T J E Č A J  za popunu upražnjenih radnih mjesta A) Na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine # Učitelj tehničke kulture                                                1 izvršitelj (14 sati tjedno) # Učitelj informatike... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni...  ...i drugih subjekata; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadajuća...  ...poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 ...likovne kulture - 1 izvršitelj (6 sati tjedno) # računovodstveno-administrativni djelatnik - 1 izvršitelj # spremačica – 1 izvršitelj (puno...  ...diplome navedene kompetencije za samostalno obavljanje poslova učitelja u osnovnoj školi odnosno nastavi. Kandidati pod rednim... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova i radnih zadataka: vodi  personalne dosje uposlenih radnika, vodi kompjutersku evidenciju uposlenih radnika, po nalogu pomoćnika za pravne, kadrovske i opće poslove izrađuje sve ugovore o radu i rješenja koja proizilaze iz radnih odnosa, vrši prijave... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...O G L A S za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za opću upravu i gradska područja Grada Mostara # Viši referent – upisničar, 2 izvršitelj/ica # Referent recepcije i telefonske centrale, 2 izvršitelj/ica # Viši referent za ovjeru potpisa... 

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...povećanja obima poslovanja, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Voditelj odjela nabave i komercijalnih poslova - 1 izvršitelj Potrebni uvjeti: Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu SSS/VSS ekonomskog smjera Dobre... 

„TEKSTILNA INDUSTRIJA“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 6 dana
 ...1 izvršitelj (puno radno vrijeme) 2. djelatnik na poslovima čišćenja                                         2 izvršitelja...  ...1 izvršitelj(puno radno vrijeme) 27. administrativno-računovodstveni djelatnik                    1 izvršitelj(puno... 

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca

Mostar
pre mesec dana
 ...Mostar, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos i to za poziciju ~ Radnik na pripremi vozila za limarsko-lakirerske poslove - 1 izvršilac Potrebne vještine i znanja: SSS Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim/sličnim poslovima... 

„HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...inspekcijskog tijela kao i vođe područja (tehnički rukovoditelj) – 1 izvršitelj Opis...  ...Osiguravanje i nadzor nad odvajanjem poslova servisa, prodaje i pregleda mjerne opreme...  ...laboratorija ako je odsutan ili zadržan Drugi poslovi koje mu direktor društva ili predstavnik... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...kirurgiju – 3 izvršitelja # Administrativni djelatnik na Klinici za...  ...informatiku – 1 izvršitelj # Referent za unos i obradu podataka u...  ...Službe za ekonomsko financijske poslove – 1 izvršitelj #...  ...Centralna praonica Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
Opis poslova: poznavanje propisa iz oblasti računovodstva i financija...  ...uniji, suradnja i tehnička pomoć voditelju računovodstveno...  ...apliciranje na projekte i poslovi vezani za njihovu...  ...majstora/Javni natječaj za referenta za administrativno-financijske poslove Javni... 

„Dječji vrtići“ Mostar,

Mostar
pre 2 meseci
OPIS POSLOVA: I.1., I.2. - NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta, ▪...  ...naučnoistraživački rad, ▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu...  ..., što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
 .../23 od 28. 12. 2023., nakon uočene tehničke greške, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo...  ...se naziv Pozicije 2 te glasi: "Viši stručni suradnik na poslovima radiokemije i nuklearnih analitičkih...  ...radijacijske zaštite; obavlja poslove detekcije i karakterizacije izvora jonizirajućeg... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
pre mesec dana
 ...KORPORATIVNA JEDINICA ZA FINANCIJE # Viši stručni suradnik , Sektor za računovodstvo...  ...radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada Mostar...  ...i kontrolinga Organizira i koordinira poslove direktora Sektora  za računovodstvo i kontroling... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: vrši kontrolu i nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo...  ...na parkiralištu, a vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti...  ...radnog odnosa: stručna sprema (SSS) – tehnički/društveni smjer, najmanje 1 godine radnog... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...Odjelu za opću, abdominalnu i neurohirurgiju Opis poslova ~ obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,...  ...i radnog prostora, ~ obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana