341 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i...  ...rezultata. Status:  državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata:  1380...  ...znanja na računaru. Za prijavu putem pošte, kandidati dostavljaju ovjerene kopije... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju EC ...

 ...stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; stručni (upravni) ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti...  ...o traženom nivou znanja rada na računaru. Za prijavu putem pošte, kanidati dostavljaju ovjerene kopije navedenih potrebnih dokumenata... 

Direkcija za zrakoplovstvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

 ...druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg...  ...objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije... 

Grad Mostar

Mostar
prije 18 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...predmeta za raspravu, vrši poslove pisarnice: prijem i otpremu pošte, raspoređivanje pismena, osnivanje predmeta, popis i sređivanje...  ...druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg...  ...objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 13 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...Sarajevo s probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII...  ...originalu ili ovjerenim kopijama treba dostaviti lično ili putem pošte sa naznakom “Prijava na Oglas – ne otvarati”, na sljedeću... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik ,,,

 ...Agencije u Banjoj Luci; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka. Posebni uslovi : Srednja stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 29 dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac...  ...i tehničke dokumentacije) u saradnji sa Višim stručnim saradnikom za upravno pravne poslove...  ...treba dostaviti lično ili putem pošte sa naznakom “Prijava na Oglas – ne otvarati... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje školovanja...  ...3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu...  ...novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove, Stručni saradnik-administrator ....

 ...u struci; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit. Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25...  ...neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Banja Luka
pre mesec dana

Stručni saradnik (administrativni radnik u skladištu) m/ž

 ...Banja Luka Uslovi: izvođenje stručnih administrativnih poslova s područja rada skladišta, samostalno obavljanje skladišnih...  ...skladišnih prostora. Potrebni uslovi: najniža potrebna stručna/školska sprema: SSS, IV stepen radno iskustvo: najmanje 1 godina... 

Intereuropa Robno Transportni Centar

Banja Luka
prije 5 dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija...  ...neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu: Ustavni sud Bosne i Hercegovine Prijava na... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

 ...zaštite ili hraniteljsku porodicu; sudjeluje u obradi i pružanju stručne pomoći hraniteljskim porodicama; provodi nadzor nad...  ...objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije... 

Općina Ravno

Ravno
prije 6 dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...predmeta, nadležnoj službi dostavlja redovne izvještaje o troškovima otpreme pošte, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završena srednja škola IV stepena, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 ( jedna godina ) radnog... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu šefa Odjela, šefa Službe...  ...će biti obavješteni putem e-maila i/ili poštom. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako...  ...ili operativni ured Sarajevo) ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: JP... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,...  ...Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230...  ...znanja na računaru; Za prijavu putem pošte, kandidati dostavljaju ovjerene kopije navedenih... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica

 ...izgube staranje svojih porodica, omogući da nastave život sa svojim roditeljima.   Direktno radeći sa porodicama i zajednicama, stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica im pomaže da ojačaju svoje snage i efikasno brinu i zaštite svoju djecu. Stručni/a saradnik/ca... 

SOS-Kinderdorf International

Sarajevo
prije 18 sata