...Mostar, 12.07.2024. „Aluminij Industrija“ d.o.o. Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Inženjer održavanja visokog napona/energetičar – 1 izvršitelj Opis posla: Organizira i koordinira rad i poslove održavanja... 

„Aluminij Industrija“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 8 dana
 ...pismeni i usmeni ispit. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos (dalje u tekstu: Komisija) će o vremenu i mjestu održavanja svih faza izbornog procesa obavijestiti kandidate pismenim putem na adresu kandidata, kao i putem e-mail adrese kandidata, ukoliko... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 3 dana
 ...kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i/ili usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i/ili usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni naknadno... 

Crveni križ Grada Mostara

Mostar
prije 4 dana
 ...za kandidate  prijavljene na poziv, čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete.  Informacija o mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će naknadno objavljena na web -stranici Vlade HNŽ-K ( ). Ako kandidat ne pristupi intervjuiranju, smatrat će se... 

Vlada HNŽ-HNK

Mostar
prije 8 dana
 ...ispita polaže se u vidu testa. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita. O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na... 

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 4 dana
 ...testiranja za date analitičke parametre; sudjeluje u vođenju dokumentacije, zapisa i ostalih postupaka u procesu implementacije, održavanja i poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom; sudjeluje u internim i eksternim edukacijama koje provodi Zavod i po nalogu... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
prije 5 dana
 ...sljedeća radna mjesta: 1. Poslovi sakupljanja i utovara komunalnog otpada i čišćenje komunalnih vozila - 1 izvršilac 2. Poslovi održavanja grobalja, utovar velikih kontejnera sa komunalnim otpadom, održavanje zelenih i rekreativnih površina - 1 izvršilac Oglas... 

JKP “Jablanica” d.d.

Jablanica
prije 8 dana