Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Zaštita posao

1-20 od 83 rezultati

Državna agencija za istrage i zaštitu  -  Sarajevo
 ...za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin policajac i zapošljavanja novih policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-4908-2/17 od 03.08.2017. godine, Odluke o utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policajaca u Državnoj... 
prije 2 dana
Sarajevo
Priprema i izrađuje zakonske i podzakonske propise u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, vodi upravne postupke iz oblasti fitofarmaceutskih sredstava, obavlja poslove u vezi sa ocjenom dokumentacije i vođenjem postupka registracije fitofarmaceutskih...
prije 3 dana
Granična policija BiH  -  Čapljina
 ...informatičkog osposobljavanja i usavršavanja službenika, instalira i održava instalaciju računarske opreme, LAN i WAN mreže; stara se o zaštiti informacionog sistema; vodi računa o unapređenju informacionog sistema u pogledu hardware i software; vodi dokumentaciju o radu i... 
prije 8 dana
Banja Luka
 ...vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme. 8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz... 
prije 12 sata
Poreska uprava  -  Banja Luka
 ...Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet, drugi fakultet pravnog smjera, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci i traženom stepenu obrazovanja... 
prije 3 dana
Mikrokreditna fondacija Partner  -  Sanski Most
 ...u TOP 100 najpoželjnijih poslodavaca po izboru korisnika portala Posao.ba za 2014. godinu. Partner također posjeduje certifikat o zaštiti klijenata izdat od strane Smart Campaign. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa korisnicima mikrokredita i radnicima su:... 
prije 17 sata
SMITH General Tools d.o.o.  -  Sarajevo
 ...pravilnom skladištenju robe Vodi brigu o higijeni skladišta i o tome vodi evidenciju skladištenje proizvoda i materijala, njihovu zaštitu od vremenskih utjecaja, fizičku manipulaciju i transport po skladištu te pakiranje za isporuku Vodi brigu o ličnoj higijeni,... 
prije 23 sata
Direkcija za evropske integracije BiH  -  Sarajevo
 .... Svi podaci koje dostave podnosioci prijava će biti korišteni samo za potrebe iz ovog poziva i zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Prijavu za poziv na iskazivanje interesa za prevođenje odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije na... 
prije 6 dana
JU OŠ „Jovan Dučić“  -  Zalužani
 ...nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije... 
prije 21 sat
JU Tehnička škola  -  Banja Luka
 ...vrstama posla) uvjerenje o položenom stručnom ispitu uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice... 
prije 1 dan
JU Ekonomska škola  -  Banja Luka
 ...dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla; ~-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije... 
prije 1 dan
"TELEMAX" d.o.o.  -  Banja Luka
 ...definisanje prioritetnih zadataka; Koordinacija sa sektorom za komercijalne i finansijske poslove; Sprovođenje propisa i mjera zaštite na radu, zaštite od požara i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima; Kontrola kvaliteta i rokova... 
prije 9 dana
Prijedor
 ...prijem  u radni odnos  lica sa radnim iskustvom. 6.  Uvjerenje  opštinskog /gradskog  orgna uprave nadležnog  za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otvadžbinskog rata Republike Srpske , ukolko se radi o kandidatu iz... 
prije 12 sata
Banja Luka
 ...dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, -uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije... 
prije 12 sata
Javni oglasi  -  Istočna Ilidža (opština)
 ...i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, 9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice... 
prije 1 dan
Sarajevo
 ...; izvršava i druge poslove koje odredi šef Odsjeka za informatiku. Opis poslova i radnih zadataka : Obavlja poslove vezane za zaštitu podataka i sistema u LAN/WAN okruženju; učestvuje u razvoju LAN/WAN mreža i predlaže rješenja zaštite podataka: fizička zaštita, softverska... 
prije 9 dana
JU OŠ „Branko Ćopić“  -  Banja Luka
 ...nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije... 
prije 1 dan
OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ ŽIVINICE-KNEŽEVO  -  Kneževo (opština)
 ...o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,6) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice... 
prije 1 dan
Prijedor
 ...dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, 10.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije... 
prije 12 sata
Gimnazija ,,Filip Višnjić“ Bijeljina  -  Bijeljina
 ...stručne spreme i- dužina radnog staža po vrstama posla.6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz... 
prije 22 sata