Zaštita posao Unsko-sanski kanton

1-6 od 6 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanski Petrovac
 ...službenika u Općini Bosanski Petrovac 3/662 -Stručni saradnik za zaštitu okoliša i administrativne poslove iz oblasti ekologije i zaštite okoliša -1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Izvršava i prati izvršavanje obaveza i prava općine koja pristiću iz Zakona o vodama,... 
prije 4 dana
DENARO d.o.o  -  Bihać
 ...oblasti krova. Djelatnost se proširuje na projektni inžinjering i savjetovanje u građevinarstvu u oblasti krovnih konstrukcija, zaštite krovova, pokrovnog materijala, a kasnije djelatnost proširuje na uvoz specijalnih visokokvaltitetnih komponenti za krovove. U svoj... 
pre mesec dana
DENARO d.o.o  -  Bihać
 ...oblasti krova. Djelatnost se proširuje na projektni inžinjering i savjetovanje u građevinarstvu u oblasti krovnih konstrukcija, zaštite krovova, pokrovnog materijala, a kasnije djelatnost proširuje na uvoz specijalnih visokokvaltitetnih komponenti za krovove. U svoj... 
pre mesec dana
Javni oglasi  -  Bihać
 ...izvršava i prati izvršavanje obaveza i prava općine koja proističu iz Zakona o vodama, Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti voda, Zakona o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Unsko-sanski kanton
 ...vodi postupak, da se objavljivanjem neke informacije može osujetiti cilj istrage, te da vodi računa o interesima malodobnih osoba, te zaštiti prava na privatnost učesnika u postupku, moral, javni red ili nacionalnu sigurnost; priprema odgovarajuće brošure, biltene i druge... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanska Krupa
 ...izvršava i prati izvršavanje obaveza i prava općine koja proističu iz Zakona o vodama, Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti voda, Zakona o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih... 
prije 9 dana