Uvjeti korištenja

1. Opće odredbe

1.1. Jooble (u daljnjem tekstu - Firma) pruža usluge (u daljnjem tekstu - Usluge) za nekomercijalno korištenje sajta https://ba.jooble.org (u daljnjem tekstu - Sajt) sukladno ovim Uvjetima. Komercijalno korištenje Sajta(uključujući upravljanje reklamnim kampanjama) je regulirano drugim sporazumima koji se sklapaju izravno sa primateljem takvih Usluga.

1.2. Posjeta sajta, kao i upotreba informacija koje su objavljene na njemu , označava Vašu suglasnost sa ovim Uvjetima.Da biste bili u mogućnosti koristiti Usluge, najprije trebate pristati na Uvjete. Ne možete koristiti Usluge ukoliko niste prihvatili Uvjete.

1.3. Zabranjeno je korištenje Usluga ukoliko je to zabranjeno zakonima ili propisima zemlje u kojoj živite, ili teritorijom na kojoj se nalazite prilikom korištenja Usluga.

1.4. Jooble može povremeno dopuniti ili promjeniti uvjete sporazuma bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija Uvjeta korištenja uvijek je dostupna na https://ba.jooble.org/info/privacy. Ukoliko nastavite korištenje usluga nakon što su se Uvjeti promijenili, to se tumači kao prihvaćanje novog izdanja Uvjeta.

2. Odricanje od jamstava

Slažete se i prihvatate da:

2.1. Informacije na Sajtu su pružene "u viđenom stanju", bez ikakvog jamstva njihove točnosti, koristite Sajt na vlastiti rizik. Firma ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za posljedice vaše upotrebe informacija koje se mogu pronaći na Siteu.

2.2.Firma ne jamči:

 • da će informacije na siteu zadovoljiti vaše zahteve;
 • neprekidan rad Sajta;
 • funkcioniranje Sajta bez grešaka.

2.3. Odgovornost za bilo kakav sadržaj SAJTA(tekst, slika, audio ili video) leži na osobi koja ga je postavila..

2.4. Site može sadržavati linkove na druge web stranice koje su u vlasništvu drugih fizičkih ili pravnih osoba.

2.5. Firma ne daje nikakve izjave o točnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti informacija na Sajtu i zadržava pravo na izmene i ispravke bilo kog materijala na Sajtu bez prethodnog obavještenja.

2.6. Firma može povremeno dopuniti ili izmijeniti način pružanja Usluga. Suglasni ste da Usluge mogu se promjeniti bez prethodnog obaveštenja.

2.7. Jooble može da u bilo kom trenutku privremeno ili trajno zaustavi pružanje svojih Usluga bez prethodnog obaveštenja.

3. Ograničenja

3.1. Suglasni ste da ne koristite Site da biste objavljivali sadržaj koji:

 • vređa ili krši prava pojedinaca ili organizacija.
 • koji sadrži neistinite, klevetničke informacije,a također informacije koje štetno utjecaju na poslovne reputacije.
 • u ime drugih osoba ili organizacija koji nemaju relevantna prava.
 • je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili patenatima koji pripadaju trećim stranama.
 • koji krši zakone zemlje u kojoj ste stanovnik, ili teritorijom na kojoj se nalazite prilikom korištenja Usluga.

3.2. Vi se obavezujete da ne poduzimate nikakvih aktivnosti usmjerenih na:

 • narušavanje funkcioniranja opreme firme;
 • narušavanje korištenja Usluga Sajta drugim korisnicima;
 • nanošenje štete opremi Firme a također podatcima koji se na njoj čuvaju.

3.3. Obavezujete se da nećete davati lažne lićne informacije na bilo kom obrascu za registraciju na Sajtu (ukljucujuči e-mail adrese za koje nemate pravo korištenja).

4. Uvjeti privatnosti

4.1. Uvjeti privatnosti Jooble uvek možete pronaći na stranici: https://ba.jooble.org/info/privacy. Ovaj dokument opisuje uvjete pod kojima Jooble čuva i koristi informacije koje je od vas primio.

4.2. Prilikom prihvaćanja ovih Uvjeta Vi također prihvaćate politiku privatnosti Firme.

5. Završne odredbe

5.1. Ništa u ovim Uvjetima se nece tumačiti kao uspostavljanje sporazuma između Firme i Vas o zastupničkom odnosu, saradnji, odnosu poslodavac-sluzbenik, ili bilo koje druge vrste odnosa koji nije direktno naveden u ovim Uvjetima.

5.2. Suglasni ste da Firma neće biti odgovorna prema vama niti bilo kojoj trećoj strani za kršenje vaših obaveza po ovim Uvjetima. Vi snosite isključivu odgovornost za bilo koje posledice proistekle iz takvog kršenja.


Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim Uvjetima, možete nas kontaktirati preko obrasca na nasoj web stranici pišite nama na sledecu adresu :

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317