Šef kabineta općinskog načelnika posao Unsko-sanski kanton

1-4 od 4 rezultati

Javni oglasi  -  Cazin
 ...ostale poslove koje mu povjeri predsjednik suda, sekretar suda i šef ZK odjeljenja. Uslovi: Pored općih uslova predviđenih...  ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Cazinu br.020-0-su-17-000501 od 12.01.2018.god., i to:... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Bosanska Krupa
 ...o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe. Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanska Krupa
 ...o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe. Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Unsko-sanski kanton
 ...učestvuje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni tužilac, Zamjenik glavnog tužioca, Šef odsjeka ili tužilac; prilikom obavljanja poslova i zadataka, obavezan je da proučava i prati odgovarajuće zakone i druge propise i... 
prije 5 dana