...ključnih kupaca te voditeljem divizije u određivanju prioriteta i  donošenju odluka o raspoređivanju budžeta za razvoj branda na tržištu BiH Redovno izvještavanje prema Upravi i Principalu Kvalifikacije i znanja: VŠS/VSS - poželjno ekonomskog smijera Poželjno... 

MCI d.o.o.

Široki Brijeg
prije 14 sata
 ...Uvjerenje iz PIO/MIO da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih PIO/MIO (ne starije od 15 dana). 4. Uvjerenje o državljanstvu BiH (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca). Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana računajući od prvog... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...Zainteresirane osobe za radna mjesta mogu dostavit lično svoje molbe sa pratećom dokumenatcijom o dokazu stručnosti, na adresu firme, Kočine 198ili putem E-maila:  e.isic@bih.net.ba ili na kontakt telefon: 061 246 486 Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja radnih mjesta.... 

Konstrukcije d.o.o. Mostar

Mostar
prije 14 sata
 ...PRINT doo – Široki Brijeg se dugi niz godina bavi grafičkom proizvodnjom, logističkim uslugama i trgovinom, lider je u svojoj branši na BIH tržištu. Aktivno smo nazočni na tržištu BIH, Hrvatske i Crne Gore.  Kako  u  narednom  periodu  imamo ambiciozne  planove razvoja,... 

Suton Print d.o.o.

Široki Brijeg
prije 14 sata
 ...PRINT doo – Široki Brijeg se dugi niz godina bavi grafičkom proizvodnjom, logističkim uslugama i trgovinom, lider je u svojoj branši na BIH tržištu. Aktivno smo nazočni na tržištu BIH, Hrvatske i Crne Gore.  Kako  u  narednom  periodu  imamo ambiciozne  planove razvoja,... 

Suton Print d.o.o.

Široki Brijeg
prije 14 sata
 ...PRINT doo – Široki Brijeg se dugi niz godina bavi grafičkom proizvodnjom, logističkim uslugama i trgovinom, lider je u svojoj branši na BIH tržištu. Aktivno smo nazočni na tržištu BIH, Hrvatske i Crne Gore.  Kako  u  narednom  periodu  imamo ambiciozne  planove razvoja,... 

Suton Print d.o.o.

Široki Brijeg
prije 14 sata
 ...istim ili sličnim poslovima, da kandidat nije kažnjavan te da se ne vodi sudski postupak protiv istog, da je kandidat državljanin BiH, odgovornost, usmjerenost na rješenja, ambicioznost i proaktivnost, minimalno SSS ili KV Što nudimo: rad u stabilnoj... 

SIK

Mostar
prije 6 dana
 ...struke. VI. Pored navedenih uslova, kandidati za direktore podružnica treba da ispunjavaju i sljedeće uslove: da su državljani BiH, da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja, da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicije za koju se... 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Mostar
prije 15 sata
 ...Sveučilišta u Mostaru – ustrojbena jedinica Akademija likovnih umjetnosti. IV. Uvjeti; Opći uvjeti: da je osoba državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koji budu izabrani dužni su... 

Sveučilište u Mostaru

Široki Brijeg
prije 6 dana
 ...PRINT doo – Široki Brijeg se dugi niz godina bavi grafičkom proizvodnjom, logističkim uslugama i trgovinom, lider je u svojoj branši na BIH tržištu. Aktivno smo nazočni na tržištu BIH, Hrvatske i Crne Gore.  Kako  u  narednom  periodu  imamo ambiciozne  planove razvoja,... 

Suton Print d.o.o.

Široki Brijeg
prije 8 sata
 ...u segment zaštite korisnika finansijskih usluga i postupku po zahtjevu žiranata u skladu sa Zakonom o zaštiti žiranata u Federaciji BiH; c) redovno informira rukovodioca Odjela o činjenicama utvrđenim nadzorom, te o svim drugim bitnim saznanjima iz nadzora, te vodi... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 6 dana
 ...1. domar/kućni majstor - 1 izvršitelj Prijavljeni kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete: državljanstvo BiH završena osnovna ili srednja škola Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju: popunjen... 

Dom zdravlja Neum

Neum
prije 12 dana
 ...PRINT doo – Široki Brijeg se dugi niz godina bavi grafičkom proizvodnjom, logističkim uslugama i trgovinom, lider je u svojoj branši na BIH tržištu. Aktivno smo nazočni na tržištu BIH, Hrvatske i Crne Gore.  Kako  u  narednom  periodu  imamo ambiciozne  planove razvoja,... 

Suton Print d.o.o.

Široki Brijeg
prije 14 sata
 ...ravnatelja evid. broj: 01-33-4154/24, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedeći: J A V N... 

SKB Mostar

Mostar
prije 15 sata
 ...Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH broj: 03-02-8069/12 od 05.06.2013. godine,... 

Porezna uprava Federacije BiH

Mostar
prije 12 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Oslobođenje, 20.05.2024. Na temelju članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine, Sl. novine F BiH br. 9/21 od 03.... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...3 mjeseca; izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uvjeta, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original. Kandidati koji su u... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 8 dana