...Mujić“ Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO VRIJEME # Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju - 1 izvršilac 1.2. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
Opis poslova i radnih zadataka: utvrđuje identitet djeteta, osigurava vezu između ljekara i bolesnika, odnosno njegove porodice, vrši poslove sterilizacije i odgovara za sterilnost instrumenata, zavojnog materijala i drugog pribora, pronalazi, otvara i ulaže...

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...kadrova, njihovoj želji za ličnim napredovanjem i zadovoljenjem zahtjeva naših korisnika.  Pridružite se ALF-OM timu na poziciji: Tehničar printing sistema 2 izvršitelja Lokacije: MOSTAR i TUZLA Kandidat treba posjedovati sledeće kvalifikacije:  Minimalno SSS... 

ALF-OM d.o.o

Mostar
prije 4 dana
 ...ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za radno mjesto 47b. Tehničar - ne otvarati'' ul. Maršala Tita bb 88 104 Mostar Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon... 

BH Telecom Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
 ...poslodavca). II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete: ~ završena srednja medicinska škola - smjer farmaceutski tehničar ~ položen stručni ispit ~ licenca za samostalan rad ~ godinu dana radnog iskustva na poslovima... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...dijagnostiku, 1 izvršilac 2.ODREĐENO VRIJEME 2.1. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pulmologiju-u trajanju od 12 mjeseci, 1 izvršilac...  ...svojim zanimanjem i važećim propisima, po nalogu  glavne sestre odjela shodno potrebama. Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...V N I   O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad DIREKCIJA ZA POKRETNU MREŽU # Tehničar za kabelske mreže i usluge 3 , Grupa za kabelsku mrežu i usluge 2, Odjel za upravljanje kabelskom mrežom i uslugama 2, Regija Sjever... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
 ...časova sedmično) 4. Profesor za predmet Medicinska pedagogija i psihologija 1 izvršilac (4...  ...potrebno zvanje diplomirani medicinski tehničar s položenom pedagoškom grupom predmeta;...  .... i 19. potrebno zvanje viša medicinska sestra s položenom pedagoškom grupom predmeta;... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ...nepokretne korisnike, obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. 02. obavlja tekuće i...  ...sljedeće posebne uslove: Za poziciju 01: ~ SSS - IV stupanj, medicinska škola (opći smjer), ~1 godina radnog iskustva ostvarenog na... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju – 2 izvršitelja # Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima/Centrima/Službama -   37...  ...i druge poslove iz domena svoje stručnosti po nalogu sestre odsjeka, voditelja odsjeka , glavne sestre klinike i predstojnika... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...neće se razmatrati. Prijave i dokumentaciju s naznakom „za natječajno povjerenstvo“ dostaviti poštom na adresu: Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar, Franjevačka 18, 8000 Mostar. Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba... 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Mostar
prije 20 dana
 ...dana od dana okončanja postupka izbora i imenovanja. Prijave na Konkurs slati isključivo putem pošte, na adresu: Srednja medicinska škola Mostar USRC ,,Mithad Hujdur-Hujka" bb 88 108  M o s t a r sa naznakom ,, Prijava na konkurs za izbor i imenovanje... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...aktivnostima; Uslovi: Završen Medicinski, Farmaceutski ,Stomatološki,Veterinarski ili Biološki fakultet ili Viša ili Srednja Medicinska Škola; Poznavanje komunikacionih kanala ; Dobre pregovaračke sposobnosti; Poznavanje engleskog jezika; Aktivan rad na... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
 ...organa nadležnog za obuku, - za radno mjesto pod A.) redni broj 18.: SSS- IV stepen (srednja građevinska škola - arhitektonski tehničar, građevinski tehničar), VKV keramičar - V stepen, VŠS - VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...priprema za print) Grafička priprema Održavanje poslovnice Održavanje društvenih mreža Uvjeti: SSS/VSS - grafički tehničar Poznavanje Corel draw, rad na društvenim mrežama Radno iskustvo nije neophodno Nudimo: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme... 

Obrt „MD PRINT 1“

Mostar
pre 2 meseci
 ...slijedeće radno mjesto ~ SERVISER VAGA TAHOGRAFA (rad u servisu i terenu) – 1 djelatnik Uvjeti: SSS ili VSS smjer elektro tehničar, elektroničar, tehničar računarske opreme ili precizni mehaničar, RTV mehaničar, mehatronik Sa radnim iskustvom u struci ili... 

PRECIZ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Nastavnik za predmet Praktična nastava – vozač motornih vozila, 1 izvršitelj, 7 sati tjedno # Nastavnik za predmet Praktična nastava – tehničar cestovnog prometa, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno # Nastavnik teorijskih predmeta – cestovni promet, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno... 

Srednja prometna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...poslovi koje mu direktor društva ili predstavnik kvalitete definiraju u okviru njegove stručne spreme Uvjeti: Strojarski tehničar, strojarski inženjer ili druga tehnička struka, ako ispunjava posebne uvjete iz točki 14. i 15. prijave SSS, VSS, odnosno visoko... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...12.2023. PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo, raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj Opis posla: ~ Uzimanje biološkog materijala; priprema analiza; obrada uzoraka; protokoliranje pacijenata;... 

PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo

Međugorje
pre 2 meseci
 ...tercijarni nivo zdravstvene zaštite; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 29 dana
 ...Šaljite isključivo preslike dokumenata jer prijave ne vraćamo. Prijave slati poštom na adresu: Arox proizvodnja d.o.o. Sestre Silvije Antić br. 6 88 320 Ljubuški s naznakom ''za oglas'' Prijave sa svim potrebnim dokumentima možete slati i na e-mail... 

„Arox proizvodnja“ d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
pre 2 meseci