Pretraživanje poslova

Na moru sezonski posao Prijedor

1-9 od 9 rezultati

Datum objave

svi dani

Plaća

Razdaljina unutar:

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Poslodavci

Freelance oglasi:

Prikaži

Filtrirati po ključnim riječima:

O

O

O

job.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

I Slobodna radna mjesta na neodređeno radno vrijeme su: - Nastavnik ruskog jezika - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova - Nastavnik fizike - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa - Nastavnik demokratije i ljud. prava-sa iskustvom i položenim...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...ekonomista (180 ECTS bodova) ................................ 1 izvršilac Pripravnik sa visokom stručnom spremom se prima u radni odnos na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci. II-Opšti uslovi: Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs treba da ispunjava sljedeće uslove...  >>

JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje

agencijaspektar.com   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

OPIS RADNOG MJESTA Nastavnik ukrajinskog jezika - 2 časa sedmično (fakultativna nastava) na određeno vrijeme do 30.06.2016. godine - 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu...  >>

Nacionalni park “Kozara” Prijedor

agencijaspektar.com   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Nacionalni park...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

1. Profesor matematike bez radnog iskustva ...........6 časova (na određeno v rijeme a najdalje do 31.08.2017. godine) 2. Profesor fizike bez radnog iskustva ........... 4 časova (na određeno v rijeme a najdalje do 31.08.2017. godine) 3. Profesor praktične nastave za prehrambenu...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Profesor za predmet: Demokratija i ljudska prava - 4 časa - 1 izvršilac bez iskustva - pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine. Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu - Prečišćeni tekst („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom...  >>

job.ba   -  prije 6 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...grupa - stručni ispit 646-Pravilnik o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave: molbu sa kraćom biografijom diplomu rodni list dokaze o radnom iskustvu uvjerenje o položenom...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...krivični postupak i da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda, 5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi....  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Javna ustanova Centar za socijalni rad Novi Grad prima u radni odnos pripravnika - jedan izvršilac na određeno vrijeme Opšti uslovi su predviđeni Zakonom i to: Da je punoljetna osoba, Da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Da ima opštu zdravstvnu sposobnost...  >>

O

O

O

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
Feedback