...Banja Luka i „Rafinerija nafte Brod“ a.d. Dokumenti se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu: „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a ili da svoj CV pošaljete na e-mail: ****@*****.***.net , kontakt telefon +38751/242-856.... 

Rafinerija nafte Brod“ a.d.,

Brod (opština)
prije 1 dan