...izvršitelj (22 sata tjedno) # nastavnik flaute              ....................................   1 izvršitelj (10 sati tjedno) # pedagog                          ....................................   1 izvršitelj (puno radno vrijeme) # spremačica... 

Glazbena škola Ivana pl. Zajca Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 .... 2 izvršioca (38 časova sedmično) # Profesor medicinske grupe predmeta ...................... 1 izvršilac (6 časova sedmično) # Pedagog ................................................................... 1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Profesor psihologije ......... 

J.U. Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 djelatnik (puna norma) 11. nastavnik matematike                                      1 djelatnik (15 sati tjedno) 12. pedagog                                                           1 djelatnik (1/3 radnog vremena) 13. knjižničar... 

Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...funkcije, a najdalje do 30.06.2024. godine 1. Učitelj razredne nastave                                          1 izvršitelj 2. Pedagog škole                                                           1 izvršitelj, puno radno vrijeme Pored općih uvjeta za... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...zdravstvenog odgoja…….….1 izvršilac (10 časova sedmično) # Nastavnik pravoslavne vjeronauke………………….....1 izvršilac (2 časa sedmično) # Pedagog……………………………………………..1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Radnik na održavanju čistoće…………………….. 1 izvršilac (puno radno vrijeme) #... 

JU Osnovna škola "Vrapčići"

Mostar
pre mesec dana
 ...izvršilac ( 2 časa sedmično ) # Nastavnik njemačkog jezika                                      1 izvršilac ( 8 časova  sedmično ) # Pedagog                                                                     1 izvršilac ( puno radno vrijeme) # Sekretar... 

JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 izvršilac (8 časova sedmično) 20. Praktična nastava-saradnik (laboratorijska grupa predmeta) 1 izvršilac (21 čas sedmično) 21. Pedagog 1 izvršilac (puna norma sati) 22. Radnica na održavanju čistoće 1 izvršilac (1/3 norme) 23. Bibliotekar 1 izvršilac (15 sati sedmično... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ..., 1 izvršitelj (20 sati tjedno) b. određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja, a najduže do 30.06.2024. godine # Pedagog, 1 izvršitelj (puno radno vrijeme) c. određeno vrijeme do 30.06.2024. godine 1. Nastavnik predmeta Engleski jezik, 1 izvršitelj... 

Srednja škola Stolac

Stolac
pre 2 meseci
 ...(pola radnog vremena) B. na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 30.06.2024. godine : # Pedagog                                                         1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Bibliotekar... 

Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci