- Praćenje i analiziranje rashoda u različitim odjelima i projektima, kako bi se identificirali trendovi, anomalije i potencijalna prekoračenja troškova. - Priprema redovnih izvještaja na zahtjev voditelja računovodstva i financijskog direktora, kao i knjiženje računa, ...

Scania Hrvatska d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- upravljanje poslovnim procesom odobrenja i realizacije plasmana - planiranje poslovne strategije u odnosima s klijentima u uskoj suradnji sa top menadžmentom - posjeta klijentima - koordinacija rada s back office-om - osiguranje optimalne kvalitete kreditnog portfelja... 

J&T banka d.d.

Hrvatska
prije 8 sataNovi
 ..., Facebook, i dr.) - praćenje javnih dostupnih informacija na poslovnim portalima (poslovna.hr, FINA, sudski registar, i dr.), - prati...  ...materijala - izrada prezentacija o tvrtki i projektima za poslovne partnere (Company profile, i dr.) - koordinacija i vođenje centralno... 

STUDIO FM ARHITEKTURA d.o.o. za građenje, projektiranje i na...

Hrvatska
prije 8 sataNovi
- tehničko, tekuće i investicijsko održavanje hotela i poslovnih zgrada - kontrola funkcioniranja i ispravnosti sustava na objektima - sitni popravci i zahvati - korištenje IT tehnologije Izvor:

Z.C.H. Facility d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- akvizirati nove klijente u segmentu pravnih osoba - uspostavljati, razvijati i održavati poslovni odnos s postojećim klijentima - prodavati proizvode i usluge Banke - analizirati financijska izvješća klijenata - pripremati potrebne planove i izvještaje iz poslovnog područja... 

KENTBANK d.d.

Hrvatska
prije 4 sataNovi
Opis poslova: rukovodi Kabinetom ministra i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (Član 27.:”Osnovnim organizacionim jedinicama (sektorima, kabinetom i službama) neposredno rukovode...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Sarajevo
pre 2 meseci
Radnik/ica za čišćenje poslovnih prostorija – više izvršilaca . Prijave putem opcije " PRIJAVI SE NA OGLAS " ili telefona 062 604 063 .

OD Agencija za čišćenje stambeno-poslovnih objekata Lara Tuz...

Tuzla
prije 11 dan
 ...1 izvršilac (6 časova sedmično) # Nastavnik praktične nastave-keramičar                       1 izvršilac (6 časova sedmično) # Sekretar škole                                                               1 izvršilac (puno radno vrijeme) # Račuvodstveno-administrativni... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
- obavljanje tehničkih poslova vezanih uz izgradnju, rekonstrukciju i održavanja zgrada i instalacija - komunikacija sa predstavnicima suvlasnika, izvođačima radova, organizacija radova na redovnom i izvanrednom održavanju zgrada - koordinacija hitnih intervencija - provođenje...

GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.

Hrvatska
prije 11 sat
- Surađivati s dionicima kako bi ste razumjeli poslovne ciljeve i zahtjeve - Provoditi temeljitu analizu poslovnih zahtjeva vezanih za tehnička pitanja i informatičku tehnologiju u složenom i kompleksnom IT okruženju - Prevoditi će poslovne zahtjeve u jasnu i konciznu... 

Hrvatska poštanska banka d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...transparentnost poslovanja (materijalnog i finansijskog), te ekonomičnost i poslovnu nepristrasnost u vršenju poslova i zadataka Agencije. Obavlja...  ...pošta i sl). Status: Rukovodeći državni službenik - Sekretar s posebnim zadatkom Pripadajuća osnovna neto plata : 3.306,... 

Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Herceg...

Sarajevo
pre mesec dana
 ...KLINIČKIM CENTROM Bolnička 4a 71000 SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA Kontakt telefon lica zaduženog za dodatna obavještenja: Sekretar Komisije, Safija Majunović – Sultanić, dipl. iur Kontak telefon: 033 214 284 Broj: 02-1-1-61-16/24 Sarajevo, 14.02.2024.... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 dana
 ...evidenciju o članstvu i provodi aktivnosti vezano za članstvo u Klubu; Radi i druge poslove koje mu odredi Direktor i Generalni sekretar Kluba; Za svoj rad odgovara Direktoru Kluba; Menadžer za komercijalne poslove i marketing je odgovoran za prodaju reklamno-... 

Fudbalski Klub Željezničar

Sarajevo
prije 4 dana
 ...vezanim za izradu legislative iz oblasti interne revizije; položen stručni upravni ispit. Status: Rukovodeći državni službenik/sekretar sa posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.700,00 KM. Broj izvršilaca: jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo.   Napomene... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
prije 19 dana
 ...Upravnog odbora br. SD 001-102/23 od 23.08.2023. godine, raspisuje se K O N K U R S za prijem u radni odnos ~ Tehnički sekretar-blagajnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci Uslovi: Pored općih uslova propisanih zakonom... 

Ustanova „Sportska dvorana“ Konjic

Konjic
pre 2 meseci
 ...časova  sedmično ) # Pedagog                                                                     1 izvršilac ( puno radno vrijeme) # Sekretar                                                                     1 izvršilac ( puno radno vrijeme) # Radnik na održavanju... 

JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...obavlja i druge poslove, koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta, kao i poslove koje odredi predsjednik ili sekretar Suda. Za svoj rad odgovara predsjedniku Suda. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 dana
Radi širenja poslovnih aktivnosti, svoje ljudske potencijale želimo dodatno ojačati djelatnicima na radnom mjestu: Prodavač (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na području Rijeke - 2 izvršitelj/ica na području Zagreba - 1 izvršitelj/ica na području Čakovca - 1 izvršitelj/ica na području... 

Textile House Trgovine društvo s ograničenom odgovornošću za...

Hrvatska
prije 1 dan
 ...vezi aktivnosti neophodnih za imovinske poslove predueća proučavanje zakona, propisa, pravnih spisa i relevantnih dokumenata za poslovnu djelatnost preduzeća priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja u vezi važećih zakona i propisa izrada ugovora sa... 

Robot General Trading Co d.o.o.

Sarajevo
prije 15 sata
 ...uspjeha, bilans stanja, gotovinski tokovi) na nivou Preduzeća i po poslovnim jedinicama ili drugim kategorijama poslovnih segmenata; -...  ..., zakonskim i poreznim propisima; - Sačinjava relevantne poslovne informacije – priprema redovne mjesečne izvještaje, godišnje planove... 

KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.

Sarajevo
prije 18 sata
 ...kompaniji koja gaji kulturu povjerenja, posvećenosti, uzajamnog pomaganja, stalnog učenja i napredovanja  Mnogostruki i interesantni poslovni zadaci s mnogo mjesta za kreativnost Motivirajuća primanja s fokusom na kvalitet i performans Kandidati koji zadovoljavaju... 

STAMEN Modules d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 19 sata
 ...programskih dokumenata, poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i sl.) - Pripremanje natječajne dokumentacije (prijavni obrasci, poslovni planovi i investicijske studije, analiza tržišta, analiza financijskih izvještaja, financijsko modeliranje) - Izrada poslovnih planova... 

Growth strategies d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...- knjiženje ulaznih i izlaznih računa i odobrenja te ostalih poslovnih promjena (pozitivnih i negativnih tečajnih razlika) - knjiženje...  ...amortizacije - briga o urednom vođenju, odlaganju i knjiženju poslovne dokumentacije - kontrola i usklađivanje knjigovodstvenih stanja... 

STORM COMPUTERS društvo s ograničenom odgovornošću za inform...

Hrvatska
prije 7 sataNovi
 ...kompaniji koja gaji kulturu povjerenja, posvećenosti, uzajamnog pomaganja, stalnog učenja i napredovanja  Mnogostruki i interesantni poslovni zadaci s mnogo mjesta za kreativnost Motivirajuća primanja s fokusom na kvalitet i performans Kandidati koji zadovoljavaju... 

STAMEN Modules d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 15 sata
- izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, gromobranske instalacije, vatrodojave i tehničke zaštite u poslovnim, stambenim prostorima i građevinama - izrada kabelskih trasa, polaganje kabela, montaža i spajanje rasvjetnih tijela, priključnica i prekidača - montaža... 

Rasvjeta Ribarić d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...1/2 radnog vremena) B) na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najdalje do 30.06.2024. godine ~ sekretar škole                                                             1 izvršilac (puno radno vrijeme) C) na određeno vrijeme do... 

JU Osnovna škola

Konjic
pre 2 meseci
 ...osnovnih sredstava te mjesečno usklađivanje sa glavnom knjigom - usklađenje otvorenih stavaka i prometa kupaca/dobavljača - izrada izvještaja sukladno poslovnim potrebama - praćenje relevantne zakonske regulative i implementacija svih promjena u poslovanje Društva Izvor:... 

MOTOR-DIHT d.o.o. za trgovinu, gradnju, inžinjerske djelatno...

Hrvatska
prije 8 sataNovi
 ...oglašavanju. Zbog povećanog obima posla tražimo vrijedne, samoinicijativne osobe, koje će svojim radom i zalaganjem nastaviti pozitivne poslovne trendove na pozicijama: SOCIAL MEDIA MANAGER Ako govoriš rječnik društvenih mreža i ako ti je izrada planera objava „piece... 

Max Media d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 10 sataNovi
 ...prema specifikaciji te komercijalnim uvjetima za pojedinu grupu asortimana - ostvarivanje prodajnih planova za regiju u skladu s poslovnim planom i internim procesima - vođenje kompletne prodajne dokumentacije, redovita usmena i pismena komunikacija s kupcima i vođenje... 

Aluk tim d.o.o.

Hrvatska
prije 10 sataNovi
- Rad na arhitektonskim projektima u timu pod vodstvom projektanta arhitekture (zgrade industrijske, poslovne i javne namjene u farmaceutskoj industriji i zdravstvenom sektoru) - Izrađivati projektnu dokumentaciju na hrvatskom i engleskom jeziku - Surađivati s projektantima... 

Klimaoprema d.d.

Hrvatska
prije 19 sata