...Oslobođenje, 22.04.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje J A V N I   K O N K U R S... 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
prije 2 dana
 ...vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Pozicija 02: - VSS – VII stepen stručne spreme,... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 1 dan
 ...vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Pozicija 02: - VSS – VII stepen stručne spreme,... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 11 sat
 ...odnosa sa klijentima Supervizija marketinških aktivnosti, sa ciljem najefikasnijeg promovisanja i pozicioniranja pounde kompanije Pravni poslovi: sudjelovanje u  rješavanju pravnih pitanja vezanih za saradnju sa klijentima Formiranje i vođenje tima prodaje... 

ALPHABET GROUP d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 1 dan
 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), b. dokaz da... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 5 sataNovi
 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), b. dokaz da su... 

Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Mostar
prije 23 sata
 ...dostavljanja prijave. Potrebni dokumenti: I Ovjerene kopije: - univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu... 

Agencija za državnu službu BiH

Mostar
prije 11 sat
 ...odgovoran šefu Odsjeka. Posebni uslovi:  VSS-VII stepen stručne spreme veterinarski, poljoprivredni, tehnološki (smjer prehrambeni) fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa istog fakulteta Bolonjskog sistema... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 2 dana
 ...unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 7 dana
 ...novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – pravnog ili ekonomskog smjera Radno iskustvo: poželjno Osnovne odgovornosti: ~ organiziranje i odrađivanje... 

IN d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
prije 1 dan