Pravnik posao Tuzlanski kanton

1-12 od 12 rezultati

Tuzla
 ...DD Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju – Sekretar društva – 1 izvršilac Uslovi: VSS-Pravni fakultet 3 godine iskustva na pravnim poslovima Rad na računaru, komunikativnost Vozačka dozvola Mjesto zaposlenja: Tuzla... 
prije 22 dana
Gračanica
“Širbegović inženjering” d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: Rukovodilac Pravne službe – 1 izvršilac Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: VSS-pravni... 
prije 25 dana
Tuzla
 ...nastavnika i saradnika I Raspisuje se konkurs za izbor akademskog osoblja – nastavnika i saradnika u sva zvanja,kako slijedi: Pravni fakultet Nastavnik, u sva naučno-nastavna zvanja za: - Naučno polje Pravne nauke, uža naučna Građanskopravna oblast.... 
prije 26 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla
 ...državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 4 / 471 01. Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove iz oblasti Odsjeka za saobraćajnu edukaciju - 1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova: obavlja složenije pravne i... 
pre mesec dana
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to: VSS - ekonomski ili pravni fakultet, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke; stručni upravni ispit, najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS poznavanje rada na računaru... 
prije 7 dana
Tuzla
 ...položenog vozačkog ispita “B” kategorije, moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme - Fakultet kriminalističkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakultet političkih nauka - Odsjek sigurnosti, Filozofski fakultet. Regija... 
prije 21 dan
Srebrenik
 ...ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj... 
prije 4 dana
Tuzla
 ...potrebnu evidenciju o ulazu i izlazu robe, radi na svom stručnom usavršavanju, vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za pravne i opće poslove, sekretara i ministra, za svoj rad je neposredno odgovoran pomoćniku ministra za pravne i opće poslove. Regija:... 
prije 27 dana
Agencija za državnu službu FBiH  -  Banovići
 ...ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: -VSS - Diploma visokog obrazovanja - pravne struke - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa ostvarenih najmanje 180 ECTS... 
prije 15 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Doboj-Istok (opština)
 ...ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 03: - VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova -... 
prije 11 sat
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzlanski kanton
 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke; - stručni upravni ispit, - najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru... 
prije 11 dan