Sa za internu kontrolu posao Bijeljina

1-5 od 5 rezultati

Bijeljina

 ...izvršenje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao...  ...konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike... 
prije 11 dan

Bijeljina

 ...izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast rada,...  ...dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske... 
prije 11 dan

Bijeljina

 ...mjeseci prestaje mu radni odnos. Potrebna dokumenta: Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti... 
prije 10 dana

Bijeljina

 ...mjeseci prestaje mu radni odnos. Potrebna dokumenta: Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti... 
prije 7 dana

Bijeljina

 ...mjeseci prestaje mu radni odnos. Potrebna dokumenta: Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti... 
prije 7 dana