Rezultati pretrage: 6 oglasa za posao

 ...i 8/06), Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola       (NN HNŽ-a br. 2/05), čl. 23. i 47. Statuta Škole, suglasnosti...  ...Ur. br. 05-03-324/24 od 10.05.2024. godine, Školski Odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku, raspisuje N A... 

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Čitluk
prije 3 dana
 ...druge poslove po nalogu neporedno nadređenog. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: stručna sprema (SSS) IV stupanj – strukovna škola, 1 (jedna) godina radnog iskustva, položen vozački ispit (B kategorija); II Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete: Opći... 

JP Mostar Parking d.o.o.

Mostar
prije 3 dana
 ...PIO/MIO o podacima iz matične evidencije ili ovjerena kopija radne knjižice sa relevantnim podacima-ime, prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, zaposlenju, stažu), (ne starije od 15 dana). Izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora o volonterskom... 

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja ...

Mostar
prije 9 dana
 ...poslovnice Vođenje brige o sigurnosti novčanih sredstava i opreme za rad u poslovnici Znanje i vještine koje Vam trebaju: Srednja stručna sprema Osnovno poznavanje rada na računalu Prethodno iskustvo Vam nije potrebno. Prijaviti se možete putem opcije... 

VIP BETTING d.o.o.

Čapljina
prije 7 sataNovi
 ...nadležnog organa). Posebni uslovi: SSS, IV stepen stručne spreme (dokaz: original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi), najmanje 1 godina radnog staža nakon stjecanja stručne spreme (dokaz: potvrda poslodavca o radnom stažu i potvrda... 

Turistička Zajednica Grada Mostara

Mostar
prije 20 sata
 ...razjašnjava šifre zanimanja iz potvrde; Dokaz o poznavanju rada na osnovnim programima paketa MS Office-a iz točke B.4. (uvjerenje/potvrda škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o znanju rada na računaru, položenom... 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Mostar
prije 8 dana