- prodajni posjeti veterinarskim klinikama po Hrvatskoj - postizanje zadanih ciljeva - duboko poznavanje proizvoda, tržišta i konkurencije - suradnja s kolegama i nadređenima u provedbi planiranih aktivnosti prema postavljenoj marketinškoj strategiji i ciljevima Izvor:...

NEMEC PHARMACIA d.o.o. (Panakea)

Hrvatska
prije 13 sata
- knjiženje putnih naloga - knjiženje bankovnih izvoda (kunskih i deviznih) - praćenje i kontrola uplata kupaca - usklađivanje otvorenih stavaka s kupcima i dobavljačima - poslovi platnog prometa - izrada i slanje JOPPD obrasca - ostali poslovi iz područja financija i računovodstva...

ELKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kabel...

Hrvatska
prije 1 dan
 ...provedba poboljšanja sustava upravljanja - predlaganje edukacija suradnika vezanih za sustav upravljanja i provedba internih edukacija -...  ...i suradnja s vanjskim zainteresiranim stranama - stjecanje stručnih znanja i elaboriranje znanja i rezultata rada na stručnim skupovima... 

KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.o.o.

Hrvatska
prije 13 sata
 ...proizvoda za Grad Zagreb s okolicom te povremenim odlascima na područje Istre i Kvarnera, tražimo osobu za sljedeće radnom mjesto: Stručni Suradnik / Sales representative (m/ž). Opis posla: - rad na terenu u skladu s prodajno-marketinškim planovima, obilazak zdravstvenih i... 

Vivit Pharma d.o.o

Hrvatska
prije 1 dan
 ...potrebe društva ELEKTRO-JURIĆ d.o.o. Mostar, PROGRESSIMOS Mostar raspisuje  NATJEČAJ / KONKURS Za popunu radnog mjesta Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale1 (jedan) izvršitelj (m/ž) Mjesto rada: Mostar Pored općih uvjeta definiranih pravnim... 

Agencija Progressimos

Mostar
prije 1 dan
- postavljanje proizvodnog kontrolinga u tvrtki koja se bavi proizvodnjom kabela - analiza proizvodnih podataka radi identifikacije područja za poboljšanje i povećanje učinkovitosti - razvoj i održavanje sustava kontrole zaliha Izvor:

ELKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kabel...

Hrvatska
prije 1 dan
- Praćenje i analiziranje energetskog regulatornog okvira na nacionalnoj i europskoj razini - Izrada izvještaja energetskog regulatornog okvira na nacionalnoj i europskoj razini - Sudjelovanje u javnim savjetovanjima vezanim na izmjene regulatornog okvira u području sektora...

Selectio d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
Priprema i provedba EU projekata, provedba postupaka nabave, administrativni poslovi, organizacija radionica te ostali poslovi prema uputi. Izvor:

AVIANO consulting društvo s ograničenom odgovornošću za uslu...

Hrvatska
prije 19 sata
- administrativnu podršku poslovanju - vođenje evidencije radnog vremena - izrada narudžbenica, zaprimanje i ispravke narudžbi - izrada i ovjera međuskladišnica, povrata i otpisa - ažuriranje dokumentacije i artikala u informatičkom sustavu - arhiviranje dokumenata - poznavanje...

Pevex d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...suradnja u vještačenju - suradnja kod izrade procjembenih elaborata - suradnja kod izrade stručnih mišljenja - komunikacija s vanjskim suradnicima - izlazak na očevid na području cijele Republike Hrvatske - praćenje propisa i regulative vezane uz stručno područje Izvor:... 

VERIDON društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i...

Hrvatska
prije 1 dan
Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje natječaj za izbor na radno mjesto tehnički suradnik - 1 izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za pripremu podloga i sterilizaciju Odjela za bakteriologiju i parazitologiju... 

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

Hrvatska
prije 6 sataNovi
Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu do 30. listopada 2024. na projektu „Cancer Care Beacon“: Suradnika za rad na projekta (m/ž) - 1 izvršitelj. Izvor:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Hrvatska
prije 14 sata
Tražimo suradnika (m/ž) za montažu s tehničkim razumijevanjem. Djelatnost obuhvata montažu uređaja za mjerenje topline i vode kao i distributera troškova grijanja na terenu u cijeloj Austriji. Vaš krug djelovanja zaokružuju mogući instalacijski radovi. Izvor:

Messtechnik FMB GmbH

Austrija
prije 1 dan
- Promocija i prodaja proizvoda telefonom - Kontaktiranje korisnika telefonom radi pružanja podrške i savjeta - Predstavljanje našeg asortimana proizvoda i nuđenje najboljih rješenja - Obrada narudžbi i vođenje evidencije u sustavu - Osiguravanje visoke razine korisničkog...

Medikal Lux d.o.o.

Hrvatska
prije 18 sata
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja te raznih drugih poslovnih izvještaja i analiza prema državnim institucijama, banci i upravi Odgovornosti: - pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova - čuvanje profesionalne i poslovne tajne - pridržavanje rokova Izvor:... 

Pharmacol d.o.o.

Hrvatska
prije 15 sata
 ...ŠABIĆ sa službenim sjedištem u Vogošći, ulica Igmanska 88, objavljuje:  OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA  Radno mjesto: Lice za stručno usavršavanje (VSS) - 1 izvršilac Uslovi: BEZ RADNOG ISKUSTVA Stručna sprema VSS Temeljitost u radu  Potrebna... 

Notar Nuvejra Šabić

Vogošća
prije 6 sataNovi
- komunikacija sa svim korisnicima putem telefona, e-maila, društvenih mreža i ostalih komunikacijskih kanala - komunikacija sa dobavljačima u svrhu rješavanja online upita kupaca - prijenos povratnih informacija od strane kupaca relevantnim odjelima u cilju izgradnje dobrih...

BIRGON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i uslu...

Hrvatska
prije 9 sataNovi
Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije...

Javni oglasi

Sarajevo
prije 1 dan
 ...radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Radno mjesto: - Stručni saradnik za opće poslove- 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za Upravu; vrši... 

Javni oglasi

Goražde
prije 1 dan
 ...objavljuje natječaj za radno mjesto: Magistar farmacije suradnik (m/ž). Opis radnog mjesta: - priprema izradu stručnih propisa Komore, - priprema izradu stručnih...  ...potrebe tijela Komore, - daje potrebne informacije i stručna tumačenja članovima Komore, - informira... 

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

Hrvatska
prije 4 sataNovi
 ...objavljuje   J A V N I   K O N K U R S ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME I NAZIV POZICIJE Stručni saradnik za razvoj turizma, marketing i promociju. II OPIS POZICIJE Razvija inicijalne ideje u cilju dodatnog unapređenja... 

Javni oglasi

Mostar
prije 1 dan
 ...JAVNI OGLAS za prijem na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1.NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za sistemsko mrežnu administraciju, 1 izvršilac 2. MJESTO  RADA: Sarajevo 3. OPŠTI  USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA... 

Union Banka d.d.

Sarajevo
prije 11 satNovi
- Komunikacija s korisnicima: Pružanje izvrsne usluge korisnicima putem telefona, e-maila i drugih kanala komunikacije - Rješavanje upita i prigovora: Aktivno slušanje i razumijevanje potreba korisnika te pružanje brzih i učinkovitih rješenja - Evidencija podataka: Točno...

Zaudin d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...definiše pravila i format podataka koje prikuplja; sarađuje s stručnim statističkim odjeljenjima; kontrola obuhvata i kvaliteta podataka...  ...; najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; znanje engleskog  jezika. Status: državni službenik –... 

Agencija za statistiku BiH

Sarajevo
prije 9 dana
 ...JAVNI OGLAS za prijem na rad na neodređeno vrijeme  uz probni rad od 6 mjeseci 1.NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: ~ Stručni saradnik za likvidnost,upravljanje aktivom i pasivom ,1 izvršilac 2. MJESTO  RADA : ~ Centrala Banke 3. OPŠTI  USLOVI... 

Union Banka d.d.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
- kontroliranje i održavanje te osiguranje stalne funkcionalnosti uređaja i opreme na lokacijama Srca, ispravljanje nepravilnosti u korištenju opreme, detektiranje kvarova i suradnja s vanjskim tvrtkama (kao npr. izvođači, serviseri, zaštitarska tvrtka); - nadzor rada ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR

Hrvatska
prije 1 dan
 ...da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim... 

Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Mostar
prije 21 sat
 ...učestvuje u izradi prijedloga, raznih izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala kojima se vrši informisanje nadležnih...  ...ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg... 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Sarajevo
prije 8 dana
 ...) izvršilac 04. Šef Odsjeka - Kantonalni porezni ured Livno – Odsjek za zajedničke i opšte poslove – 1 (jedan) izvršilac 05. Stručni savjetnik za javne prihode - Kantonalni porezni ured Mostar – Porezna ispostava Konjic - 1 (jedan) izvršilac 06. Stručni savjetnik... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 8 sata