2 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Higijeničar, Čuvar, Tehnolog laboracije, Podešivač mašina ...

Dnevni avaz, 11.04.2023. Na osnovu čl. 20a. Zakona  o radu („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18), čl. 6. Uputstva o postupku prijema u radni odnos u „IGMAN“ d.d. Konjic br. 05/25-XXXII/7-19 od 19.07.2019. godine, Uputstva o izmjenama Uputstva o postupku prijema u radni...

D „IGMAN“ d.d. Konjic

Konjic
pre mesec dana

Zamjenik TEHNOLOGA, NABAVLJAČ - vozač ...

 ..., 26.04.2023. Firma “AGROMILK” d.o.o.Sarajevo, raspisuje O G L A S za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Zamjenik TEHNOLOGA proizvoda Mljekare-Agromilk d.o.o. Sarajevo - Podružnica ”Mljekara” Konjic, Kanjina b.b. - Konjic, 1 izvršilac Uslovi: VSS,... 

Firma “AGROMILK” d.o.o.Sarajevo

Konjic
pre mesec dana