...posla. – Po potrebi vrši radne zadatke u sklopu organizacionih jedinica „Sretno i Kamenice“, RJ Površinska eksploatacija i RJ Održavanje. – Za svoj rad neposredno je odgovoran kopaču na datom radilištu. Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za naprijed navedeno... 
Ilijaš
pre mesec dana