Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Univerzitet tuzli posao

1-16 od 16 rezultati

Banja Luka
Za užu umjetničku oblast: 1.Dramaturgija (scenario) (nastavni predmeti: Pozorišna i radio-dramaturgija 1-8; Pozorišna i radio-dramaturgija 1 i 2; Dramaturgija 1-4; Pozorišna i radio-dramaturgija I i II) – 1 izvršilac Za uže naučne oblasti: 2.Etnomuzikologija...
prije 3 sata
Sarajevo
Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale KATEDRA ZA FILOZOFIJU 1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Estetika i užu oblast obrazovanja Estetika (predmeti: Estetika 1, Estetika 2, Filozofija književnosti, Estetika (Teatrologija, Estetika...
prije 3 sata
Tuzla
 ...staža bez zasnivanja radnog odnosa na sljedeću poziciju: pedagog-psiholog – 1 izvršilac. raspisuje javni poziv za Dječiji kutak u Tuzli Opći uslovi za kandidate: -da su državljani BiH, -da su stariji od 18 godina, -da su zdravstveno sposobni za obavljanje... 
pre mesec dana
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru  -  Mostar
 ...Dnevni list, 06.10.2017. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-544/17 od 5.10.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje K O... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Zenica
 ...člana 21. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 7/99), člana 320. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 6. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. (Pogledati na WEB stranici... 
prije 7 dana
Novi Jelšingrad a.d.  -  Banja Luka
 ...sklopu našeg Društva od strane tehnologa zavarivanja koji posjeduje certifikat za zavarivanje od strane Instituta za zavarivanje u Tuzli, odnosno ovlašćene institucije za obuku I kvalifikaciju zavarivača na području teritorije u BiH. Prijave slati putem opcije “PRIJAVITE... 
prije 12 dana
Panevropski univerzitet Apeiron  -  Banja Luka
 ...članom 76 – 85 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 73/10) i članovima 184-190 Statuta Panevropskog univerziteta Apeiron. Komisije za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima, daće prednost kandidatima koji zadovoljavaju uslove u... 
prije 7 dana
ERSINO d.o.o.  -  Sarajevo
 ...prodavač. D.O.O. ERSINO već 11 godina posluje u Bosni i Hercegovini. Trenutno poslujemo kroz 3 poslovne jedinice sa sjedištem u Tuzli , Bijeljini i Sarajevu. Opšti uslovi: poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,vozačka dozvola i stručna... 
prije 26 dana
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru  -  Mostar
 ...završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije; učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta; učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije; učestvuje u radu... 
prije 13 dana
Red Bull  -  Republika Srpska
 ...but still make it to that 9am lecture Your experience includes: (proven performance in) #Full-time college student at Univerzitet Istočno Sarajevo (locations Lukavica and Pale) #Charismatic and outgoing personality #Integrated into a collegiate network, Campus... 
Brza prijava prije 26 dana
Sarajevo
 ...Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju – Vanredni profesor na naučnoj oblasti Arhitektura-1 izvršilac Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće: 1.Biografiju/Curriculum Vitae sa... 
pre mesec dana
Tuzla
 ...na timski rad -Radno iskustvo je poželjno, posjedovanje vozačke dozvole Prijave i više informacija putem telefona našeg ureda u Tuzli (063798777) ili na 387 061663569, 385992175847 brojeve.Zvati u vremenu od 09:00 do 18:00h. Oglas ostaje otvoren do popune radnih... 
prije 15 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće B i H  -  Sarajevo
 ...u Vlasenici) Jedan (1) dodatni sudija u Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Tuzli Jedan (1) dodatni sudija u Općinski sud u Tuzli Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Travniku OSNOVNI USLOVI Podnosilac... 
prije 1 dan
Tuzla
„Exalica“ d.o.o. iz Kreševa traži djelatnike za čišćenje trgovine New Yorker u Tuzli. Čišćenje će se vršiti tri dana u sedmici po dva sata. Za sve ostale informacije pozovite na broj 030/806-101. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
pre mesec dana
Živinice
 ...sastanak na obuku/školu usavršavanja iz oblasti agroturizma za mlade u trajanju od 7 mjeseci ,u sljedećim terminima: četvrtak, 7.9. 2017 u Tuzli, Klub mladih za traženje posla, od 11:00 do 12:30 sati, u petak, 8. septembra 2017 u MZ Centar Živinice ( Bulevar Nesib Malkić) od... 
pre mesec dana
Tuzla
 ...poboljšanje opće socio-ekonomske situacije marginaliziranih mladih u BiH. ŠTA SE ORGANIZUJE? U okviru programa za mlade u YES CENTRU u Tuzli, provodi se besplatna obuka za mlade pod nazivom „LIFE SKILS“. Imajući u vidu probleme sa kojima se mladi svakodnevno susreću i lošu... 
pre mesec dana