Medicinska sestra/tehničar

 ...Mostar, 10.07.2023. Dom za starije osobe KSAVER, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto Medicinska sestra/tehničar - 5 izvršitelja Opis posla: Kontinuirano, sustavno i neposredno prati i procjenjuje tjelesno i psihičko stanje i ponašanje... 

Dom za starije osobe KSAVER

Inostranstvo
pre 2 meseci

Doktor medicine rada Slovenija

Opis posla: Rad sa pacijentima u privatnom medicinskom centru u Mariboru. Opšti uslovi: Medicinski fakultet, doktor specijalista medicine rada. Posebne vještine: Samostalnost u radu sa pacijentima, sposobnost prilagođavanja timskom radu, interkulturalne vještine, komunikativnost... 

Agencija Spektar

Slovenija
prije 18 dana