Član uprave / direktor m/ž posao Banja Luka

14 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor škole

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Banja Luka
prije 4 dana

Izbor direktora JU Osnovna škola ,, Petar Kočić" Banja Luka

Na osnovu Člana 136, stav 1, tačka (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,...  ...uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( ,, Službeni Glasnik Republike...  ...izbor direktora školeI - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran... 

JU Osnovna škola ,, Petar Kočić"

Banja Luka
prije 4 dana

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare

 ...Maslovare bb78223 MaslovareNa osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. stav...  ...Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“,...  ...Njegoš “ Maslovare.II - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je... 

JU OŠ „Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Maslovare
prije 11 dan

Psiholog Banja Luka

 ...Stojanovića br.778000 Banja LukaNa osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tačka...  ...glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor JU Građevinska škola Banjaluka raspisuje...  ...10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o... 

JU „Građevinska škola“ Banja Luka

Banja Luka
prije 4 dana

Voditelj produženog boravka Banja Luka

 ...Marka Lipovca 1Tel. 051/345-150Na osnovu člana 113. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju...  ...Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovna škola „ Ivan Goran...  ...,- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o... 

JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“ BANjA LUKA

Banja Luka
prije 4 dana

Profesor razredne nastave Banja Luka

Na osnovu člana 103, 104. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik...  ...Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovne škole „Borisav...  ...8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o... 

JU OŠ ,,Borisav Stanković“

Banja Luka
prije 4 dana

Veterinarski inspektor, načelnici odjeljenja, viši stručni saradnici...

 ...Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike...  ...obavljanje poslova u republičkom organu uprave i 5. da nije otpušten iz organa uprave...  ...objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine". VD DIREKTORA  Aleksandar Radeta... 

Agencija za državnu upravu

Banja Luka
prije 10 dana

Prijem 2 nastavnika JU OŠ “JOVAN DUČIĆ “ ZALUŽANI

Na osnovu člana 103. i 104. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni...  ...JU Osnovne škole „Jovan Dučić” Zalužani, direktor škole r a s p i s u j e:K O N K U R Sza...  ...8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o... 

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ “ ZALUŽANI

Zalužani
prije 4 dana

Prijem 2 nastavnika JU Osnovna škola „Kozarac“ Kozarac

Na osnovu člana 113.,114 i 123. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik...  ...“, broj 44/17, 31/18 , 84/19 i 63/20) direktor škole raspisuje:K O N K U R Sza...  ...8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o... 

JU Osnovna škola „Kozarac“

Kozarac
prije 4 dana

Nastavnik fizike

 ...uslovi radnog mjesta Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („...  ...konkurs pod tačkom 8.); 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana... 

JU OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" JU OŠ "Georgi Stojkov Rakovs...

Banja Luka
prije 2 dana

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Mrkonjić Grad

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i...  ...ili maloljetnim licem;12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana... 

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“

Mrkonjić Grad
prije 4 dana

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

 ...Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i...  ...koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i # da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske... 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Banja Luka
prije 2 dana

Volonter

 ...Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:...  ...zakonima u Bosni i Hercegovini); da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički... 

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjneu...

Banja Luka
prije 3 dana