Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Doktor medicine posao

1-20 od 26 rezultati

„Radix“d.o.o.  -  Konjic

 ...Firmi „ Radix“d.o.o. Konjic radi proširenja posla potreban radnik na poziciji doktora stomatologije iz oblasti opće stomatologije K O N K U R S za radno mjesto ~ doktora stomatologije – 1 izvršilac Uslovi : VSS - završen stomatološki fakultet... 
prije 22 dana

Dvorovi

 ....o.o. “Farma Trend” Veterinarska stanica , Dvorovi, raspisuje konkurs radi prijema na određeno/neodređeno vrijeme na poziciji Doktor veterinarkse medicine/diplomirani veterinar sa ili bez  radnog iskustva Tražimo osobu koja je: Spremana na rad u smijenama... 
pre mesec dana

Radix d.o.o.  -  Konjic

Radix d.o.o. Konjic, oglašava poziciju za: DOKTOR STOMATOLOGIJE Uslovi: - VSS, visoka stručna sprema (završen stomatološki fakultet) - Položen stručni ispit - Odobrenje za samostalan rad (licenca) - Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od 1... 
prije 20 dana

Sarajevo

 ...ZVANJA NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET 5. Oblast: Sudska medicina – nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac sa punim radnim...  ...za izbor u naučnonastavna zvanja su: 1. Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim... 
prije 20 dana

Javni oglasi  -  Foča

 ...Medicinski fakultet Foča Studentska br.1 73 300 Foča 2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina 1 izvršilac Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78... 
prije 13 dana

Banja Luka

 ...Geoinformatika -1 izvršilac 3.Termotehnika -1 izvršilac 4.Interna medicina* -1 izvršilac 5.Oralna hirurgija -1 izvršilac 6.Fizikalna...  ...I: -ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor, -dokaz o... 
prije 7 dana

Novartis AG  -  Sarajevo

 ...company to the local market including customers, business partners and employees. Minimum requirements University Degree in Medicine or Pharmacology or Economy Fluent BiH and English essential; • Operational sales experience • Minimum 3 years in sales management... 
prije 13 dana

Sarajevo

 ...Farmakologija i farmacija................1 izvršilac 2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina...............................1 izvršilac 3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina.........1... 
prije 13 dana

Novo Nordisk  -  Sarajevo

 ...Herzegovina. The position is based in Sarajevo, Bosnia & Herzegovina. Qualifications ~Medical Doctor, Pharmacist, Dentist, internal medicine specialization is considered an advantage; experience as a clinician is also considered an advantage ~Experience in the... 
Brza prijava prije 9 dana

Sarajevo

 ...direktora; 3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom. Posebni uvjeti: 1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Institut za historiju; 2. da je izabran u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog... 
prije 22 sata

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 20 dana

Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka

 ...ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor, dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),... 
prije 6 dana

Poliklinika ARBOR VITAE dr. Sarić  -  Mostar

 ...zaposleniku Znanja i kvalifikacije: 1.Uvjeti: Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete: •VSS-doktor medicine •Specijalista ginekologije, •Interesovanje za subspecijalizaciju iz oblasti reproduktivne medicine, •pasivno ili... 
prije 12 dana

Sarajevo

 ...izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi, kako slijedi: a) docent: diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj oblasti: najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koji se nalaze u relevantnim bazama podataka i... 
prije 8 dana

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija)  -  Sarajevo

 ...propisano ovim Javnim oglasom u dijelu II. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome  ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija, te se neće uzimati... 
prije 6 dana

Sarajevo

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 19 dana

Sarajevo

 ...člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17). Uvjeti za izbor: docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka... 
prije 12 dana

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 22 sata

Sarajevo

 ...fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije... 
prije 11 dan

Sarajevo

 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 19 dana
12