Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Doktor medicine posao

1-14 od 14 rezultati

Teslić
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Doktor medicine.................1 (jedan) izvršioc sa radom na određeno radno vrijeme do jedne godine. Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: -Završen medicinski fakultet. -Položen... 
prije 3 dana
Dental centar Dr Ćatić  -  Bugojno
Potreban nam je stomatolog na puno radno vrijeme. Uvjet: ~ odrađen staž. Prijave s ličnim podacima i fotografijom slati putem opcije APLICIRAJ
pre mesec dana
Doboj
Medicinska sestra-tehničar Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji pored opštih uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: - završen srednja medicinska škola - opšti smjer - položen stručni ispit Uz prijavu kandidati su dužni da...
prije 4 dana
Inostranstvo
 ...Univerziteta odbrane u Beogradu, Republika Srbija i to na: 1. Vojno medicinskoj akademiji 1 (jedan) kadet, studijski program medicina (školovanje oficira doktora medicine u trajanju od 6 godina) i na 2. Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane 10 (deset) kadeta na studijskim... 
prije 11 dan
Bosna i Hercegovina
 ...moralnim kvalitetima. II Kandidat za imenovanje vještaka je u zahtjevu za imenovanje vještaka obvezan navesti znanstvenu oblast (medicina, ekonomija, građevina i sl.), kao i užu specijalnost za koju podnosi zahtjev za imenovanje. Uz zahtjev za imenovanje vještaka,... 
prije 23 dana
Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 13 dana
Sarajevo
 ...direktora; 3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom, posebni uslovi: 1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Orijentalni institut; 2. da je izabran u naučno zvanje: naučni savjetnik ili viši naučni saradnik... 
prije 5 dana
Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...sva zvanja) za oblast: Pedologija, agrohemija i melioracije jedan izvršilac Uslovi za izbor u zvanje: Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno... 
prije 6 dana
Zenica
 ...naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu; originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka; original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru; dokaze o... 
prije 13 dana