Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Filteri

Datum objave

Freelance poslovi:

Prikaži

Direktor posao

1-20 od 26 rezultata

Agencija za bezbjednost saobraćaja  -  Banja Luka
 ...24/15) Agencija za državnu upravu, raspisuje Javni konkurs za upražnjena radna mjesta. Agencija za bezbjednost saobraćaja ~ Direktor – 1 izvršilac; Opis poslova Obavlja poslove koji se odnose na rukovođenje radom Agencije, organizuje njen rad, zastupa... 
prije 14 sata
Tuzla
 ...,,FAVORIT MARKETING” d.o.o. Tuzla raspisuje oglas za prijem na radnika na radno mjesto: Direktor firme (m/ž). USLOVI: – Završena visoka stručna sprema – Ekonomski fakultet, smjer: Menadžer ili pravni fakultet – Radno iskustvo nije neophodno – Poznavanje jednog... 
prije 1 dan
Srednja škola Konjic  -  Konjic
 ...o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( „Sl. novine BiH“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 7. Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola ( „Sl. novine HNK“, broj:2/05 ), čl. 29. Pravila JU „Srednje škole“ Konjic, uz prethodno pribavljenu suglasnost... 
prije 6 dana
O.Š. Ćirilo i Metodije  -  Glavičice
 ...O poslu Opis radnog mjesta:Direktor JU OŠ “Ćirilo i Metodije“ Glavičice se bira na mandat od četiri (4) godine. Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima... 
prije 11 dan
Osnovna škola Mustafa Ejubović-Šejh Jujo  -  Mostar
 ...osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl. novine HNŽ/K“ broj: 5/00, 4/04 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4. i 7. Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK ( „Sl. novine HNK“, broj:2/05 ), čl. 85. tač. 7. i čl. 88. Pravila JU Osnovna škola „Mustafa... 
prije 28 dana
Quattro Company d.o.o.  -  Klašnice
 ...Usled proširenja poslovnih aktivnosti, za potrebe u pogonu proizvodnje peleta, raspisujemo konkurs za sledeće pozicije: TEHNIČKI DIREKTOR Opis radnih aktivnosti: praćenje, organizacija i upravljanje proizvodnih procesa, samostalno obavljanje radnih aktivnosti... 
prije 28 dana
JU OŠ Sveti Sava  -  Gacko
 ...O poslu Opis radnog mjesta:I – Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Gacko II – Opis poslova Direktor Škole obavlja poslove utvrđene Zakonom osistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, drugim... 
prije 4 dana
JU OŠ Vuk Karadžić  -  Bijeljina
 ...O poslu Opis radnog mjesta:Direktor JU Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica bira se na period od četiri godine. Za direktora JU Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom... 
prije 11 dan
OŠ "Srbija" Crkvina  -  Crkvina
OPIS RADNOG MJESTA Direktor škole OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Opšti uslovi: 1.da je državljanin BiH; 2.da je punoljetan; 3.da je zdrastveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu; Posebni uslovi: 1.da ima završen prvi... 
prije 6 dana
Favorit Marketing d.o.o.  -  Tuzla
 ...O poslu Opis radnog mjesta:,,FAVORIT MARKETING” d.o.o. Tuzla raspisuje oglas za prijem na radnika na radno mjesto: Direktor firme (m/ž) Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme Regija: O zaposleniku Znanja i kvalifikacije:USLOVI: – Završena... 
Brza prijava prije 12 sata
Banja Luka
 ...I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad  Srbac. II - Opis poslova Direktor: rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost  njenog rada, vrši... 
prije 3 dana
Tešanj
 ...DUKAT d.o.o. Tešanj ul.Titova bb, 74264 Jelah OBJAVLJUJE KONKURS ZA PRIJEM: Izvršnog direktora za finansije i računovodstvo GLAVNI ZADACI I ODGOVORNOSTI Organizacija i rukovođenje finansijsko računovodstvenim poslovima Paraćenje, planiranje i izvještavanje... 
prije 11 dan
JU Medicinska škola Doboj  -  Doboj
 ...O poslu Opis radnog mjesta:Profesor hemije na određeno vrijeme do povratka radnika sa dužnosti direktora škole, bez radnog iskustva-pripravnik, 40 časova sedmičnoPored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16), kandidat... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...Opis poslova i radnih zadataka : Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 
prije 8 dana
Vitinka a.d.  -  Banja Luka
 ...osnovu člana 54. Statuta Društva i člana 4. Pravilnika o radu Društva, raspisuje: JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos Generalni direktor društva Vitinka AD Kozluk raspisuje javni konkurs za sledeće radno mjesto: Vozač (regija Banja Luka) – 2 izvršioca Vrsta posla:... 
prije 12 sata
Tuzla
 ...poslu? Ti ćeš se baviti računovodstvenim poslovima, što uključuje razvoj novih usluga, rukovođenje timom. Odgovarat ćeš Generalnom direktoru s kojim ćeš raditi na izradi izradi izvještaja za klijente. Blisko ćeš sarađivati sa stranim klijentima i njihovim centralama u... 
prije 14 sata
JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Banjaluka  -  Banja Luka
 ...ocjenu ispunjenosti uslova za angažovanje lica za stručno osposobljavanje (volontera) po raspisanom konkursu, koju rješenjem imenuje direktor JU "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" Banjaluka. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o... 
prije 7 dana
Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...marketinškim aktivnostima, obavlja aktivnosti prema namjenskim programima FIFA-e i UEFA-e, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi direktor sektora. Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme Regija: O zaposleniku Znanja i kvalifikacije:Za sve... 
prije 11 dan
Sarajevo
 ...Opis poslova i radnih zadataka : Sarađuje sa direktorom i sekretarom u rukovođenju i organizaciji zakonitog, efikasnog i racionalnog obavljanja poslova, koordinaciji rada sektora i ocjenjivanju izvršenja rada, mijenja direktora u slučaju njegovog odsustva, te obavlja... 
prije 18 dana
JU Služba za zapošljavanje USK  -  Bihać
 ...mjesta:Na osnovu člana 44. Statuta , a u vezi sa članovima 2, 4. i 5. Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje USK Bihać, v.d. direktor Službe r a s p i s u j e: KONKURS za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme 1. Domar- kotlovničar I priručni skladištar... 
prije 12 sata

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
12