- Upravlja procesima skladišta kako bi se roba neometano zaprimala i isporučivala - Optimizira skladišne rasporede, prostore i tehnologije, te ih koristi za što produktivniji rad - Izrada smjena rada i organizacija rada djelatnika - Upravljanje inventurom, kontrolom ...

POLLEO ADRIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu ...

Hrvatska
prije 10 sata
 ...oglas za prijem zaposlenika za sljedeće radno mjesto: K O N K U R S za radno mjesto sa lokacijom rada u Sarajevu  ASISTENT DIREKTORA Potrebni uslovi: VSS – pravni fakultet / ekonomski fakultet radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min 2. godine... 

R. TIME d.o.o.

Sarajevo
prije 12 sata
Opis poslova i radnih zadataka: Zamjenik direktora pomaže direktoru CHJ u rukovođenju CHJ i izvršavanju zakonskih obaveza CHJ u skladu sa Zakonom o upravi, Zakonom o državnoj službi i Odlukom o uspostavljanju Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
prije 19 dana
 ...mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, konkurentnu platu i paket beneficija. Kandidati koji su zainteresovani za posao Direktor Banja Luka svoje prijave mogu slati putem opcije "Prijavite se za posao", na telefon 051/321-930 ili putem Vibera 065 200 444. Napomena... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 4 dana
 ..., Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice Društva Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar, broj: 1544...  ...Deponija d.o.o. Mostar Oglašava se sljedeća pozicija: - Direktor/ica JP Deponija d.o.o. Mostar                    1 izvršilac... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...obrazovanju HNK („Službene novine HNK-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), člana 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), člana 87. tačka 7. i člana 90. Pravila JU Osnovne škole „Čelebići... 

JU Osnovna škola „Čelebići“

Konjic
prije 1 dan
Na ovom radnom mjestu prvenstveno ćeš obavljati sljedeće poslove: - Upravljanje protokom informacija unutar firme i pravovremeno informiranje o vanjskim događanjima bitnima za poslovanje firme   - Svakodnevno komuniciranje s dobavljačima, kupcima, klijentima i suradnicima...

Growth strategies d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- organizira, nadzire i upravlja radom Sektora, određuje prioritete rada te samostalno obavlja poslove iz djelokruga Sektora - sudjeluje u izradi strateškog plana Hanfe - izrađuje godišnji plan rada i financijski plan Sektora, definira operativne ciljeve Sektora, strategiju...

HANFA

Hrvatska
prije 12 sata
 ...Javnog konkursa br. 142/2023. od 22.12.2023. Upravni odbor Centra za kulturu, objavljuje K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU MOSTAR Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za kulturu Mostar na period od 4 (... 

Centar za kulturu

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova i radnih zadataka: Predstavlja Agenciju, organizuje i osigurava zakonito, efikasno i racionalno obavljanje poslova, što podrazumijeva odgovornost za planiranje i kontrolu rokova izvršavanja poslova i zadataka, nadzor nad kvalitetom rada, ocjenu izvršenja rada...

Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Herceg...

Sarajevo
pre mesec dana
 ...o načinu raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Neum broj: TZ-02...  ...Turističke zajednice Općine Neum # NAZIV POZICIJE Direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Neum. II. OPIS... 

Turistička zajednica Općine Neum

Neum
prije 18 dana
 ...JAVNOG PODUZEĆA „KOMGRAD" D.O.O. PROZOR-RAMA I Skupština Društva objavljuje natječaj za izbor i imenovanje   Uprave- direktora Javnog poduzeća „Komgrad" d.o.o. Prozor-Rama -1 izvršitelj Imenovanje se vrši na mandatna razdoblje od 4 (četiri) godine. Ista... 

Javno poduzeće „Komgrad“ d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
pre mesec dana
 ...BiH; sarađuje sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija u BiH, te obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor Direkcije, a za svoj rad neposredno odgovara direktoru Direkcije. Posebni uslovi: VII, VSS – ekonomski, prirodno-matematički,... 

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeće ministara Bosne i H...

Sarajevo
pre mesec dana
 ...6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj 2/05),...  ...prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene fotokopije. Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine, sa početkom... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana
 ...Shodno ukazanoj potrebi Autoprevoz bus Mostar na lokaciji Mostar raspisuje:  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Izvršni direktor društva OPIS POSLOVA:  Planiranje, usmjeravanje ili koordiniranje operativnih aktivnosti kompanije; Nadgledanje svakodnevne operativne... 

Sejari d.o.o.

Mostar
prije 8 sata
 .... S ciljem održanja uspjeha poslovanja te dodatnog rasta i razvoja, tražimo iskusnog i predanog stručnjaka za poziciju ~ Direktora/ice tvrtke – 1 (jedan) izvršitelj Odgovornosti: vođenje i motiviranje tima vrhunskih inženjera strateško vođenje tvrtke... 

INTEGRA d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
opis poslova: Direktor Odjela za internu reviziju uspostavlja i koordinira radom Odjela za internu reviziju, organizuje rad zaposlenika Odjela za internu reviziju, vrši kontrolu rada revizora i učestvuje u radu interne revizije iz svoje oblasti, obavlja i druge poslove... 

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci
- organizira, nadzire i upravlja radom Ureda, određuje prioritete rada te samostalno obavlja poslove iz djelokruga Ureda, a posebno:{POSEBNO} - sudjeluje u izradi strateškog plana Hanfe - izrađuje godišnji plan rada i financijski plan Ureda, definira operativne ciljeve...

HANFA

Hrvatska
prije 12 sata
 ...Mostar objavljuje JAVNI NATJEČA J ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d....  .... Imenovanje se vrši na razdoblje od četiri (4) godine. Direktor Odjela za internu reviziju ima dužnost i odgovornost brinuti... 

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih Škola (Službene novine HNK-a, br: 2/05), člana...  ...u razmatranje. Priloženi dokumenti se ne vraćaju.   Direktor Srednje medicinske škole Mostar bira se na mandatni period od... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Odluke o ponovnom sprovođenju postupka za izbor i imenovanje direktora broj 130/23 od 28.12.2023. godine, na 14. redovnoj sjednici održanoj...  ...bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar. 2. Opis poslova Direktor obavlja poslove koji su Zakonom, podzakonskim aktima, Statutom... 

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...javnoga natječaja za izbor i imenovanje članova Uprave (generalnoga direktora i izvršnih direktora) JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar...  ...tekstu: Društvo), i to za sljedeće pozicije: 1. Generalni direktor 2. Izvršni direktor za Proizvodnju električne energije 3.... 

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru maloprodaje, podružnica Gračanica:  Direktor poslovnice (m/ž)  Mjesto rada: Gračanica Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Gračanica
prije 14 sata
Opis poslova: prikuplja, sredjuje i obradjuje podatke inženjersko-geoloških istraživanja, vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblasti inženjerske geologije, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za navedenu oblast, obavlja terenske...

Federalni zavod za geologiju

Sarajevo
prije 25 dana
 ...o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine broj: 04...  ...ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE ~ GENERALNI DIREKTOR DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE - jedan... 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 22 dana
opis poslova: - učestvuje u provedbi planova rada odjela i grupe; - vrši pripremne radnje, provjerava opremu i zadužuje potrebni novac i dokumentaciju za početak posla; - vrši ispravnu kategorizaciju vozila i obavlja naplatu cestarine, izdaje račune iz blagajne, vrši...

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...dokumentacije za izvještavanje i ostale poslove vezane uz praćenje redovnog poslovanja i investicijskih projekata - suradnja pri projektima redovnog izvještavanje uprave i direktora društva - suradnja i sudjelovanje u izradi i administriranju poslovnih planova Izvor:... 

KOYKAN MALL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Hrvatska
prije 5 sata
 ...anomalije i potencijalna prekoračenja troškova. - Priprema redovnih izvještaja na zahtjev voditelja računovodstva i financijskog direktora, kao i knjiženje računa, bankovnih izvoda i obračuna. - Suradnja sa odjelima za kontrolu radi pripreme točnih i realnih budžeta i... 

Scania Hrvatska d.o.o.

Hrvatska
prije 17 sata
 ...oštećenju, fotografije, obračune šteta i ostalu dokumentaciju; Po potrebi vrši procjenu šteta u drugoj državi uz prethodnu suglasnost Direktora Sektora procjene i likvidacije šteta; Predlaže rezervu za prijavljene materijalne šteta na osnovu dostupne dokumentacije.... 

ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d.

Mostar
prije 8 dana
 ...Na osnovu ukazane potrebe Direktor „Pobjeda“ dd Tešanj ,Fabrika pumpi i prečistača raspisuje  O  G  L  A  S za prijem radnika  u radni odnos  KV Radnik M/Ž ..............više izvršilaca Opis poslova: Samostalno obavlja poslove izrade pozicija po konstrukcionoj... 

POBJEDA d.d. Tešanj

Tešanj
prije 7 sata