Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Direktor posao

1-20 od 138 rezultati

Mostar
 ...osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl.novine HNK-a" broj: 5/00., 4/04., 5/04, 1/14 i 7/16. člana Uputstava o izboru i imenovanju pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola ("Sl.novine HNK-a" broj: 2/05.), člana 7. i člana 95. Pravila JU Osnovne škole "Mustafa Ejubović-Sejh... 
prije 4 dana
GMP kompani d.o.o. Banjaluka  -  Banja Luka
"GMP kom­pa­ni" d.o.o, Ba­njalu­ka Tražimo od­go­vor­nu i po­uz­da­nu oso­bu na po­zi­ci­ji: DI­RE­KTOR MA­LO­PRO­DA­JE (m/ž) Broj po­zi­ci­ja: 1 Opis gla­vnih za­da­ta­ka: • Osmiš­lja­va­nje pro­daj­nih i mar­ke­tin­ških akti­vnos­ti • Ru­ko­vođenje pro...
prije 9 dana
Knežica
 ...O poslu Opis radnog mjesta: I – Predmet Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Majka Knežopoljka“, Knežica. II – Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti... 
prije 2 dana
Banovići
 ...„Dječije obdanište" Banovići i Odluke Upravnog odbora broj: 01-358/18.godine od 18.05.2018.godine raspisuje se KONKURS za izbor direktora JU „Dječije obdanište" Banovići Kandidat za direktora Ustanove treba ispunjavati sledeće uvjete: 1. Opći uvjeti a/ Da je državljanin... 
prije 4 dana
Global Metal Construction d.o.o. (GMC d.o.o.)  -  Usora (opština)
 ...Firma GMC d.o.o. raspisuje javni konkurs za primanje u radni odnos novog kadra 1 izvršioca. Direktor prodaje  Opis posla: Razvoj i implementacija strategije prodaje  Definisanje Prodajne politike i implementacija iste Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih... 
prije 9 dana
Vijeće za štampu u BiH  -  Sarajevo
 ...Vijeća za štampu u BiH,  Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH, raspisuje J A V N I   O G L A S za popunu radnog mjesta ~ direktor Vijeća za štampu u BiH - jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme Mjesto rada: Sarajevo Posebni uslovi: VSS, VII... 
prije 17 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...I Predmet: Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazije Banjaluka II Mandat: 1.Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi. 2.Nakon izbora direktor... 
prije 3 dana
DEKRA zapošljavanje d.o.o.  -  Sarajevo
 ...ima potrebu za odgovornom, samostalnom i fleksibilnom osobom, koja je spremna na ostvarenje rezultata na poziciji:  Komercijalni direktor (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Zadaci: Odgovornost za profitabilnost maloprodajnih objekata Izrada i realizacija godišnjeg... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...I - USLOVI KONKURSA Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat za direktora škole je dužan da ispunjava i sljedeće uslove: a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše, b) da ima... 
prije 10 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Stefanović Karadžić’’ Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Vuk Stefanović Karadžić’’ Banja Luka. II - Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole... 
prije 10 dana
Javni oglasi  -  Petrovo (opština)
 ...I – Predmet Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Banja Luka. II - Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je... 
prije 10 dana
Semamed dijagnostički centar  -  Sarajevo
Uslovi: ~ Doktor medicine ili specijalista zdravstvenog menadžmenta ( medicinski fakultet ) ~ Završen postdiplomski studij zdravstvenog menadžmenta ~5 godina radnog iskustva u struci ~ Kandidat treba da posjeduje certifikat o uspješno obavljenoj edukaciji ...
prije 11 dan
DEKRA zapošljavanje d.o.o.  -  Bosna i Hercegovina
 ...svijeta. Za potrebe Klijenta, tražimo pouzdanu, odgovornu i istrajnu osobu, spremnu na ostvarenje rezultata za rad na poziciji: Direktor sektora operacija (m/ž) Mjesto rada: BiH Zadaci: Unaprijeđenje poslovnih procesa unutar i van odjela kroz analizu i razvoj... 
prije 9 dana
Sarajevo
 ...Školski odbor JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje raspisuje: JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole na period od 4 godine I - UVJETI KONKURSA 1. Kandidat za direktora škole dužan je ispunjavati sljedeće opće... 
prije 1 dan
Dekra d.o.o.  -  Široki Brijeg
Dekra d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: DIREKTOR PRODAJE I MARKETINGA Opis posla: - Osmišljavanje prodajnih i marketinških aktivnosti - Kreiranje i implementacija strategija prodaje - Razvoj novih proizvoda i proširenje tržišta - Realizacija prodajnih planova... 
prije 17 dana
DEKRA zapošljavanje d.o.o.  -  Bosna i Hercegovina
 .... Za potrebe Klijenta, tražimo odgovornu, fleksibilnu i istrajnu osobu, spremnu na ostvarenje rezultata za rad na poziciji: Direktor IT odjela (m/ž) Mjesto rada: BiH Zadaci: Poznavanje načela rada finansijskih institucija Poznavaje funkcionisanja informacionih... 
prije 9 dana
Dekra d.o.o.  -  Široki Brijeg
Dekra d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: TEHNIČKI DIREKTOR/DIREKTOR PROIZVODNJE Opis posla: - Kreiranje plana proizvodnje - Sprovođenje strategije poslovanja - Unaprjeđenje proizvodne produktivnosti - Smanjenje troškova proizvodnih procesa - Rukovođenje zaposlenima... 
prije 17 dana
GMP Kompani d.o.o.  -  Banja Luka
GMP Kompani d.o.o. Banja Luka, oglašava poziciju za: DIREKTOR MALOPRODAJE Opis posla: - Osmišljavanje prodajnih i marketinških aktivnosti - Rukovođenje prodajnim timom Uslovi: - Visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera - Minimalno 5 godina iskustva na... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Donji Žabar (opština)
 ...OPIS RADNOG MJESTA Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole. Za svoj rad... 
prije 10 dana
Batagon EEC d.o.o. Sarajevo  -  Sarajevo
 ...Luci. Usljed razvoja kompanije i u cilju daljeg uspješnog poslovanja planiramo da angažujemo najboljeg kandidata na poziciji: Direktora logistike Jedna pozicija, Sarajevo Opis posla:  Planiranje, organizacija i kontrola poslova  unutar sektora logistike... 
prije 10 dana